Extralegale voordelen

Split billing: RSZ soepeler dan fiscus

Wanneer de werknemer het privégebruik van zijn bedrijfssmartphone of -gsm correct betaalt, is er voor de RSZ geen sprake van een voordeel in natura waarop bijdragen van toepassing zijn. De fiscus eist een directe facturatie van dat privégebruik door de provider aan de werknemer, maar de RSZ is ook al tevreden als de werknemer zijn privéaandeel aan de werkgever betaalt.

Winstpremie: geen belasting op belasting

Op een winstpremie is een bevrijdende bronheffing van toepassing die slechts 7% bedraagt. Volgens de letter van de wet ging het om het brutobedrag, dus zonder dat eerst de al betaalde solidariteitsbijdrage is afgetrokken. Wat neerkomt op belasting op belasting. Een reparatiewet heeft de situatie rechtgetrokken, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2018.

Geen maaltijdcheques in 72% van bedrijven

Slechts 28% van de werkgevers deelt maaltijdcheques uit en dat is wellicht minder dan men veelal denkt. Het gaat vooral om de grotere organisaties, wat uitlegt waarom toch 40% van de bedienden en 16% van de arbeiders met dit (para-)fiscaalvriendelijke surrogaatgeld terecht kan aan de supermarktkassa of in een eetgelegenheid.

Kleinere werkgevers zien winstpremie zitten

Na amper 6 maanden is de eenvoudig te implementeren winstpremie goed op weg om door te dringen, in het bijzonder ook bij kleinere werkgevers. Dat blijkt uit een analyse door SD Worx bij de eigen klanten. De mediaanwaarde van de premie is 445 euro bruto.

Jammer: klusplatform ResQ op non-actief

Het innoverende klusplatform ResQ heeft zijn activiteiten - "hopelijk tijdelijk" - stilgelegd. De verlenging van de fiscale ruling en die van het akkoord met de RSZ blijven uit. ResQ maakt(e) het mogelijk dat werkgevers hun werknemers belonen met bijna-gratis diensten aan huis, zoals een tuinman of een kinderoppas.

60.000 bedrijfsauto's rijden enkel privé

Gekker wordt het hopelijk niet: 12% van de bedrijfswagens wordt nooit gebruikt om ermee naar het werk te rijden, vooral omdat de afstand gewoon te klein is. Dat blijkt uit de jongste barometer van Partena Professional. Het gaat om naar schatting 60.000 auto's. Weinig werkgevers bieden hun werknemers alternatieve mobiliteitsoplossingen aan.

Voordeel gratis woonst voor iedereen gelijk

Wanneer een werkgever kosteloos een woning ter beschikking stelt, ontstaat een voordeel alle aard in hoofde van de genieter. Volgens de letter van de wet verschilt de berekening van dit voordeel als de werkgever een rechtspersoon is of een natuurlijke persoon. Inspelend op recente rechtspraak heeft de fiscus die discriminatie weggewerkt.

70% wil zelf loonkeuzes maken

De meeste werknemers vinden het belangrijk zelf te kunnen beslissen over aspecten van hun verloning. Werkgevers die hier op inspelen, hebben een streepje voor. Denk aan vakantiedagen afstaan in ruil voor cash, loon afstaan in ruil voor een grotere pensioenpot en het mobiliteitsvraagstuk.

Ellende voorkomen bij verhuis van arbeidsplaats

Een verhuizing van arbeidsplaats kan tot betwistingen leiden. Tot op bepaalde hoogte kunt u die voorkomen, zo schrijft Group S. Het voornaamste is een schriftelijk akkoord vragen als bijlage bij de arbeidsovereenkomst. Daarnaast kunt u compensaties toestaan zoals meer telewerk, een bedrijfsauto of de betaling van extra reistijd.

Fiscus controleert IPT en groepsverzekering

De fiscus gaat dit jaar met argusogen kijken naar de zeer fiscaalvriendelijke premies die een werkgever of een zelfstandige stortte voor de aanvullende pensioenen. Als de pot van een IPT of een groepsverzekerering te gul werd aangevuld, zal dat gevolgen hebben voor de aftrekbaarheid als beroepskost.

Onze partners