Extralegale voordelen

RECHTSPRAAK: Pensioenpremies tellen mee bij arbeidsongeval

Het Arbeidshof van Gent heeft bepaald dat voor de toepassing van de wet op de arbeidsongevallen de premies die een werkgever betaalt voor het aanvullend pensioen van een werknemer tot diens basisloon behoren. Een arbeidsongevallenverzekeraar had dit betwist, maar verloor dus het pleit. Jurisprudentie van gelijkaardige strekking bestaat al voor de hospitalisatieverzekering.

Loop niet vooruit op de goedkeuring van uw bonusplan

De goedkeuringsprocedure voor loonbonusplannen duurt soms vrij lang. Is het een goed idee, vooruit te lopen op de goedkeuring en de bonus alvast uit te betalen? Neen, antwoordt Securex. Als uw bonusplan niet goedgekeurd geraakt, zullen de uitgekeerde bedragen als normaal loon worden beschouwd, met alle gevolgen van dien.

Geïndexeerde loonbonus 2314 euro in 2009

Eerder meldden we dat de maximale loonbonus in 2009 wordt verhoogd van 2200 euro per betrokken werknemer per jaar tot 2397 euro. Dit blijkt een vergissing te zijn. De toepassing van de indexeringsformule leidt tot een nieuw maximum van 2314 euro.

Groot succes voor HRGovernance - bekijk de foto's online

Haast 600 human resources verantwoordelijken hebben deelgenomen aan de recente evenementen van HRGovernance. Voor de breakfasts over specifieke thema's (het jongste onderwerp was de loonbonus) waren er zelfs plaatsen te kort. De conferentie HRGovernance Day & Night van vorige week in Brussel zag bijna 300 HR executives en ceo's opdagen.

Maximum loonbonus stijgt met bijna 200 euro

Op 1 januari 2009 stijgt de hoogst mogelijke loonbonus van 2200 euro per jaar en per werknemer naar 2397 euro. Het bedrag wordt één keer per jaar aangepast aan de evolutie van de gezondheidsindex. Het is de gezondheidsindex in september die telt voor de berekening.

"Gratis" gsm kan veel complicaties meebrengen

Als u een werknemer een gsm cadeau doet, en hij mag die ook voor privégesprekken gebruiken, dan haalt u zich wel wat administratieve complicaties op de hals. Er bestaat immers geen forfaitaire raming van de waarde van dit voordeel, noch fiscaal, noch sociaal. Het voordeel moet berekend worden op basis van de concrete gegevens over prijs, gebruik, enzovoort. Securex geeft tekst en uitleg.

Young potentials zoeken vooral goede bedrijfscultuur

Pas afgestudeerden zijn het sterkst aangetrokken door bedrijven waar een goede bedrijfscultuur en een goede werksfeer heersen.

Loonbonus-cao in de non-ferro en de havens

De eerste twee sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten betreffende de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen zijn ondertekend. Dat gebeurde in het PC nr. 224 voor de bedienden van de non-ferro metalen en in het PC nr. 301 voor het havenbedrijf.

Informeer uitzendkantoren over uw loonbonus

Bedrijven met een loonbonusplan, die een beroep doen op uitzendkrachten, dienen aan het uitzendkantoor alle informatie te bezorgen die betrekking heeft op de loonbonus en die het uitzendbedrijf kan aanbelangen. Het bedrijf dient het uitzendkantoor ook te informeren indien de loonbonus niet wordt betaald, omdat de objectieven niet gerealiseerd werden.

Voorschotten op loonbonus kunnen niet

Stel dat in uw onderneming het systeem van de loonbonus wordt ingevoerd. Kunt u dan periodieke voorschotten op die bonus uitbetalen? Toch niet, zo blijkt. Maar er is een manier om dit probleem te omzeilen.

Onze partners