Cao's

Meer tijdskrediet voor 400.000 bedienden

Na gespannen onderhandelingen is in paritair comité 218 overeenstemming bereikt over een cao voor 2014. SWT (brugpensioen) op 58 blijft mogelijk, maar vooral de uitbreiding van de mogelijkheden voor tijdskrediet springen in het oog. Ook zullen bedienden vanaf hun 50 definitief voor de vierdaagse werkweek kunnen kiezen van zodra zij een loopbaan van 28 jaar kunnen bewijzen.

Doorbraak in opzeggingstermijnen voor arbeiders

De sector Papier- en Kartonbewerking (PC 136) heeft als eerste de opzeggingstermijnen voor arbeiders met 15% verhoogd in uitvoering van de IPA-wet van 12 april jl. Deze wet verkleint het verschil in opzeggingstermijnen met de bedienden.

“Loonblokkering doorbreken is wél strafbaar”

Vorige week schreef De Standaard dat het Sociale Strafwetboek geen sancties voorziet ingeval van overschrijding van de loonnorm. Minister Milquet zet de puntjes op de i: het schenden van de loonnorm blijft wel degelijk strafbaar.

Beperkte opslag voor 400.000 bedienden

De 400.000 bedienden in PC 218 krijgen op 1 januari 0,3% opslag, behouden hun indexmechanisme en hun ecocheques, en zien de werkgeverstussenkomst in het openbaarvervoer-abonnement stijgen tot 80%.

Banken bereid tot blijvende salarisverhoging

De werkgevers en vakbonden van de bankensector hebben een ontwerpakkoord bereikt dat de 60.000 bedienden en kaderleden vanaf juli 2012 een beperkte maar recurrente koopkrachtverhoging oplevert. Aan het indexmechanisme raakt de sector niet.

Avondpremie voor hele federale non-profit

Voor de federale non-profitsectoren is een sociaal “mini-akkoord” gesloten. Bepaalde toelagen voor avondprestaties worden uitgebreid tot alle werknemers. De minimale verlofperiode van 10 opeenvolgende werkdagen wordt verlengd. De bedoeling is bovendien dit zo te regelen, dat er altijd drie weekends in vallen. De tweede pensioenpijler wordt operationeel.

Borstvoedingspauzes tot de negende maand

Werkneemsters hebben recht op borstvoedingspauzes tot en met de negende maand na de geboorte van het kind. Tot dusver was dit zeven maanden - verlengbaar mits doktersgetuigschrift -, maar België moest zich schikken naar een Europese richtlijn. Voor de organisaties die al gebonden waren door cao nr. 80 gaat de hervorming onmiddellijk in. Voor de andere is het nog even wachten.

Crisiswerkloosheid vermindert recht op tijdskrediet niet

Cao nr. 77 septies van de Nationale Arbeidsraad is bekrachtigd door een KB en moet dus verplicht worden nageleefd door elke werkgever in de privé-sector.

Wegwijs in de verlenging van de crisismaatregelen

Zoals u weet, zijn drie crisismaatregelen verlengd tot 30 september. Wat moet u precies doen om zo'n verlenging te regelen? Dat hangt af van verschillende factoren. In sommige gevallen dient u bijv. een nieuwe cao af te sluiten. Partena zet de situatie uiteen, en publiceert een handige overzichtstabel.

Nieuwe vermelding(en) in elke cao die u afsluit

Sinds 10 mei moeten één of twee nieuwe vermeldingen worden opgernomen in elke collectieve arbeidsovereenkomst die uw onderneming afsluit. Het gaat om het ondernemingsnummer en, indien van toepassing, de vestigingseenheidnummers. Dit geldt voor elk type van cao, zowel nationaal als sectoraal of op bedrijfsniveau.

Onze partners