Cao's

Eerste arbeiders-cao voor 10.000 werkgevers in PC 100

Het paritair comité nr. 100 heeft voor het eerst in de geschiedenis een sectorakkoord gesloten. Voor de betrokken 30.000 arbeiders, verspreid over 10.000 werkgevers, geldt voortaan een minimumloon dat hoger ligt dan het nationale interprofessionele minimumloon (GMMI) zodra zij 24 maanden anciënniteit hebben bij dezelfde werkgever.

Handig tooltje over verplichte toepassing van cao 100

Elke werkgever moet uiterlijk op 1 april een alcohol- en drugsbeleid op papier hebben. De uitleg kunt u nog eens nalezen bij Partena (zie NL hieronder). Door op deze uitlegpagina te drukken op de hyperlink "Mijn cao 100-oplossing in enkele muisklikken' kunt u snel te weten komen welke aanpak voor u het meest aangewezen is.

Geen PC of CAO? Dan mag bediendenloon straks niet omlaag

Normaal gezien zullen veel bediendenlonen op 1 januari dalen vanwege de negatieve inflatie. Bedrijven die niet onder een paritair comité vallen, of waarvan het paritair comité geen cao's heeft afgesloten, zullen echter het loon NIET mogen verlagen. Dat is wettelijk immers verboden, indien er geen regeling bestaat. Volgens SD Worx zijn er veel bedrijven die in deze situatie verkeren.

Werkgever zwaar veroordeeld ondanks bedrijfs-cao

Ineos Phenol Belgium, een chemiebedrijf in het Antwerpse havengebied, is door het Arbeidshof veroordeeld tot het betalen van 18.000 euro aan een werknemer. Dat is een compensatie voor het feit dat hij vijftien jaar lang slechts zeven feestdagen had gekregen i.p.v. de tien wettelijke. Een honderdtal collega's zouden nu kans kunnen maken op een gelijkaardige vergoeding.

Extraatje voor sommige bruggepensioneerden

Vanaf 1 januari 2010 is wat het brugpensioen betreft een bijzondere cao (nr. 91) van toepassing op mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen die worden ontslagen. Wie aan alle voorwaarden voldoet, heeft recht op een bijkomende vergoeding. Klik op NL of FR hieronder voor een uitgebreide analyse van deze cao.

Psychologische bijstand na dodelijk arbeidsongeval

In de bouwsector is een cao afgesloten over de posttraumatische begeleiding van de collega's en van de gezinsleden van een bouwvakker die op het werk om het leven is gekomen. Het Fonds voor Bestaanszekerheid voor werklieden uit de bouwnijverheid neemt de kosten van de begeleiding ten laste.

Varkensgriep en verlof om dwingende reden

Mag een werknemer verlof om dwingende reden nemen als hij voor een gezinslid wil zorgen dat getroffen is door de gevreesde varkensgriep, of omdat de school of de crèche gesloten is wegens een epidemie? Het korte antwoord luidt ja. Tenzij andersluidende cao is deze afwezigheid onbezoldigd.

Ervaring vervangt leeftijd in loonschalen

Na de goedkeuring van een eerste sector-cao waarin loonschalen op ervaring zijn gebaseerd, zijn een hele reeks paritaire comités nu volop bezig dezelfde weg in te slaan. Groep S maakte een overzicht (klik op NL of FR onder dit bericht). Zoals bekend, verbiedt een Europese richtlijn dat het loon bepaald wordt in functie van de leeftijd.

Acht sectoren hebben een crisis-cao afgesloten

Het crisistijdskrediet en de crisiswerkloosheid voor bedienden gelden enkel voor de ondernemingen in moeilijkheden die gebonden zijn door een sectorale CAO, of bij gebrek daaraan, door een ondernemings-CAO of een ondernemingsplan.

Relance-cao bedienden in metaal, textiel en diamant

De werkgevers uit de sectoren metaal (paritair comité 209), textiel (PC 214) en diamant (PC 324) zullen kunnen steunen op een sectorale cao om bedienden tijdelijk minder te doen werken.

Onze partners