e-HR

Microsoft gelooft in Belgische personeelsapp

Digitale hr-diensten van een bedrijf bij elkaar brengen in één app: dat is wat Spencer belooft. De Antwerpse start-up had al onder meer Proximus, Deme en Telenet als klant binnengehaald. En nu gaat Microsoft overstag: de techreus gaat de "Mobile Workplace Assistant" van Spencer koppelen aan de kantoorsoftware Office 365 en het cloudplatform Azure.

Rechtsgeldig ontslag kan voortaan per e-mail

Met de erkenning van een eerste "gekwalificeerde verzender" is het startschot gegeven voor rechtsgeldige aangetekende brieven per e-mail. Uw mail kan dus ook dienen voor een ontslag met opzegtermijn of om dringende reden en voor de uitwisseling van te ondertekenen documenten. Securex adviseert een nieuwe clausule op te nemen in arbeidsovereenkomsten.

Facebook voor de werkvloer is op de markt

Workplace by Facebook, een mobiel-geoptimaliseerd sociaal netwerk voor de communicatie binnen een onderneming, is live gegaan. Per actieve gebruiker kost het 3 tot 1 dollar per maand. Werkgevers die tandenknarsend toezien hoeveel arbeidstijd verloren gaat met het "echte" FB, of die het gedoe met interne e-mail beu zijn, zullen er misschien iets voor voelen.

HR ontsnapt niet aan smartphone-revolutie

Zeven op de 10 personeelsleden willen graag hun hr-zaken zelf regelen. Zij willen dat het liefst doen met hun eigen smartphone, op het moment dat hen het best uitkomt - bijvoorbeeld op de trein of 's avonds terwijl zij met hun partner vakantieplannen maken. In Nederland speelt al meer dan de helft van de werkgevers in op deze vraag door e-HRM aan te bieden.

"HR moet in de toekomst kijken"

HR-cijfermateriaal heeft grote waarde als het evoluties voorspelt en de mogelijke impact daarvan op de business in kaart brengt. Nog beter wordt het, als HR acties voorstelt om de impact op te vangen. Maak kennis met "actiegerichte predictieve analytics" op de HR Intelligence blog.

Mist HR de digitale revolutie?

De personeelsafdelingen van de Belgische bedrijven kampen met digitale koudwatervrees, schrijft SDWorx. Opvallend veel administratieve taken gebeuren nog steeds overwegend op de oude manier. Zelfs een digitale loonbrief is zeldzaam. Vlaanderen heeft een achterstand op Brussel en Wallonië.

Aangifte deeltijdse werkhervatting elektronisch

Nog een stapje in e-government: vanaf 15 november zullen de aangiften van de gepresteerde uren in deeltijdse werkhervatting elektronisch gebeuren. De aangifte dient voor de berekening van de ziekenfonds-uitkering waarop de werknemer eventueel nog recht heeft. Tijdens de deeltijdse werkhervatting is de werkgever enkel loon verschuldigd voor de effectief uitgevoerde prestaties.

Velen mogen bedrijfsdata mobiel bewerken

Van alle Belgische werkgevers die een laptop, tablet of smartphone ter beschikking stellen van (sommige van) hun werknemers, geeft 72% hen niet alleen de mogelijkheid thuis of onderweg zakelijke e-mails te behandelen maar ook bedrijfsdocumenten in te kijken en te bewerken. Enkel in Denemarken en Zweden ligt dat percentage hoger.

Bedrijfswagens gemonitord door speciale software

De kosten van een bedrijfswagen worden beïnvloed door het rijgedrag van de bestuurder. Het gespecialiseerde bedrijf Dragintra brengt een oplossing op de markt die het individuele rijgedrag in kaart brengt. Zeven parameters worden gemeten en vergeleken met die van de andere personeelsleden die met een firmawagen rijden. Eén ervan is bijv. het brandstofverbruik.

Sociale inspectie mag Blackberry’s doorzoeken

De Vlaamse sociale inspectie zal zich vanaf 1 oktober 2010 ook toegang kunnen verschaffen tot de Blackberry’s en andere smartphones van uw bedrijf. Deze “aanpassing aan de nieuwe technologische realiteit” maakt deel uit van het decreet dat de bevoegdheden van de Vlaamse sociale inspectie actualiseert. Klik op NL voor een artikel dat de wijzigingen opsomt.

Onze partners