Eenheidsstatuut

Hogere bedienden nu opzeggen kan win-win zijn

Hebt u hogere bedienden met veel anciënniteit die aan brugpensioen denken, dan kan het beter zijn hen nog vóór Nieuwjaar op te zeggen. De opzeggingstermijn kan u vanaf Nieuwjaar immers niet meer beperken tot het huidige minimum, dat (veel) korter is dan de termijnen die weldra zullen gelden voor iemand met een lange staat van dienst.

De nieuwe ontslagregels in concrete voorbeelden

Na Nieuwjaar zal u moeten puzzelen met nieuwe berekeningen van opzegtermijnen. Nu het zgn. eenheidsstatuut is goedgekeurd door de Kamer, zetten een aantal bronnen de veranderde ontslagregels nog eens op een rij. We selecteerden enkele artikels die concrete rekenvoorbeelden bevatten.

Gewaarborgd maandloon vanaf eerste werkdag

Vanaf 1 januari 2014 zullen alle bedienden, uitgezonderd die met een contract van minder dan 3 maanden, vanaf hun eerste werkdag bij ziekte recht hebben op 30 dagen gewaarborgd loon aan 100%. De afschaffing van de carensdag, een ander gevolg van het eenheidsstatuut, blijkt dan weer soms in het voordeel te zijn van de werkgever.

Na Nieuwjaar nieuwe regels voor tegenopzeg

Op 1 januari 2014 veranderen ook de regels in verband met tegenopzeg. UCM analyseert het wetsontwerp over het eenheidsstatuut en geeft cijfervoorbeelden. Ook wie vandaag als arbeider werkt, zal vanaf januari bij ontslag door de werkgever gebruik kunnen maken van tegenopzeg om vroeger weg te gaan.

5 maanden opzeg na anderhalf jaar anciënniteit

Wanneer u in oktober 2014 een lagere bediende ontslaat die pas in de eerste helft van 2013 een vast contract had gekregen, zal hij na anderhalf jaar dienst recht hebben op een opzeg van 5 maanden. Dat is één voorbeeld van de verrassende gevolgen van het eenheidsstatuut dat in de maak is.

Loonkost arbeiders stijgt door pensioenhervorming

Het eenheidsstatuut impliceert een stijging van de werkgeversbijdragen voor de aanvullende pensioenen van de arbeiders. De stijging bedraagt 420 miljoen per jaar, dat is iets meer dan 1% van de huidige loonmassa voor arbeiders. Dat schrijft FD Magazine, een tijdschrift voor financieel directeurs, op gezag van verzekeraar AON.

Wegwijs in uw taken voor eindejaar

Behalve met de klassieke eindejaarsbeslommeringen wordt HR dezer dagen geconfronteerd met een pak nieuwe regels die na Nieuwjaar van kracht worden, bijv. over ontslag, proefbeding, verplicht outplacement, brugpensioen enzovoort. We vonden enkele artikels die u kunnen helpen het overzicht te behouden.

Hoe een contract van bepaalde duur beëindigen?

Vanaf Nieuwjaar valt de mogelijkheid weg een proefperiode te voorzien in een contract van bepaalde duur. In de plaats daarvan komt iets nieuws: de mogelijkheid het contract tijdens de eerste helft van de looptijd (maar met een maximum van 6 maanden) te beëindigen volgens de gewone opzegregels.

Afschaffing proefbeding heeft veel gevolgen

De verdwijning van het proefbeding vanaf 1 januari heeft gevolgen voor andere bepalingen (scholingsbeding, concurrentiebeding, arbeidsovereenkomsten bepaalde duur, gewaarborgd loon bedienden…). SD Worx geeft extra toelichting. Ook de mogelijkheid tot verkorte opzeg zal tot het verleden behoren; UCM wijst erop dat dit sommige werkgevers op kosten zal jagen.

RVA compenseert ontslagnadeel van arbeiders

Als u na Nieuwjaar een arbeider met een lange staat van dienst ontslaat, zal de RVA hem een zgn. ontslagcompensatie-vergoeding betalen. Deze vergoeding verkleint het verschil met de opzegtermijn die de werknemer zou hebben gekregen als hij zijn volledige anciënniteit op basis van de nieuwe regels verworven zou hebben.

Onze partners