Cao's

Solidariteits-cao's zijn niet zeldzaam meer

Bij de weefgetouwenfabrikant Picanol uit Ieper hebben de bedienden ermee ingestemd tot oktober slechts vier dagen per week te werken. Op deze manier worden dertig afdankingen vermeden. Picanol is het jongste bedrijf in wat stilaan een reeks wordt. Eerder waren er o.m.

Brugpensioen vanaf 56 na 20 jaar nachtploeg is verlengd

Werknemers met een beroepsverleden van 33 jaar, waarvan 20 jaar in een ploegenstelsel met nachtarbeid, mogen ook in de toekomst met brugpensioen op 56 jaar. Dat hebben de sociale partners afgesproken in een nationale cao (nr. 97). De cao geldt voor ondernemingen uit een bedrijfstak die niet ressorteert onder een paritair comité of waarvan het opgerichte paritair comité niet werkt.

Nieuw: overstappen naar ander soort tijdskrediet

Overschakelen van de ene vorm van tijdskrediet naar de andere is makkelijker geworden. De nationale cao over het ijdskrediet is aangepast; de nieuwe tekst staat op de website van de Nationale Arbeidsraad. De nieuwe regeling is met terugwerkende kracht ingegaan per 1 januari 2009.

Details over de tussenkomst in het woon-werkverkeer

Met ingang van 1 februari jl. ging de tussenkomst van de werkgever in het woon-werkverkeer omhoog. Vorige week werd de cao daarover ondertekend, zodat nu meer klaarheid bestaat over de concrete toepassing. De sociale secretariaten publiceren uitvoerige informatie op hun website. U kunt bijv.

Cao over de ecocheques is al ondertekend

Soms gaat het (tamelijk) snel. In de Nationale Arbeidsraad zijn de werkgevers en de vakbonden het eens geworden over de ecocheques. Dat is het nieuwe sociale voordeel dat werkgevers o.m. zullen kunnen aanwenden om hun personeel de netto koopkrachtverhoging toe te kennen die is vastgelegd in het Interprofessioneel Akkoord.

Nederland stilaan terug naar 40-urige werkweek

Twintig procent van de cao's die in Nederland werden afgesloten in de periode 2007-2008 bevatten afspraken over een verlenging van de arbeidsduur. Vaak gaat het over een herinvoering van de 40-urige werkweek. De werknemers die door deze cao's meer uren werken, krijgen meestal een financiële compensatie.

Gelijke behandeling verplicht over hele contractduur

De Nationale Arbeidsraad heeft het principe van de gelijke behandeling bij werving en selectie (cao nr. 38) in een nieuwe cao (nr. 95) uitgebreid tot alle fasen van de arbeidsrelatie. Daarnaast heeft de NAR een gedragscode over werving en selectie aangenomen. Deze code wordt als bijlage opgenomen bij cao nr. 38.

Minimumloon en werkbonus omhoog op 1 oktober

Volgens een persbericht van het ABVV, vrijdag, hebben de vertegenwoordigers van de werkgevers de cao ondertekend die de bruto minimumlonen verhoogt met 25 euro. Ook de werkbonus gaat omhoog. Minimumverdieners zullen 175 euro sociale bijdragen minder moeten betalen (tot nu toe was dat 143 euro).

RECHTSPRAAK: Controle op het internetgebruik

De rechters beginnen grenzen te stellen aan cao nr. 81 van de Nationale Arbeidsraad over het internetgebruik van werknemers tijdens de werkuren. De arbeidsrechtbank in Gent gaf gelijk aan een werkgever die de inhoud van de harde schijf op een kantoorcomputer had geïnspecteerd zonder die controle aan te kondigen, wat cao nr. 81 nochtans voorschrijft.

Verplichte nieuwe bijlage bij uw arbeidsreglement

In de luwte van de zomer is in de Nationale Arbeidsraad een cao afgesloten over de gelijke behandeling van mannen en vrouwen. De tekst staat nog niet op de website van de NAR. U kunt hem wel downloaden via onderstaande link. CAO 25ter gaat specifiek over gelijk loon voor gelijk werk, zonder enige discriminatie op grond van geslacht.

Onze partners