Brugpensioen

Nieuwe SWT's plots veel duurder voor werkgever

Alweer een bijsturing van de regeringsmaatregelen. Voor SWT's (brugpensioenen) en pseudobrugpensioenen die ingaan vanaf 1 april 2012 stijgt de bedrijfstoeslag (patronale bijdrage) veel sterker dan eerst was gezegd. Voor de lopende SWT's, daarentegen, gaat de toeslag vanaf 1 april met 10% omhoog, en dus niet met 15% zoals eerst was beslist.

Overgangsmaatregelen voor vervroegd pensioen

De Rijksdienst voor Pensioenen heeft zopas de overgangsmaatregelen in verband met het vervroegd pensioen van loontrekkenden online gezet. Het overzicht is helder, iets waarvan je de opstellers van KB's niet kan beschuldigen. Maar er staat niet bij of de allernieuwste politieke afspraken hier nog iets kunnen aan veranderen.

Maximum twee jaar langer werken

Goed nieuws voor wie zijn hoop op een spoedig vervroegd pensioen of brugpensioen onlangs vernietigd zag: de federale regering neemt gas terug. Zij wil de recente regels op zo'n manier aanpassen dat men hoogstens twee jaar langer moet werken dan het geval zou zijn geweest onder de vorige regelgeving. Ook op andere vlakken zijn er versoepelingen op komst.

SWT naar minimum 55 jaar bij herstructurering

Vanaf volgend jaar voor zal een bedrijf in herstructurering, dat gelijkgeschakeld wordt met een onderneming in moeilijkheden, de minimumleeftijd voor SWT (brugpensioen) 55 jaar zijn.

Wegwijs in het nieuwe conventioneel brugpensioen

Als àlle uitvoeringsbesluiten zo snel klaar zouden zijn... Twee dagen na de goedkeuring van de wet publiceerde het Staatsblad de strengere voorwaarden voor het voltijds conventioneel brugpensioen, dat we vanaf nu trouwens "het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag" (SWT) moeten noemen.

Bedrijfstoeslag op SWT blijft onveranderd

Het brugpensioen heet voortaan "stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag". Het bedrag van deze bedrijfstoeslag (nieuwe naam van de aanvullende brugpensioenvergoeding) blijft in 2012 onveranderd. Dat geldt ook voor het grensbedrag van het referteloon. De reden is de stagnatie van de reële lonen in 2011.

Groen licht voor pensioenhervorming

De Kamer heeft vrijdagmorgen aan de regering groen licht gegeven om de begrotingsmaatregelen te realiseren. Door een politiek-juridisch handigheidje geeft die wet meteen aan Di Rupo tot eind april 2012 volmacht om bestaande pensioenwetten te wijzigen met behulp van koninklijke besluiten. De Senaat moet zich vandaag, vrijdagnamiddag, uitspreken.

Brugpensioen wordt strenger op 1 januari

Op 1 januari 2012 treden strengere voorwaarden in werking om met conventioneel brugpensioen te mogen gaan. Dat is zo voorzien in het Generatiepact. Het komt er op neer dat men een langere loopbaan moet bewijzen.

Met brugpensioen en toch uitwinningsvergoeding?

Een handelsvertegenwoordiger die met brugpensioen vertrok, en dus technisch gezien zijn ontslag had gekregen, vorderde van zijn werkgever een uitwinningsvergoeding. Het arbeidshof besliste dat de man er geen recht op had. De werkgever kon afdoende bewijzen dat de vertegenwoordiger akkoord was gegaan met het brugpensioen.

Werkgeversoffensief tegen brugpensioen

"Men kan niet verwachten dat bedrijven 50-plussers aanwerven wanneer deze een jaar later tijdskrediet kunnen opeisen of brugpensioen kunnen opnemen, waarbij het bedrijf tot hun 65ste een complement op het brugpensioen moet betalen", aldus voorzitter De Smedt op het VBO-Forum eerder deze week.

Onze partners