Belastingen

Verlaging werkgeversbijdragen is beslist

De federale regering heeft bevestigd dat de patronale lasten van nominaal 33% naar 25% zullen dalen tegen 2018. De bestaande structurele vermindering van 1% (IPA-korting) zal daar wellicht in opgaan. Op de eerste aanwerving zullen geen sociale bijdragen verschuldigd zijn. Het VBO reageert eerder positief op de taxshift maar ziet nog veel vraagtekens.

Impact van uitstootfraude op bedrijfswagens

Het schandaal met de sjoemelsoftware van de Volkswagengroep kan sommige - en indirect zelfs alle - gebruikers van bedrijfsauto's en hun werkgever geld kosten omdat de uitstootwaarden meespelen in de berekening van het voordeel alle aard, de CO2-bijdrage, de aftrekbare beroepskosten en de BIV.

Wegwijs in berekening van "één derde-norm"

De korting op de bedrijfsvoorheffing voor nacht- en ploegenarbeid wordt enkel toegekend voor werknemers die in de betrokken maand tenminste één derde van hun arbeidstijd in nacht- of ploegenarbeid zijn tewerkgesteld. Dat moet zo in hun arbeidsregeling vastgelegd zijn. Over hoe u deze "één derde-norm" precies berekent, heeft de fiscus een FAQ online gezet.

Details over de nieuwe BV-vrijstelling

Is uw onderneming minder dan 4 jaar geleden in de Kruispuntbank van Ondernemingen ingeschreven? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een nieuwe vrijstelling van 10 of 20% van de bedrijfsvoorheffing. Zopas is het KB met de toepassingsmodaliteiten in het Staatsblad verschenen. De maatregel is cumuleerbaar met andere BV-vrijstellingen.

Vertrekvakantiegelden onder nieuw regime

Met terugwerkende kracht tot 1 januari van vorig jaar - 2014 - wordt voor een bijkomend aantal categorieën van werknemers het enkel vertrekvakantiegeld niet langer beschouwd als een loon. De werkgever hoeft er dus geen bijdragen meer op te betalen en er hoeven geen werknemersinhoudingen berekend te worden.

Sterke maatregel tegen zwartwerk in vleessector

Per 1 september start de verplichte elektronische registratie van iedereen, ongeacht zijn statuut of herkomst, die aan het werk is in de ateliers en slachthuizen van de vleessector. Het is wel nog wachten op enkele uitvoeringsbesluiten. Securex analyseert deze ingrijpende hervorming, die doet denken aan wat al van kracht is in de sector van de werken in onroerende staat.

Wegwijs in drie steunmaatregelen

Jongeren verbonden met een startbaanovereenkomst geven recht op een vermindering van de werkgeversbijdragen in de sociale zekerheid. Ze kunnen ook recht hebben op de werkuitkering Activa Start van 350 euro. En dan is er nog de werkuitkering Activa voor langdurig werkzoekenden. Ingewikkeld? Securex zet de grondprincipes nog eens op een rij.

Fiscale werkbonus in stappen naar maximaal 500 euro

Wie recht heeft op een sociale werkbonus, krijgt netto meer in handen maar ziet een deel daarvan verdwijnen naar de fiscus. Dit effect wordt verzacht door de fiscale werkbonus. De Programmawet verhoogt deze belastingvermindering in drie stappen door het toepasselijk percentage op te trekken en ook het maximale bedrag. In 2019 wordt dat 500 euro op jaarbasis.

Aansprakelijkheid uitgebreid tot opdrachtgevers

De hoofdelijke aansprakelijkheid voor de betaling van sociale en fiscale schulden, die al bestond voor de (hoofd-)aannemer, wordt door de Programmawet uitgebreid tot de opdrachtgever. Indien u bijvoorbeeld een bouw- of schoonmaakbedrijf inschakelt waarvan de onderaannemers niet in orde zijn met hun verplichtingen, riskeert u daarvoor dus op te draaien.

Impact van taxshift nog onduidelijk

Net voor de vakantie rondde de federale regering haar taxshift-plan af. De patronale sociale bijdragen verminderen van 33 naar 25%. Maar details ontbreken. Veel werkgevers betalen vandaag al minder dan 33%. De weerslag van de taxshift op hun personeelsbudget zullen zij pas kennen wanneer geweten is welke huidige kortingen blijven bestaan of integendeel worden afgeschaft.

Onze partners