Cao's

Nieuwe vermelding(en) in elke cao die u afsluit

Sinds 10 mei moeten één of twee nieuwe vermeldingen worden opgernomen in elke collectieve arbeidsovereenkomst die uw onderneming afsluit. Het gaat om het ondernemingsnummer en, indien van toepassing, de vestigingseenheidnummers. Dit geldt voor elk type van cao, zowel nationaal als sectoraal of op bedrijfsniveau.

Meeste KMO's zijn nog niet in orde met CAO 100

Elke werkgever, zelfs als hij maar één werknemer heeft, moet sinds 1 april beschikken over een preventiebeleid voor alcohol en drugs. Zo ver zijn we nog lang niet, meldt Partena. Uit een studie van het sociaal secretariaat blijkt dat 60 procent van de KMO's niet in orde zijn. De meeste grote werkgevers, daarentegen, zijn wel in orde.

Sommige inhaalrustdagen schorten de opzegtermijn op

De opzegtermijn wordt opgeschort indien uw werknemer nog inhaalrustdagen moet opnemen, die hem bij cao werden toegekend als compensatie voor werken op zondagen en feestdagen. Het Hof van Cassatie heeft dit nogmaals bevestigd. Zie NL voor details.

Loonbonusplan in 2010: de tijd begint te dringen

Wil u in 2010 een loonbonus ('niet-recurrent resultaatsgebonden voordeel') toekennen? Denk er dan aan dat u haast moet maken. De uiterste datum om een cao af te sluiten of de toetredingsakte in te dienen is 30 april.

Eerste arbeiders-cao voor 10.000 werkgevers in PC 100

Het paritair comité nr. 100 heeft voor het eerst in de geschiedenis een sectorakkoord gesloten. Voor de betrokken 30.000 arbeiders, verspreid over 10.000 werkgevers, geldt voortaan een minimumloon dat hoger ligt dan het nationale interprofessionele minimumloon (GMMI) zodra zij 24 maanden anciënniteit hebben bij dezelfde werkgever.

Handig tooltje over verplichte toepassing van cao 100

Elke werkgever moet uiterlijk op 1 april een alcohol- en drugsbeleid op papier hebben. De uitleg kunt u nog eens nalezen bij Partena (zie NL hieronder). Door op deze uitlegpagina te drukken op de hyperlink "Mijn cao 100-oplossing in enkele muisklikken' kunt u snel te weten komen welke aanpak voor u het meest aangewezen is.

Geen PC of CAO? Dan mag bediendenloon straks niet omlaag

Normaal gezien zullen veel bediendenlonen op 1 januari dalen vanwege de negatieve inflatie. Bedrijven die niet onder een paritair comité vallen, of waarvan het paritair comité geen cao's heeft afgesloten, zullen echter het loon NIET mogen verlagen. Dat is wettelijk immers verboden, indien er geen regeling bestaat. Volgens SD Worx zijn er veel bedrijven die in deze situatie verkeren.

Werkgever zwaar veroordeeld ondanks bedrijfs-cao

Ineos Phenol Belgium, een chemiebedrijf in het Antwerpse havengebied, is door het Arbeidshof veroordeeld tot het betalen van 18.000 euro aan een werknemer. Dat is een compensatie voor het feit dat hij vijftien jaar lang slechts zeven feestdagen had gekregen i.p.v. de tien wettelijke. Een honderdtal collega's zouden nu kans kunnen maken op een gelijkaardige vergoeding.

Extraatje voor sommige bruggepensioneerden

Vanaf 1 januari 2010 is wat het brugpensioen betreft een bijzondere cao (nr. 91) van toepassing op mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen die worden ontslagen. Wie aan alle voorwaarden voldoet, heeft recht op een bijkomende vergoeding. Klik op NL of FR hieronder voor een uitgebreide analyse van deze cao.

Psychologische bijstand na dodelijk arbeidsongeval

In de bouwsector is een cao afgesloten over de posttraumatische begeleiding van de collega's en van de gezinsleden van een bouwvakker die op het werk om het leven is gekomen. Het Fonds voor Bestaanszekerheid voor werklieden uit de bouwnijverheid neemt de kosten van de begeleiding ten laste.

Onze partners