Belastingen

"Bedrijfsauto afschaffen? Ja, mits voorwaarden"

Bedrijfswagens veroorzaken gedragsveranderingen, onder meer extra privé verplaatsingen, die de samenleving elk jaar 900 miljoen euro kosten bovenop de andere kosten van het systeem. Dat becijferde het Planbureau. De minister van Werk heeft meteen gereageerd: hij wil de afschaffing van de firmawagens enkel overwegen als een ander, gelijkwaardig voordeel in de plaats zou komen.

Gevolgen van afschaffing weektreinkaart

U weet dat de spoorwegen geen weektreinkaarten meer verkopen. Daarom wordt de fiscale vrijstelling van de vergoeding "georganiseerd gemeenschappelijk vervoer" nu berekend op basis van het maandabonnement in eerste klasse. Voor uw medewerkers zal dit in principe financieel nadelig uitvallen. Verhoudingsgewijs zijn maandabonnementen immers goedkoper dan de vroegere weekkaarten.

Vraag een ruling over werkgeverskosten

Wellicht betaalt u forfaitaire vergoedingen als kosten eigen aan de werkgever. Wil u zeker zijn dat de betrokken medewerkers geen probleem krijgen in hun personenbelasting, dan kan u een "ruling" aanvragen. Dat is sinds kort veel makkelijker. De bevoegde dienst heeft namelijk zelf een ontwerpaanvraag opgesteld die gratis te downloaden is.

"Meer vaste contracten door taxshift"

De taxshift leidt wellicht niet alleen tot lichtjes hogere nettolonen. In een recente peiling zegt ongeveer een kwart van de ondervraagde financieel directeurs te verwachten dat een groter aantal tijdelijke contracten zullen worden omgezet in vaste contracten, en dat de taxshift bijkomende arbeidsplaatsen zal creëren.

Groepsbonus rondt kaap van half miljard

De werkgevers betalen jaar na jaar een almaar groter bedrag uit in de vorm van fiscaalvriendelijke loonbonussen, ook groepsbonussen genoemd, op grond van cao nr. 90. Toen het stelsel startte, in 2008, ging het om 66 miljoen. In 2014 werd de kaap van het half miljard euro gerond. Het VBO verwacht dat de stijging zal aanhouden.

Waarom nettoloon stijgt ondanks indexsprong

Ook alle werknemers die bruto hetzelfde bleven verdienen, zien op hun loonbriefje van januari 2016 een iets hoger nettobedrag verschijnen. Dus ook wie niet geniet van de versterkte fiscale werkbonus. Dat is het gevolg van de taxshift, en meer concreet van de verhoging van de forfaitaire beroepskosten en van de aanpassing van de grenzen van de belastingschijven.

Fiscus komt onbetaalde boete bij u halen

Vanaf 1 februari automatiseert de fiscus de invordering van alle door een rechter opgelegde boetes, aldus de media. Dat zal meebrengen dat u als werkgever sneller een gedeelte van het loon van een wanbetaler zal moeten inhouden en doorstorten naar Financiën.

Nog veel ruimte voor loonoptimalisaties

Hoewel de loonkost in België hoog is, benut amper 1 werkgever op 5 alle optimalisatie-mogelijkheden, inbegrepen vanuit fiscaal oogpunt. Zelfs grote werkgevers laten kansen liggen. Dat blijkt uit een onderzoek van Vlerck Business School en Attentia.

Hoeveel mag een gepensioneerde bijverdienen?

Een gepensioneerde werknemer zonder kinderlast die nog geen 65 is, mag dit jaar 18.154 euro bijverdienen. Als hij (ook) als zelfstandige heeft gewerkt, gaat het om 14.523 euro. Group S geeft een gedetailleerd overzicht van de bedragen en de nieuwe regels. Wie 65 is of een loopbaan van 45 jaar kan bewijzen, mag onbeperkt bijverdienen.

Laagste lonen minder zwaar belast

De fiscale werkbonus is per 1 januari opgetrokken van 17,81% naar 28,03% van het bedrag van de sociale werkbonus waarvan de betrokken laagbetaalde werknemer geniet. Het maximumbedrag van de belastingvermindering is nu 420 euro per jaar (indexeerbaar). Dankzij deze bonussen houden werknemers met een laag loon netto meer in handen, zonder dat de werkgever meer moet betalen.

Onze partners