Cao's

Officiële cijfers over de evolutie van de lonen

De federale overheidsdienst Werkgelegenhid, Arbeid en Sociaal Overleg publiceert de index van de conventionele lonen van de arbeiders en de bedienden. De index geeft de evolutie weer van de bij cao vastgelegde minimale bruto maandlonen, premies buiten beschouwing gelaten.

Nieuwe cao regelt het telewerk

De collectieve arbeidsovereenkomst nr 85 over het telewerk is ondertekend op 9 november. De Belgian Teleworking Association brengt een samenvatting in tien punten.

Onze partners