Brugpensioen

Nieuw attest om SWT-verrassingen te voorkomen

Op 1 april is een procedure in werking getreden die voorkomt dat een werkgever niet op de hoogte is van het feit dat een werknemer aanspraak zal kunnen maken op werkloosheid met bedrijfstoeslag doordat hij zijn recht op brugpensioen (SWT) had vastgeklikt. De werknemer moet een bepaald attest aanvragen aan de RVA en dit aan de werkgever bezorgen.

Pensioenvermindering door niet-werken bekend

Bij het berekenen van het werknemerspensioen tellen sinds 2012 sommige gelijkgestelde periodes van ‘niet-werken’ minder mee dan vroeger. Eindelijk is hierover duidelijkheid. Voor periodes van werkloosheid, werkloosheid met bedrijfstoeslag, canada dry, tijdskrediet en loopbaanonderbreking zijn de concrete berekeningsregels vastgelegd.

Nieuwe bedragen en drempels in brugpensioen

Er zijn aanpassingen in het stelsel van de werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT, het vroegere brugpensioen). De drempels voor de specifieke inhouding van 6,5% die u als werkgever moet toepassen, veranderen; in veel gevallen gaat het wettelijke gedeelte van de brugpensioenvergoeding licht omhoog; ook het referteloon is opgetrokken.

Indexering van werkbonus en bedrijfstoeslag

Met ingang van 1 december 2012 veranderen de loongrenzen voor de berekening van de werkbonus. Dat heeft te maken met de index en twee gewijzigde coëfficiënten. Vanwege de index stijgt ook de bedrijfstoeslag die u betaalt aan uw bruggepensioneerden.

Geen strenger brugpensioen voor zware beroepen

De regering maakt opnieuw een bocht. Wie in wisselende ploegen werkt, of 's nachts of in onderbroken diensten, valt niet langer onder de strengere voorwaarden voor brugpensioen. De intrekking van de verstrenging geldt met terugwerkende kracht. Het KB regelt ook het vastklikken van verworven rechten en treedt in werking op 14 oktober.

Nieuwe patronale bijdragen op brugpensioenen

Op de toeslag die u toekent aan uw SWT'ers (bruggepensioneerden) betaalt u voortaan een patronale bijdrage aan de sociale zekerheid die varieert van 6,36 tot 53%. Ook de vroegere Canada Dry en Fortis-tijdskredieten vallen onder de tarieven die de RSZ publiceert nog vooraleer het KB is verschenen.

Nieuwe SWT's plots veel duurder voor werkgever

Alweer een bijsturing van de regeringsmaatregelen. Voor SWT's (brugpensioenen) en pseudobrugpensioenen die ingaan vanaf 1 april 2012 stijgt de bedrijfstoeslag (patronale bijdrage) veel sterker dan eerst was gezegd. Voor de lopende SWT's, daarentegen, gaat de toeslag vanaf 1 april met 10% omhoog, en dus niet met 15% zoals eerst was beslist.

Overgangsmaatregelen voor vervroegd pensioen

De Rijksdienst voor Pensioenen heeft zopas de overgangsmaatregelen in verband met het vervroegd pensioen van loontrekkenden online gezet. Het overzicht is helder, iets waarvan je de opstellers van KB's niet kan beschuldigen. Maar er staat niet bij of de allernieuwste politieke afspraken hier nog iets kunnen aan veranderen.

Maximum twee jaar langer werken

Goed nieuws voor wie zijn hoop op een spoedig vervroegd pensioen of brugpensioen onlangs vernietigd zag: de federale regering neemt gas terug. Zij wil de recente regels op zo'n manier aanpassen dat men hoogstens twee jaar langer moet werken dan het geval zou zijn geweest onder de vorige regelgeving. Ook op andere vlakken zijn er versoepelingen op komst.

SWT naar minimum 55 jaar bij herstructurering

Vanaf volgend jaar voor zal een bedrijf in herstructurering, dat gelijkgeschakeld wordt met een onderneming in moeilijkheden, de minimumleeftijd voor SWT (brugpensioen) 55 jaar zijn.

Onze partners