Eenheidsstatuut

Eenheidsstatuut maakt verzuim duurder

Een volwaardig gewaarborgd maandloon voor zieke arbeiders zou de totale verzuimkost met 12% doen stijgen, zo berekende Securex. Ook de afschaffing van de carensdag zal het absenteïsme duurder maken, want op dit moment wordt de eerste ziektedag van arbeiders in 86% van de gevallen niet betaald. Deze en andere berekeningen rond het eenheidsstatuut staan in een studie over het verzuim.

Dossier opzegvoorwaarden ligt bij regering

Vanaf vandaag is het dossier van de gelijkschakeling van de opzegvoorwaarden voor arbeiders en bedienden en van de carensdag volledig in handen van de regering. De sociale partners hebben geen oplossing gevonden. De tijd dringt, want op 8 juli moet de discriminatie uit de wereld zijn.

Analyse van toekomstige ontslagkosten

Acerta publiceert een nuttige en diepgravende studie over de impact van vijf bekende voorstellen over de ontslagkosten waarmee werkgevers rekening moeten houden in de nabije toekomst. Sommige scenario's leiden tot zeer forse stijgingen.

Onze partners