Brugpensioen

Vergoeding bij conventioneel brugpensioen 2009

Om de aanvullende vergoeding te berekenen voor een conventioneel brugpensioen dat ingaat in 2009, dient men rekening te houden met bepaalde parameters. De jongste bedragen die daarmee verband houden, worden op een rij gezet op de website van Securex.

Drie Relance-maatregelen in Staatsblad

Een bericht voor wie de officiële details nodig heeft: eind vorige week heeft het Staatsblad drie besluiten gepubliceerd die voortvloeien uit het Relanceplan. Het eerste gaat over wijzigingen aan de werkloosheidsreglementering (klik op deze hyperlink); het tweede gaat o.m.

Brugpensioenen: aanvullende vergoedingen verhoogd

De aanvullende vergoedingen voor de brugpensioenen en het halftijds brugpensioen worden vanaf 1 januari 2009 met 0,48% verhoogd. De verhoging is evenwel niet integraal van toepassing voor wie recent op brugpensioen of halftijds brugpensioen ging: de aanpassing is immers afhankelijk van de maand die als basis diende voor de berekening van de vergoeding.

Wanneer mag een bruggepensioneerde bijverdienen?

Indien drie voorwaarden vervuld zijn, mag een bruggepensioneerde in beperkte mate zijn werkloosheidsuitkering cumuleren met inkomsten uit arbeid. Eén van de voorwaarden is dat de prestaties moeten gebeuren in de week, na 18u en voor 7u. Securex legt de regelgeving uit.

De nieuwe leeftijdsgrenzen voor voltijds brugpensioen

In 2008 en 2009 gelden voor het voltijds conventioneel burgpensioen nieuwe regels inzake leeftijd en anciënniteit. Dat is een gevolg van het Generatiepact. Securex vat de ingewikkelde situatie samen in een overzichtstabel.

Regels rond brugpensioen minder strikt

Voortaan is een conventioneel bruggepensioneerde vrijgesteld van de verplichtingen beschikbaar te blijven voor de arbeidsmarkt en outplacement te aanvaarden.

Deze versoepelingen gelden ook voor de bruggepensioneerden die hun werk verloren in een onderneming in moeilijkheden of in herstructurering, mits ze 38 jaar actief waren of de leeftijd van 58 hebben bereikt.

Bruggepensioneerde niet vervangen kan veel kosten

Wanneer hij een werknemer voltijds conventioneel brugpensioen laat nemen, is de werkgever verplicht hem te vervangen. Securex legt uit wat er gebeurt indien de werkgever dit niet doet. Er is eerst een administratieve boete van 1875 euro per niet-vervangen bruggepensioneerde. Daar bovenop komt een forfaitaire vergoeding per dag, die tot vele duizenden euro's kan oplopen.

Bruggepensioneerde kan recht hebben op outplacement

Moet een werkgever outplacement aanbieden aan een werknemer die wordt ontslagen met het oog op brugpensioen? Soms wel, en soms niet. Securex heeft de complexe regelgeving ontrafeld in een overzicht van de rechten en de plichten van zowel de werkgever als de werknemer die ontslagen wordt.

Nieuwe regeling sollicitatieverlof bruggepensioneerden

Sinds kort geldt een nieuwe regeling i.v.m. het sollicitatieverlof voor oudere werknemers. Wie in het kader van het brugpensioen of onder soortgelijke voorwaarden wordt ontslagen, moet niet beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt. Bijgevolg hoeft de werkgever aan deze werknemer geen outplacement aan te bieden.

RVA-topman fulmineert tegen wettenmakers

Het Jaarverslag 2007 van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening is klaar. Het is integraal online te consulteren (via de link onder dit bericht) of te downloaden (pdf van 9 MB). Blijkbaar krijgen niet enkel HR-verantwoordelijken het op de heupen van de nooit aflatende stroom regels.

Onze partners