Belastingen

Aansprakelijkheid uitgebreid tot opdrachtgevers

De hoofdelijke aansprakelijkheid voor de betaling van sociale en fiscale schulden, die al bestond voor de (hoofd-)aannemer, wordt door de Programmawet uitgebreid tot de opdrachtgever. Indien u bijvoorbeeld een bouw- of schoonmaakbedrijf inschakelt waarvan de onderaannemers niet in orde zijn met hun verplichtingen, riskeert u daarvoor dus op te draaien.

Impact van taxshift nog onduidelijk

Net voor de vakantie rondde de federale regering haar taxshift-plan af. De patronale sociale bijdragen verminderen van 33 naar 25%. Maar details ontbreken. Veel werkgevers betalen vandaag al minder dan 33%. De weerslag van de taxshift op hun personeelsbudget zullen zij pas kennen wanneer geweten is welke huidige kortingen blijven bestaan of integendeel worden afgeschaft.

Begrafenisvergoeding niet belast als loon

Als u aan de nabestaanden van een overleden werknemer een vergoeding uitkeert die de normale begrafeniskosten dekt, dan is deze vergoeding fiscaal gelijkgesteld met een sociaal voordeel. Het bedrag wordt dus niet belast zoals een bezoldiging. Er bestond hierover onduidelijkheid, maar een circulaire neemt die nu weg.

BV wetenschappers: de nieuwe regels uitgelegd

De administratie heeft een circulaire en FAQ's gepubliceerd over de vermindering van bedrijfsvoorheffing op het loon van sommige wetenschappelijke onderzoekers. Securex legt de regels uit en adviseert geen tijd te verliezen met sommige formaliteiten. Te veel betaalde BV wordt niet met terugwerkende kracht teruggegeven.

BV-vrijstelling voor wetenschappers verduidelijkt

De vrijstelling van doorstorting voor wetenschappelijk onderzoek geeft vaak aanleiding tot discussies, bijvoorbeeld over de diplomavereisten of over de juiste aard van de gepresteerde arbeid. De FOD Financiën heeft een FAQ online gezet die bedoeld is om klaarheid te brengen.

Fiscale steunzones in Limburg van start

De steunzones rond Genk en Turnhout zijn officieel. De werkgever die aan de voorwaarden voldoet, zal een korting van 25% krijgen op de bedrijfsvoorheffing voor de nieuwe jobs die hij daar creëert. De aanvraag moet vooraf gebeuren; het aanvraagformulier staat online. De korting geldt voor twee jaar en de maatregel heeft een duur van zes jaar.

Fiscus gaat bedrijfsleiders extra controleren

De belastingdiensten gaan dit jaar speciale aandacht besteden aan de aangiften van bedrijfsleiders die hun beroepskosten bewijzen. Ook managementvennootschappen zullen van dichterbij worden bekeken. Dat melden De Tijd en L'Echo. Update: de fiscus heeft intussen zelf de controleacties aangekondigd.

Utilitaire voertuigen: geen taks, toch aangifte

Op woon-werk verplaatsingen met utilitaire voertuigen (lichte vracht) is sinds kort geen CO2-taks verschuldigd. Logischerwijs zou u dus geen aangifte hoeven te doen. Een recente instructie van de RSZ verplicht u desondanks deze voertuigen in de DmfA-aangifte op te nemen.

Bedrijfsevenementen beter fiscaal aftrekbaar

De BTW voor voedsel en drank tijdens bepaalde bedrijfsevenementen mag dan toch worden afgetrokken. Het hoofdbestuur van de BTW beschouwt die uitgaven niet langer als (niet-aftrekbare) onthaalkosten, maar als publiciteitskosten. Wie de bewuste BTW had betaald, mag terugkerend tot 1 januari 2012 een correctie aanvragen of ze aftrekken via de BTW-aangifte.

BV-korting in steunzones: de stand van zaken

Indien uw onderneming gevestigd is in een "steunzone" zal u weldra beloond worden voor investeringen die jobs creëren. De beloning bestaat uit een korting van 25% op de bedrijfsvoorheffing op sommige lonen. Een belangrijke maatregel dus, maar waar staan we vandaag? Specialisten schetsen de situatie.

Onze partners