Cao's

Beperkte opslag voor 400.000 bedienden

De 400.000 bedienden in PC 218 krijgen op 1 januari 0,3% opslag, behouden hun indexmechanisme en hun ecocheques, en zien de werkgeverstussenkomst in het openbaarvervoer-abonnement stijgen tot 80%.

Banken bereid tot blijvende salarisverhoging

De werkgevers en vakbonden van de bankensector hebben een ontwerpakkoord bereikt dat de 60.000 bedienden en kaderleden vanaf juli 2012 een beperkte maar recurrente koopkrachtverhoging oplevert. Aan het indexmechanisme raakt de sector niet.

Avondpremie voor hele federale non-profit

Voor de federale non-profitsectoren is een sociaal “mini-akkoord” gesloten. Bepaalde toelagen voor avondprestaties worden uitgebreid tot alle werknemers. De minimale verlofperiode van 10 opeenvolgende werkdagen wordt verlengd. De bedoeling is bovendien dit zo te regelen, dat er altijd drie weekends in vallen. De tweede pensioenpijler wordt operationeel.

Borstvoedingspauzes tot de negende maand

Werkneemsters hebben recht op borstvoedingspauzes tot en met de negende maand na de geboorte van het kind. Tot dusver was dit zeven maanden - verlengbaar mits doktersgetuigschrift -, maar België moest zich schikken naar een Europese richtlijn. Voor de organisaties die al gebonden waren door cao nr. 80 gaat de hervorming onmiddellijk in. Voor de andere is het nog even wachten.

Crisiswerkloosheid vermindert recht op tijdskrediet niet

Cao nr. 77 septies van de Nationale Arbeidsraad is bekrachtigd door een KB en moet dus verplicht worden nageleefd door elke werkgever in de privé-sector.

Wegwijs in de verlenging van de crisismaatregelen

Zoals u weet, zijn drie crisismaatregelen verlengd tot 30 september. Wat moet u precies doen om zo'n verlenging te regelen? Dat hangt af van verschillende factoren. In sommige gevallen dient u bijv. een nieuwe cao af te sluiten. Partena zet de situatie uiteen, en publiceert een handige overzichtstabel.

Nieuwe vermelding(en) in elke cao die u afsluit

Sinds 10 mei moeten één of twee nieuwe vermeldingen worden opgernomen in elke collectieve arbeidsovereenkomst die uw onderneming afsluit. Het gaat om het ondernemingsnummer en, indien van toepassing, de vestigingseenheidnummers. Dit geldt voor elk type van cao, zowel nationaal als sectoraal of op bedrijfsniveau.

Meeste KMO's zijn nog niet in orde met CAO 100

Elke werkgever, zelfs als hij maar één werknemer heeft, moet sinds 1 april beschikken over een preventiebeleid voor alcohol en drugs. Zo ver zijn we nog lang niet, meldt Partena. Uit een studie van het sociaal secretariaat blijkt dat 60 procent van de KMO's niet in orde zijn. De meeste grote werkgevers, daarentegen, zijn wel in orde.

Sommige inhaalrustdagen schorten de opzegtermijn op

De opzegtermijn wordt opgeschort indien uw werknemer nog inhaalrustdagen moet opnemen, die hem bij cao werden toegekend als compensatie voor werken op zondagen en feestdagen. Het Hof van Cassatie heeft dit nogmaals bevestigd. Zie NL voor details.

Loonbonusplan in 2010: de tijd begint te dringen

Wil u in 2010 een loonbonus ('niet-recurrent resultaatsgebonden voordeel') toekennen? Denk er dan aan dat u haast moet maken. De uiterste datum om een cao af te sluiten of de toetredingsakte in te dienen is 30 april.

Onze partners