Brugpensioen

Beschermde werknemer kan op brugpensioen zonder dat u een forse boete riskeert

Door een beschermde werknemer op brugpensioen te laten vertrekken, riskeerde de werkgever tot voor kort veroordeeld te worden tot het betalen van een torenhoge beschermingsvergoeding. Aan deze kafkaiaanse toestand heeft het Hof van Cassatie een eind gemaakt.

Brugpensioen voor loopbanen van 33 en 40 jaar

Voor de 56-plussers met een loopbaan van 33 jaar is beslist dat de (sub)sectoren opnieuw collectieve arbeidsovereenkomsten van 2 jaar kunnen sluiten die voorzien in voltijds brugpensioen.

Halftijds brugpensioen met twee jaar verlengd

De wet die twee crisismaatregelen verlengt, voert meteen ook enkele niet-controversiële bepalingen van het recente Interprofessioneel Akkoord in. Concreet gaat het over de verlenging van bepalingen over het halftijds brugpensioen tot eind 2012, de innovatiepremie, bepaalde activeringsmaatregelen en vrijstellingen van startbaanverplichting.

Wie heeft recht op conventioneel brugpensioen in 2011?

De voorwaarden voor loontrekkenden om in aanmerking te komen voor het voltijds conventioneel brugpensioen evolueren regelmatig. De basisregel is dat stoppen op 60 jaar mogelijk is voor mannen met 30 jaar loopbaan en vrouwen met 26 jaar loopbaan. Op die regel bestaan veel afwijkingen. Klik op NL voor een geactualiseerd overzicht.

Werkgever betaalt hogere vergoeding op brugpensioen

Als gevolg van de overschrijding van de spilindex stijgt ook de brugpensioenvergoeding die de ex-werkgever moet betalen. Uiteraard gaat ook de bijdrage op het halftijds brugpensioen omhoog. Attentia geeft details (klik op NL), evenals Securex.

Brugpensioen beperken zal aan Staat méér geld kosten

Het brugpensioen strenger maken is een slecht idee, zegt het ABVV, want het aantal oudere werklozen zal toenemen en die kosten aan de gemeenschap veel meer. Een 52- tot 55-jarige alleenstaande bruggepensioneerde met een laatste brutoloon van 2700 euro kost netto aan de overheid 851 euro per maand.

Bouw mag onbeperkt gepensioneerden aan het werk zetten

Gepensioneerden mogen vanaf nu werken in de bouwsector. Het verbod voor de bruggepensioneerden blijft voorlopig bestaan. Andere nieuwigheid: het aantal toegelaten meeruren om piekperioden te overbruggen wordt opgetrokken van 130 naar 180, mits een bepaalde procedure wordt gevolgd. Klik op NL voor de details.

Afschaffing van brugpensioen: veel geblaat, weinig wol

Boodschap aan wie denkt dat het de federale regering menens is met de afschaffing van het brugpensioen: u hebt het verkeerd voor. Van de 90 overtollige werknemers bij de Brusselse pralinemaker Godiva gaan er 60 op brugpensioen, en nog wel vanaf 52 jaar.

Alle details over het 'nieuwe' conventioneel brugpensioen

Alles wat u wou weten over het conventioneel brugpensioen maar allang niet meer durft vragen, staat netjes op een rij in een uitvoerig artikel in FAQ-stijl op de website van HDP&Arista. Best nu downloaden en lezen, want op 1 april verandert er heel wat, o.m. wat de werkgeversbijdragen betreft.

Veel brugpensioenen worden duurder voor werkgever

Als u nog mensen op relatief jonge leeftijd wil op brugpensioen sturen, zal dat aan uw onderneming tot een kwart meer kosten. De maatregel gaat in op 1 april. Wie op 58 jaar wordt weggestuurd, kost de werkgever 1500 euro extra per jaar. Voor 50-jarigen kan het bedrag oplopen tot 16.000 euro.

Onze partners