Belastingen

"Meer vaste contracten door taxshift"

De taxshift leidt wellicht niet alleen tot lichtjes hogere nettolonen. In een recente peiling zegt ongeveer een kwart van de ondervraagde financieel directeurs te verwachten dat een groter aantal tijdelijke contracten zullen worden omgezet in vaste contracten, en dat de taxshift bijkomende arbeidsplaatsen zal creëren.

Groepsbonus rondt kaap van half miljard

De werkgevers betalen jaar na jaar een almaar groter bedrag uit in de vorm van fiscaalvriendelijke loonbonussen, ook groepsbonussen genoemd, op grond van cao nr. 90. Toen het stelsel startte, in 2008, ging het om 66 miljoen. In 2014 werd de kaap van het half miljard euro gerond. Het VBO verwacht dat de stijging zal aanhouden.

Waarom nettoloon stijgt ondanks indexsprong

Ook alle werknemers die bruto hetzelfde bleven verdienen, zien op hun loonbriefje van januari 2016 een iets hoger nettobedrag verschijnen. Dus ook wie niet geniet van de versterkte fiscale werkbonus. Dat is het gevolg van de taxshift, en meer concreet van de verhoging van de forfaitaire beroepskosten en van de aanpassing van de grenzen van de belastingschijven.

Fiscus komt onbetaalde boete bij u halen

Vanaf 1 februari automatiseert de fiscus de invordering van alle door een rechter opgelegde boetes, aldus de media. Dat zal meebrengen dat u als werkgever sneller een gedeelte van het loon van een wanbetaler zal moeten inhouden en doorstorten naar Financiën.

Nog veel ruimte voor loonoptimalisaties

Hoewel de loonkost in België hoog is, benut amper 1 werkgever op 5 alle optimalisatie-mogelijkheden, inbegrepen vanuit fiscaal oogpunt. Zelfs grote werkgevers laten kansen liggen. Dat blijkt uit een onderzoek van Vlerck Business School en Attentia.

Hoeveel mag een gepensioneerde bijverdienen?

Een gepensioneerde werknemer zonder kinderlast die nog geen 65 is, mag dit jaar 18.154 euro bijverdienen. Als hij (ook) als zelfstandige heeft gewerkt, gaat het om 14.523 euro. Group S geeft een gedetailleerd overzicht van de bedragen en de nieuwe regels. Wie 65 is of een loopbaan van 45 jaar kan bewijzen, mag onbeperkt bijverdienen.

Laagste lonen minder zwaar belast

De fiscale werkbonus is per 1 januari opgetrokken van 17,81% naar 28,03% van het bedrag van de sociale werkbonus waarvan de betrokken laagbetaalde werknemer geniet. Het maximumbedrag van de belastingvermindering is nu 420 euro per jaar (indexeerbaar). Dankzij deze bonussen houden werknemers met een laag loon netto meer in handen, zonder dat de werkgever meer moet betalen.

Privégebruik firmawagen zwaarder belast

Het privégebruik van een bedrijfswagen wordt fiscaal iets duurder. Een voorbeeld: wie rijdt met een diesel van 25.000 euro met een CO2-uitstoot van 105 g/km zal in 2016 belast worden op een voordeel alle aard van 1521 euro, 43 euro meer dan dit jaar. Het Staatsblad heeft gisteren de nieuwe coëfficiënten gepubliceerd die dienen voor de berekening.

Fiscus vriendelijker voor forfaitaire kosten

Werknemers die in hun belastingaangifte hun beroepskosten niet bewijzen maar gebruik maken van het wettelijk forfait gaan er vanaf 2016 op vooruit. In 2018 volgt een verdere stap. Dat staat zo in het wetsontwerp over de jobcreatie en de koopkracht, dat de Kamer nagenoeg zeker eerstdaags zal goedkeuren.

Naar belastinggunst voor SWT'er die weer werkt

De regering ontmoedigt het brugpensioen, dat is geweten. Nu blijkt dat zij SWT'ers ook opnieuw naar de arbeidsmarkt wil krijgen. Als de Kamer de ontwerp-programmawet goedkeurt, zullen bruggepensioneerden die aan de slag gaan bij een andere werkgever geen belasting meer betalen op de bedrijfstoeslag en de aanvullende vergoeding die zij ontvangen.

Onze partners