Eenheidsstatuut

Gratis wegwijzer in de nieuwe ontslagwetgeving

Alles over de nieuwe ontslagwetgeving staat in een gratis te downloaden wegwijzer van 36 bladzijden, samengesteld door advocatenkantoor Ius Laboris (Claeys & Engels). Handig zijn een groot stroomschema en de checklist met 14 punten (jawel...) die u moet nagaan vooraleer u tot een ontslag overgaat.

Langdurige ziekte is geen ontslagreden meer

Sinds 1 januari mag u een medewerker met een contract van onbepaalde duur niet meer ontslaan omdat hij lang afwezig is om gezondheidsredenen. Moet u een langdurig zieke werknemer voortaan onbeperkt in dienst houden? Nee, maar u moet een andere reden kunnen geven dan louter het feit dat de werknemer langdurig ziek is.

Details over de compensatievergoeding

De ontslagcompensatievergoeding die sommige arbeiders ontvangen van de RVA wordt sociaalrechtelijk gelijkgesteld met een gewone opzeggingsvergoeding, zo blijkt uit het uitvoeringsbesluit. De aanvraag gebeurt met een C4.

Geen fiscale vrijstelling meer bij opzegging

De eerste 640 euro van een opzegvergoeding of van het loon tijdens de opzegtermijn is niet langer belastingvrij. Het eenheidsstatuut heeft die maatregel afgeschaft. Maar in specifieke situaties blijft de vrijstelling nog even van kracht. In de toekomst zal voor sommigen de ontslagcompensatievergoeding ten laste van de RVA fiscaal vrijgesteld zijn.

Eenheidsstatuut verandert ook sollicitatieverlof

Voortaan zijn nieuwe regels van toepassing wat het sollicitatieverlof betreft. Er is geen verschil meer tussen arbeiders en bedienden, maar wel tussen werknemers met of zonder outplacementbegeleiding. Wat wel blijft, is dat het sollicitatieverlof uitsluitend mag dienen om een nieuwe job te zoeken.

Nieuwe regels rond verbrekingsvergoeding

Wanneer u een overeenkomst verbreekt terwijl de werknemer in zijn opzegperiode is en afwezig is wegens arbeidsongeschiktheid, dan gelden door het eenheidsstatuut andere regelingen dan vroeger. Eén van de wijzigingen is dat de verbrekingsvergoeding anders wordt berekend.

Bereken opzeggingstermijn met enkele muiskliks

De opzeggingstermijn of -vergoeding van een werknemer die in dienst was voor 2014 is voortaan het resultaat van twee berekeningen. Gelukkig duiken gedetailleerde rekenmodules op om u daarbij te helpen. We hebben er twee opgemerkt die vrij toegankelijk zijn: een van Group S en een van het advocatenbureau Claeys & Engels.

Bediende ontslaan wordt tot 40% minder duur

Wanneer het volledig onder de nieuwe regels valt, zal het ontslag van een bediende 30 tot 40% minder kosten. Het opzeggen van een arbeider wordt weliswaar fors duurder, maar globaal gezien dalen de Belgische ontslagkosten substantieel. Dat berekenden de Laga-advocaten Nicolaas Vermandel en Stijn Demeestere in een studie die sinds vandaag online staat.

Vier compensaties voor kost van eenheidsstatuut

ADMB zet de maatregelen op een rij, die bedoeld zijn ter compensatie van de meerkost die de werkgevers oplopen als gevolg van het eenheidsstatuut. Ze hebben te maken met de ontslaguitkering, de bijdragen voor externe preventiediensten, de bijdrage voor het Fonds Sluiting Ondernemingen en fiscale voordelen voor de aanleg van het sociaal passief.

Laatste dagen voor oude opzeggingstermijnen

Een ontslagbetekening op 1 januari 2014 kan heel andere consequenties hebben dan op 31 december 2013. Voor werkgevers die de oude opzeggingstermijnen willen toepassen, resten slechts enkele dagen. Group S brengt de regels en de timing in herinnering zoals die gelden, zowel indien een opzeg wordt gepresteerd als bij onmiddellijke verbreking.

Onze partners