Belastingen

Ploegenarbeid goedkoper in hi-tech industrie

Zoals bekend stijgt per 1 januari 2016 de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor nacht- en ploegenarbeid fors, namelijk van 15,6 naar 22,8%. Indien uw onderneming "hoogtechnologische" producten vervaardigt zal daar nog 2,2% bovenop komen, zo meldt SD Worx. Het is nog wachten op het uitvoeringsbesluit om de details te kennen.

Maximale loonbonus volgend jaar 3264 euro

De maximale loonbonus stijgt per 1 januari 2016 naar 3264 euro per werknemer. Dat berekende Securex. Het fiscale maximumbedrag is 2838 euro. De werkgever betaalt aan de RSZ een bijdrage van 33%; zowel de bonus zelf als deze bijdrage zijn aftrekbaar als beroepskost. Als de bonus onder het fiscale plafond blijft, betaalt de werknemer alleen de RSZ-bijdrage van 13,07%.

Nieuwe sancties bij laattijdigheid BV

De belastingdiensten gaan systematisch strenger optreden tegen schuldenaars van bedrijfsvoorheffing die niet in orde zijn met hun fiscale fiches en/of betalingen. Vanaf de fiches voor inkomstenjaar 2015 wordt het menens. De sancties omvatten twee geldboetes en een verhoging van de verschuldigde belasting met 10 tot 200%.

Verre verplaatsingen en de fiscus

Wie een bedrijfswagen gebruikt voor zijn woon-werkverkeer geniet van een fiscaal voordeel waarvan een deel wordt afgesplitst als een niet-belaste in natura tussenkomst van de werkgever. Interessant is dat deze onbelaste tussenkomst cumuleerbaar is met een andere aftrekpost: het specifieke forfait voor verre verplaatsingen (meer dan 100 km enkele richting, 1 keer per week volstaat).

Schandaal zonder gevolg voor CO2-bijdrage

Door het VW-schandaal weten we dat auto's vaak meer CO2 uitstoten dan de constructeur beweert. Vijf belastingen zouden in veel concrete gevallen stijgen indien de overheid de werkelijke uitstootcijfers zou hanteren, maar zij heeft besloten dit niet te doen. Daardoor blijft de zaak ook zonder gevolg voor de solidariteitsbijdrage op firmawagens, waarvan de formule voor 2016 nu gekend is.

Wegwijs in fiscaal gunstregime voor overuren

Op een aantal wettelijk gepresteerde overuren per jaar en per werknemer geniet u van een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing. De voorwaarden zijn erg strikt, en bij niet-naleving kunt u behalve met de fiscus ook met de RSZ problemen krijgen. Securex vat samen wat u over deze zaak dient te weten.

Bereken snel de impact van de taxshift

Wat betekent de vermindering van de werkgeversbijdrage voor uw loonkost? Om die vraag te beantwoorden, heeft Agoria de ‘Tax Shift Calculator’ ontwikkeld op basis van de informatie die op dit moment beschikbaar is. De tool berekent supersnel het percentage waarmee de totale loonkost van uw bedrijf jaarlijks zal dalen tussen vandaag en 2020.

Goed nieuws voor zelfstandige bedrijfsleider

Zelfstandige bedrijfsleiders die werken als natuurlijke persoon, dus niet met een managementvennootschap, zullen netto meer overhouden van een opzegvergoeding. Dat volgt uit een arrest van Cassatie. In plaats van toegevoegd te worden aan de andere inkomsten, wat de aanslagvoet opdrijft, moet de opzegvergoeding apart worden belast.

Verlaging werkgeversbijdragen is beslist

De federale regering heeft bevestigd dat de patronale lasten van nominaal 33% naar 25% zullen dalen tegen 2018. De bestaande structurele vermindering van 1% (IPA-korting) zal daar wellicht in opgaan. Op de eerste aanwerving zullen geen sociale bijdragen verschuldigd zijn. Het VBO reageert eerder positief op de taxshift maar ziet nog veel vraagtekens.

Impact van uitstootfraude op bedrijfswagens

Het schandaal met de sjoemelsoftware van de Volkswagengroep kan sommige - en indirect zelfs alle - gebruikers van bedrijfsauto's en hun werkgever geld kosten omdat de uitstootwaarden meespelen in de berekening van het voordeel alle aard, de CO2-bijdrage, de aftrekbare beroepskosten en de BIV.

Onze partners