Brugpensioen

Fiscaal gunsttarief op pensioenkapitaal: spelregels

Het Generatiepact heeft het belastingstarief op pensioenkapitalen van 16,5 naar 10 procent verlaagd voor wie "effectief actief" blijft tot de wettelijke pensioenleeftijd. De administratie heeft zopas uitgelegd wat "effectief actief" betekent.

Nieuwe regels brugpensioen worden van kracht

Twee maatregelen uit het Generatiepact zijn geconcretiseerd. De eerste houdt in dat de werkgever verplicht wordt de brugpensioenvergoeding door te betalen ook wanneer de bruggepensioneerde elders opnieuw aan de slag gaat. De tweede maatregel voert een nieuw regime in van bijdragen en inhoudingen op brugpensioenvergoedingen die worden uitbetaald vanaf 1 april 2007.

Canada Dry en brugpensioenen verliezen terrein

Volgens Filip Tilleman, advocaat in arbeids- en sociale zekerheidsrecht, laat het Generatiepact zich al voelen op het terrein. De populariteit van de Canada Dry formule is sterk aan het afnemen omdat het pact ze duurder heeft gemaakt. Bij herstructureringen is minder vraag naar brugpensioen omdat de betrokkenen beschikbaar moeten blijven voor de arbeidsmarkt.

"Zware beroepen" verwezen naar een commissie

Het ontwerp van interprofessioneel akkoord bevat bijlagen over enkele hangende kwesties: het tijdskrediet, de gelijkgestelde perioden, de zware beroepen en het outplacement. Het gaat om adviezen van de sociale partners aan de regering; zij kaderen o.m. in de uitvoering van het Generatiepact.

Bedrijfsleiders weten weinig over Generatiepact

60 procent van de bedrijfsleiders heeft 'al gehoord' over het Generatiepact maar kent geen details. Dat blijkt uit een enquête bij 502 ondernemingen. Vlaamse managers zijn beter op de hoogte van de nieuwe spelregels over brugpensioen en Canada Dry dan Waalse. Hoe meer een bedrijfsleider weet over het Generatiepact, hoe lager zijn appreciatie is.

Outplacement na herstructurering verplicht tot 58 jaar

De ministerraad heeft een ontwerp van KB goedgekeurd over de vraag welke bruggepensioneerden voortaan eerst verplicht outplacement zullen moeten volgen en krijgen. De tekst gaat eerst nog voor advies naar de Raad van State.

Bruggepensioneerde vervangen door uitzendkracht mag niet meer

De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening aanvaardt niet langer dat men een werknemer die met conventioneel brugpensioen gaat, vervangt door een uitzendkracht. De betalingsinstellingen zijn al op de hoogte gebracht.

Verlaging brugpensioenleeftijd enkel mits activeringsplan

Een bedrijf herstructureren moet voortaan op een "activerende" manier. De maatregelen daartoe staan uitgelegd op de website van minister Frank Vandenbroucke in een persbericht over herstructureringen en faillissementen. Eén maatregel slaat op brugpensioen.

Nieuwe werkgeversbijdragen op de brugpensioenen

Vanaf 1 januari 2007 zal de wijze waarop de werkgeversbijdragen op de brugpensioenen worden berekend, ingrijpend veranderen, ongeacht of deze al dan niet reeds aangevangen zijn. De huidige forfaitaire bijdragen worden vervangen door bedragen berekend volgens een degressief percentage in functie van de leeftijd van de bruggepensioneerde.

HR-managers verwachten nog toename van brugpensioen

Ondanks de vergrijzing en het Generatiepact zijn slechts 30 procent van de bedrijven in België van plan 50-plussers aan te werven en veel HR-managers verwachten nog een groei van het brugpensioen. Dat blijkt uit een studie in opdracht van Vedior Senior Careers.

Onze partners