Brugpensioen

Werkgever betaalt hogere vergoeding op brugpensioen

Als gevolg van de overschrijding van de spilindex stijgt ook de brugpensioenvergoeding die de ex-werkgever moet betalen. Uiteraard gaat ook de bijdrage op het halftijds brugpensioen omhoog. Attentia geeft details (klik op NL), evenals Securex.

Brugpensioen beperken zal aan Staat méér geld kosten

Het brugpensioen strenger maken is een slecht idee, zegt het ABVV, want het aantal oudere werklozen zal toenemen en die kosten aan de gemeenschap veel meer. Een 52- tot 55-jarige alleenstaande bruggepensioneerde met een laatste brutoloon van 2700 euro kost netto aan de overheid 851 euro per maand.

Bouw mag onbeperkt gepensioneerden aan het werk zetten

Gepensioneerden mogen vanaf nu werken in de bouwsector. Het verbod voor de bruggepensioneerden blijft voorlopig bestaan. Andere nieuwigheid: het aantal toegelaten meeruren om piekperioden te overbruggen wordt opgetrokken van 130 naar 180, mits een bepaalde procedure wordt gevolgd. Klik op NL voor de details.

Afschaffing van brugpensioen: veel geblaat, weinig wol

Boodschap aan wie denkt dat het de federale regering menens is met de afschaffing van het brugpensioen: u hebt het verkeerd voor. Van de 90 overtollige werknemers bij de Brusselse pralinemaker Godiva gaan er 60 op brugpensioen, en nog wel vanaf 52 jaar.

Alle details over het 'nieuwe' conventioneel brugpensioen

Alles wat u wou weten over het conventioneel brugpensioen maar allang niet meer durft vragen, staat netjes op een rij in een uitvoerig artikel in FAQ-stijl op de website van HDP&Arista. Best nu downloaden en lezen, want op 1 april verandert er heel wat, o.m. wat de werkgeversbijdragen betreft.

Veel brugpensioenen worden duurder voor werkgever

Als u nog mensen op relatief jonge leeftijd wil op brugpensioen sturen, zal dat aan uw onderneming tot een kwart meer kosten. De maatregel gaat in op 1 april. Wie op 58 jaar wordt weggestuurd, kost de werkgever 1500 euro extra per jaar. Voor 50-jarigen kan het bedrag oplopen tot 16.000 euro.

Wijzigingen betreffende het conventioneel brugpensioen

DECAVA is een letterwoord dat we nog vaker zullen horen. Het is de naam van een nakende grote harmonisatie van de bijdragen en de inhoudingen in verband met het brugpensioen, de canada dry en de aanvullingen op het tijdskrediet. Via de link NL hieronder leest u wat dit zal betekenen voor het conventioneel brugpensioen.

Conventioneel brugpensioen: de nieuwe voorwaarden

Het Generatiepact maakt de toegang tot het brugpensioen moeilijker. Een nieuwe etappe in dit proces is voorzien voor de periode 2010-2011. Dan zullen nieuwe leeftijds- en anciënniteitsvoorwaarden van toepassing zijn voor de conventionele brugpensioenen. Securex vat ze samen in een tabel. Meer informatie via de link NL hierna.

Extraatje voor sommige bruggepensioneerden

Vanaf 1 januari 2010 is wat het brugpensioen betreft een bijzondere cao (nr. 91) van toepassing op mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen die worden ontslagen. Wie aan alle voorwaarden voldoet, heeft recht op een bijkomende vergoeding. Klik op NL of FR hieronder voor een uitgebreide analyse van deze cao.

Vergeet niet uw bruggepensioneerden te vervangen

Behoudens bijzondere gevallen moet u een werknemer die op voltijds conventioneel brugpensioen gaat, vervangen door een uitkeringsgerechtigde volledig werkloze of een hiermee gelijkgestelde persoon. De sociale controleurs van de RVA verifiëren dit.

Onze partners