Cao's

Tijdelijke werkloosheid mogelijk voor metaalbedienden

De nieuwe cao voor de 75.000 bedienden en kaderleden van de metaalsector maakt de invoering mogelijk van de maatregelen uit de jongste anticrisiswet, zoals tijdelijke werkloosheid. Het is wel nog wachten op de publicatie van de wet in het Staatsblad.

Kan de dalende inflatie het nettoloon verlagen?

Kan een dalende inflatie leiden tot een daling van het uitbetaalde loon? De kwestie dreigt actueel te worden. In april bedroeg de inflatie nog amper 0,6 procent op jaarbasis. In theorie zijn zgn. negatieve indexeringen wel degelijk mogelijk. In de praktijk hangt veel af van wat in de sectorale cao's is vastgelegd. Securex maakt een analyse.

Toegang tot halftijds brugpensioen vergemakkelijkt

De Relancewet verlengt en vereenvoudigt de tijdelijke regeling i.v.m. het halftijds brugpensioen. In sectoren met een cao over deze materie is de minimumleeftijd 56. Waar enkel een cao op ondernemingsniveau bestaat, is dit 58. Individuele overeenkomsten tussen de werkgever en een werknemer kunnen ingaan vanaf 58 jaar.

Alle werkgevers moeten drank- en drugsbeleid invoeren

De nieuwe nationale cao nr 100 verplicht alle werkgevers van de private sector een preventief alcohol- en drugsbeleid uit te werken. De werkgevers zullen hun personeel mogen testen. De cao legt geen kant-en-klaar beleid op.

Gehandicapte werknemer heeft recht op zelfde loon

Werknemers die erkend zijn als gehandicapt hebben voortaan steeds recht op een loon dat "gelijkwaardig" is aan dat van de andere werknemers in dezelfde categorie. De werkgever mag in de berekening wel rekening houden met alle tegemoetkomingen in de loonkosten die de gehandicapte zelf ontvangt. Dit is bepaald in de nieuwe nationale cao nr. 99.

Opgelet in PC 218: geen opleiding is extra vakantie

Zowat 400.000 bedienden hebben volgend jaar recht op vier extra dagen betaald verlof indien zij in 2008-2009 niet de vier dagen opleiding hebben genoten, waarop hun cao hen recht geeft. Het gaat hier om paritair comité 218.

Gratis tool zoekt overtreding in uw jobaanbieding

Elf procent van de personeelsadvertenties overtreedt de wetgeving die discriminatie op basis van leeftijd verbiedt. Om de werkgevers te helpen, plaatste het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding een kosteloze en anonieme tool op zijn website (zie hyperlink onder dit bericht).

Solidariteits-cao's zijn niet zeldzaam meer

Bij de weefgetouwenfabrikant Picanol uit Ieper hebben de bedienden ermee ingestemd tot oktober slechts vier dagen per week te werken. Op deze manier worden dertig afdankingen vermeden. Picanol is het jongste bedrijf in wat stilaan een reeks wordt. Eerder waren er o.m.

Brugpensioen vanaf 56 na 20 jaar nachtploeg is verlengd

Werknemers met een beroepsverleden van 33 jaar, waarvan 20 jaar in een ploegenstelsel met nachtarbeid, mogen ook in de toekomst met brugpensioen op 56 jaar. Dat hebben de sociale partners afgesproken in een nationale cao (nr. 97). De cao geldt voor ondernemingen uit een bedrijfstak die niet ressorteert onder een paritair comité of waarvan het opgerichte paritair comité niet werkt.

Nieuw: overstappen naar ander soort tijdskrediet

Overschakelen van de ene vorm van tijdskrediet naar de andere is makkelijker geworden. De nationale cao over het ijdskrediet is aangepast; de nieuwe tekst staat op de website van de Nationale Arbeidsraad. De nieuwe regeling is met terugwerkende kracht ingegaan per 1 januari 2009.

Onze partners