Brugpensioen

Wegwijs in het nieuwe conventioneel brugpensioen

Als àlle uitvoeringsbesluiten zo snel klaar zouden zijn... Twee dagen na de goedkeuring van de wet publiceerde het Staatsblad de strengere voorwaarden voor het voltijds conventioneel brugpensioen, dat we vanaf nu trouwens "het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag" (SWT) moeten noemen.

Bedrijfstoeslag op SWT blijft onveranderd

Het brugpensioen heet voortaan "stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag". Het bedrag van deze bedrijfstoeslag (nieuwe naam van de aanvullende brugpensioenvergoeding) blijft in 2012 onveranderd. Dat geldt ook voor het grensbedrag van het referteloon. De reden is de stagnatie van de reële lonen in 2011.

Groen licht voor pensioenhervorming

De Kamer heeft vrijdagmorgen aan de regering groen licht gegeven om de begrotingsmaatregelen te realiseren. Door een politiek-juridisch handigheidje geeft die wet meteen aan Di Rupo tot eind april 2012 volmacht om bestaande pensioenwetten te wijzigen met behulp van koninklijke besluiten. De Senaat moet zich vandaag, vrijdagnamiddag, uitspreken.

Brugpensioen wordt strenger op 1 januari

Op 1 januari 2012 treden strengere voorwaarden in werking om met conventioneel brugpensioen te mogen gaan. Dat is zo voorzien in het Generatiepact. Het komt er op neer dat men een langere loopbaan moet bewijzen.

Met brugpensioen en toch uitwinningsvergoeding?

Een handelsvertegenwoordiger die met brugpensioen vertrok, en dus technisch gezien zijn ontslag had gekregen, vorderde van zijn werkgever een uitwinningsvergoeding. Het arbeidshof besliste dat de man er geen recht op had. De werkgever kon afdoende bewijzen dat de vertegenwoordiger akkoord was gegaan met het brugpensioen.

Werkgeversoffensief tegen brugpensioen

"Men kan niet verwachten dat bedrijven 50-plussers aanwerven wanneer deze een jaar later tijdskrediet kunnen opeisen of brugpensioen kunnen opnemen, waarbij het bedrijf tot hun 65ste een complement op het brugpensioen moet betalen", aldus voorzitter De Smedt op het VBO-Forum eerder deze week.

Beschermde werknemer kan op brugpensioen zonder dat u een forse boete riskeert

Door een beschermde werknemer op brugpensioen te laten vertrekken, riskeerde de werkgever tot voor kort veroordeeld te worden tot het betalen van een torenhoge beschermingsvergoeding. Aan deze kafkaiaanse toestand heeft het Hof van Cassatie een eind gemaakt.

Brugpensioen voor loopbanen van 33 en 40 jaar

Voor de 56-plussers met een loopbaan van 33 jaar is beslist dat de (sub)sectoren opnieuw collectieve arbeidsovereenkomsten van 2 jaar kunnen sluiten die voorzien in voltijds brugpensioen.

Halftijds brugpensioen met twee jaar verlengd

De wet die twee crisismaatregelen verlengt, voert meteen ook enkele niet-controversiële bepalingen van het recente Interprofessioneel Akkoord in. Concreet gaat het over de verlenging van bepalingen over het halftijds brugpensioen tot eind 2012, de innovatiepremie, bepaalde activeringsmaatregelen en vrijstellingen van startbaanverplichting.

Wie heeft recht op conventioneel brugpensioen in 2011?

De voorwaarden voor loontrekkenden om in aanmerking te komen voor het voltijds conventioneel brugpensioen evolueren regelmatig. De basisregel is dat stoppen op 60 jaar mogelijk is voor mannen met 30 jaar loopbaan en vrouwen met 26 jaar loopbaan. Op die regel bestaan veel afwijkingen. Klik op NL voor een geactualiseerd overzicht.

Onze partners