Eenheidsstatuut

Eenheidsstatuut kost Ford Genk 10 miljoen

De directie van Ford Genk aanvaardt het oordeel van de arbitragecommissie en zal de opzeggingstermijnen van het eenheidsstatuut toepassen op de arbeiders die ontslagen worden vanaf 1 januari 2014. De verlenging van de aanvankelijk aangeboden termijnen met 2 tot 7 weken zou volgens de vakbonden voor Ford een meerkost van 10 miljoen euro meebrengen.

Meer bedienden hebben recht op outplacement

Het PC 218 (bedienden) heeft de nieuwe regels rond outplacement verwerkt in een sectorale cao, die u rechtstreeks kunt downloaden. Het komt er op neer dat de regeling niet enkel meer de 45-plussers betreft, maar bedienden van eender welke leeftijd die ontslagen worden met een opzeggingsvergoeding van minstens 30 weken loon.

Kortere opzegtermijnen: VBO staakt verzet

Het VBO raadt de werkgevers in 9 sectoren aan, hun verzet tegen het eenheidsstatuut op te geven en sommige kortere afwijkende opzegtermijnen, die zij hadden bekomen, uitsluitend toe te passen op de arbeiders die voldoen aan de specifieke criteria die in de wet zijn vastgelegd (en dus niet op al hun arbeiders). Securex legt de ingewikkelde berekening uit.

Ontslagcompensatie in één keer enkel op aanvraag

Wanneer u een arbeider ontslaat die als gevolg van het eenheidsstatuut recht heeft op een ontslagcompensatievergoeding van de RVA, dan ontvangt hij die vergoeding sinds juni in maandelijkse schijven. Indien uw arbeider het geld toch in één keer op zijn bankrekening wil zien verschijnen, dan moet hij dit voortaan uitdrukkelijk zelf aanvragen.

Wegwijs in hervorming bedrijfspensioenen

Op termijn moeten arbeiders en bedienden hetzelfde aanvullend pensioen ontvangen. Acerta zet uiteen hoe deze belangrijke hervorming wordt georganiseerd. Goed om te weten: nu nog een wijziging in een pensioenplan aanbrengen, mag enkel als zij onderdeel is van een traject dat leidt tot volledige gelijkschakeling.

Nog steeds liever geld dan outplacement

Tegen de geest en de bedoeling van het eenheidsstatuut in, blijft de helft van de werknemers bij ontslag de voorkeur geven aan een hogere opzegvergoeding boven het alternatief, nl. outplacement om gemakkelijker aan een nieuwe baan te geraken. Dat blijkt uit een bevraging door Tempo-Team.

Details over fiscale vrijstelling sociaal passief

Twee KB's verduidelijken op welke manier uw onderneming een deel van de bedrijfswinst belastingvrij zal kunnen maken om het hoofd te bieden aan de hogere ontslagkosten die voortvloeien uit het eenheidsstatuut. Helaas zal deze fiscale vrijstelling pas vanaf 2019 een concrete impact hebben.

Schadevergoeding bij ontslag niet te snel betalen

Indien u een ontslag niet afdoend kan motiveren, kan u veroordeeld worden tot een boete en een schadevergoeding. Die zijn beide vrij van sociale bijdragen. Maar indien u de schadevergoeding voor “kennelijk onredelijk” ontslag betaalt zonder een vonnis of arrest af te wachten, dan wordt deze schadevergoeding beschouwd als loon en moet u daarop toch RSZ-bijdragen betalen.

Ontslagwijzer aangepast aan jongste evoluties

Als u behoort tot de honderden HR Alert lezers die eerder dit jaar de Ontslagwijzer van Claeys & Engels downloadden, zal het u interesseren dat het advocatenkantoor zopas een geactualiseerde versie heeft klaargestoomd die eveneens gratis is.

Ontslag wegens ziekte bij korte contracten

Het eenheidsstatuut maakt het mogelijk bepaalde arbeidsovereenkomsten vanaf de 8ste dag van ononderbroken arbeidsongeschiktheid te beëindigen zonder opzegging of vergoeding, maar de regels zijn erg ingewikkeld. Wanneer u iemand aanwerft voor een duidelijk omschreven werk, kan u alvast discussies voorkomen door de geschatte duurtijd in de overeenkomst te stipuleren.

Onze partners