Eenheidsstatuut

Eenheidsstatuut: de jongste stand van zaken

SD Worx analyseert de plannen van de regering inzake het eenheidsstatuut. Eén van de punten die eruit springen is de meeneembaarheid van opgebouwde ontslagrechten. Ook wie vandaag in dienst is, zal vanaf 1 januari 2014 onder de eengemaakte ontslagregeling vallen, maar hij of zij behoudt wel de opzeggingstermijn die was opgebouwd tot 31 december. Voor veel arbeiders is dat nadelig.

Zelfde opzegregels voor iedereen vanaf 1 januari

Vanaf 1 januari 2014 verdwijnt de carensdag en alle van dan af aangeworven werknemers vallen onder dezelfde opzegregeling- en termijnen. Dat staat in het voorontwerp van de wet over het eenheidsstatuut, waarmee de ministerraad heeft ingestemd. De verplichting tot outplacement wordt uitgebreid naar iedereen die een opzegtermijn van 30 weken heeft.

Alles wat u moet weten over het eenheidsstatuut

De tekst over het werknemersstatuut die minister Monica De Coninck haast manu militari aan de eeuwig ruziënde sociale partners oplegde, bevat de aanzet naar belangrijke veranderingen maar laat tegelijk veel vragen onbeantwoord. We stelden voor u een bronnenoverzicht samen en geven een downloadlink naar de tekst van het "compromis".

Geen eenheidsstatuut, maar geen reden tot paniek

Meer dan een politiek akkoord tussen de meerderheidspartijen valt rond het eenheidsstatuut niet meer te verwachten. Op 9 juli begint dus een periode van rechtsonzekerheid. Moet u als werkgever in paniek slaan? Toch niet, argumenteert SD Worx. In vergelijkbare omstandigheden, zowel bij ons als in het buitenland, is een stormloop naar de rechtbanken uitgebleven.

Bedrijf sluit om afschaffing carensdag voor te zijn

184 werkneemsters zijn hun job kwijt doordat hun werkgever, een Limburgs dienstenchequesbedrijf, de boeken neerlegde. Reden zijn de hoge RSZ-schulden en de nakende afschaffing van de carensdag. Loon uitkeren voor de eerste ziektedag is onbetaalbaar, zegt de directie.

"Best niet zelf sleutelen aan statuten"

Een peiling van Securex toont aan dat veel arbeiders, naast andere op statuut gebaseerde discriminaties, nog moeilijk aanvaarden dat de bedienden in hun bedrijf genieten van een beter bonus- en premiesysteem. Dit soort verschillen kunt u als werkgever zelf wegwerken als u dat wil, maar in de huidige context is dat volgens Iris Tolpe, hoofdjuriste bij Securex, niet aan te bevelen.

D-Day voor eenheidsstatuut

Normaal gezien zal de regering vandaag bekendmaken hoe zij de statuten van arbeiders en bedienden dichter bij elkaar wil brengen. Zodra degelijke informatie beschikbaar is, zal HR Alert een bericht publiceren. Hier alvast de site waarop de ministerraad zijn persberichten online zet: Press Center.

Velen bereid in te leveren voor eenheidsstatuut

Vier op 10 van de bedienden en de helft van de arbeiders zijn in principe bereid voordelen in te leveren om het eenheidsstatuut mogelijk te maken, zo blijkt uit een bevraging door Securex. Opvallend is dat sommigen van de gelijkschakeling van de statuten gebruik zouden maken om over te stappen van hoofdarbeid naar handarbeid of omgekeerd.

Eenheidsstatuut maakt verzuim duurder

Een volwaardig gewaarborgd maandloon voor zieke arbeiders zou de totale verzuimkost met 12% doen stijgen, zo berekende Securex. Ook de afschaffing van de carensdag zal het absenteïsme duurder maken, want op dit moment wordt de eerste ziektedag van arbeiders in 86% van de gevallen niet betaald. Deze en andere berekeningen rond het eenheidsstatuut staan in een studie over het verzuim.

Dossier opzegvoorwaarden ligt bij regering

Vanaf vandaag is het dossier van de gelijkschakeling van de opzegvoorwaarden voor arbeiders en bedienden en van de carensdag volledig in handen van de regering. De sociale partners hebben geen oplossing gevonden. De tijd dringt, want op 8 juli moet de discriminatie uit de wereld zijn.

Onze partners