Belastingen

Sport- en cultuurcheques vrij van belastingen

Werkgevers kunnen voortaan hun personeel een extraatje geven in de vorm van sport- en cultuurcheques. De ministerraad besliste in april dat 100 euro aan cheques vrijgesteld zijn van sociale lasten en belastingen. Het besluit verscheen op 3 juli in het Belgisch Staatsblad.

Concurrentiebeding achteraf: fiscale en sociale gevolgen

Volgens de minister van Financiën zijn de regels van de inkomstenbelasting van toepassing op vergoedingen die voortvloeien uit een concurrentiebeding dat werd afgesloten na het einde van de arbeidsovereenkomst.

Innovatiepremie nog te weinig gekend

Dankzij de wet op de innovatiepremie hebben al enkele honderden werknemers sinds begin dit jaar een extraatje opgestreken. Maar in veel sectoren en veel kleine bedrijven hebben ze kennelijk nog niet over deze premie gehoord. Elk vernieuwend idee komt in aanmerking, als het de productie van goederen of diensten slimmer maakt en je bedrijf daardoor een beetje competitiever wordt.

Salary split: nieuwe richtlijnen van de fiscus

In een recente circulaire onderstreept de fiscus dat inkomsten van buitenlandse oorsprong niet noodzakelijk vrijgesteld zijn van belastingen in België. Voor wie in België woont en van een salary split geniet, is het van belang de belastingaangifte in te vullen volgens de nieuwe richtlijnen die de administratie onlangs heeft uitgevaardigd.

Kwart van bedrijven gaat financiële staf uitbreiden

Voor de vierde keer op rij geeft de zesmaandelijkse Financiële Rekruteringsindex van Robert Half een stijgende trend te zien. 24 procent van de Belgische bedrijven zijn van plan bijkomende aanwervingen van financiële profielen te doen.

Ommezwaai in fiscale behandeling van ambulante zorgen

Voortaan zijn de premies die een onderneming betaalt in het kader van een collectieve verzekering voor ambulante medische verzorging, en de terugbetalingen door de verzekeraar, vrijgesteld van belastingen. De premies die de onderneming betaalt, zullen evenwel niet meer als beroepskosten aftrekbaar zijn.

Planbureau becijfert kostprijs van administratieve lasten

Het kantoorwerk dat nodig is om te voldoen aan overheidsverplichtingen (fiscaliteit, tewerkstelling, milieuvoorschriften) verhoogt de totale loonkost met 3,13 euro per gepresteerd uur in de ondernemingen van minder dan tien werknemers, met 1,05 euro in de middelgrote ondernemingen (tot 249 werknemers) en met 0,62 euro in de grote ondernemingen.

Nieuwe forfaitaire vergoedingen voor buitenlandse reizen

Op 21 maart is in het Belgisch Staatsblad het ministerieel besluit verschenen dat nieuwe dagvergoedingen vastlegt voor overheidswerknemers die op missie gaan naar het buitenland. Privé-ondernemingen die dezelfde forfaitaire bedragen betalen aan hun eigen werknemers hebben doorgaans geen moeite om die als "redelijk" te doen erkennen door de fiscus en de sociale zekerheid.

Bedrijfswagens: het belastbaar voordeel wordt verhoogd

Het Belgisch Staatsblad publiceert het traditionele KB met de aangepaste bedragen per afgelegde privé-kilometer waarop de gebruiker van een bedrijfswagen een belasting op "het voordeel van alle aard" moet betalen.

Het VBO presenteert zijn strategie 2010

We moeten dringend maatregelen treffen om onze concurrentiekracht veilig te stellen; alleen zo kunnen we voorkomen dat later drastische maatregelen onontkoombaar zijn.

Onze partners