Belastingen

Werkgever kan bijdragen in kosten van kinderkampen

De paasvakantie komt eraan, en dit betekent dat heel wat werknemers met kinderen weer zullen worden geconfronteerd met een opvangprobleem. HRTribune signaleert dat werkgevers kunnen bijdragen in de kosten van vakantiekampen.

Bedrijfswagens: 40-dagen regel in de praktijk

De minister van Financiën verduidelijkte de toepassing van de 40-dagen regel die gehanteerd wordt bij de berekening van het fiscaal voordeel dat voortvloeit uit het privé-gebruik van een bedrijfswagen. Zo blijkt dat dit voordeel in sommige gevallen pro rata moet worden berekend.

Kosten van wagenpark gaan binnenkort fors omhoog

Fleetwagens worden op 1 april duurder voor veruit de meeste bedrijven. De reden is dat op die dag de nieuwe fiscale aftrekbaarheidsregels van toepassing worden op alle bedrijfswagens. Securex legt de nieuwe situatie uit, wijst op de praktische gevolgen en biedt een geactualiseerd overzicht van de autokosten voor werkgevers.

Nieuwe bedragen voor privé-gebruik van bedrijfswagen

In het Belgisch Staatsblad zijn de officiële bedragen gepubliceerd voor de berekening van het fiscale voordeel in natura dat ontstaat door het privé-gebruik van een bedrijfswagen. Het laagste voordeel dat men kan aangeven (auto van 5 fiscale pk, 5000 km) is 987,50 euro; vorig jaar was dit 968 euro.

Franse HRD verdient gemiddeld 58.000 euro

In Frankrijk verdient een human resources directeur bruto per jaar tussen 40.000 en 80.000 euro. Het gemiddelde bedraagt 58.000 euro. Netto, na belastingen en sociale zekerheid, blijft van deze bedragen wel meer over dan in België. Acht procent heeft een bedrijfspensioenplan, 27 procent rijdt met een auto van de zaak en meer dan 60 procent krijgt een laptop en/of een gsm.

Geschenkcheque blijft populair eindejaarscadeau

Geschenkcheques blijven een populair eindejaarscadeautje van ondernemingen aan hun werknemers. Dat blijkt uit een online peiling bij 5700 werknemers en 205 bedrijven door Accor, zelf aanbieder van dit soort cheques. Bijna twee op de drie ondernemingen nemen zich voor eind december een geste te doen met geschenkcheques.

Belgisch kaderlid betaalt hoogste belastingen

Nergens betaalt een alleenstaand kaderlid met een bruto jaarloon van 62.000 euro meer aan de belastingen en de sociale zekerheid dan in België: 50,5 procent van zijn inkomen. In de EU-lidstaat Slovakije zou dit kaderlid 75 procent van zijn brutoloon netto in handen krijgen. Een gehuwd kaderlid zonder kinderen ten laste, of gehuwd met twee kinderen, betaalt enkel in Hongarije meer dan bij ons.

Zwartwerk hindert Europese groei

Binnen de Europese Unie bekent 5 % van de werknemers dat zij betaald worden van hand tot hand. Dat zwartwerk komt meest voor bij studenten, werklozen en zelfstandigen en gebeurt vooral in de sectoren van de bouw en de huishoudhulp. Dat blijkt uit de jongste Eurobarometer.

Brochure: preventie van psychosociale belasting

Pesterijen, ongewenst seksueel gedrag, geweld en stress zijn situaties die kunnen bestaan. De regelgeving in dit domein werd recent aangepast om de notie grensoverschrijdend gezag te verbinden met de notie psychosociale belasting.

Korting op bruto-bezoldigingen gaat vandaag in

Vandaag 1 oktober gaat voor de hele privé-sector de algemene correctie op de loonnorm in. Concreet hoeft een werkgever 0,25% van de totale som van de bruto bezoldigingen (voor alle werknemers samen) niet door te storten aan de fiscus. “Deze korting op de brutolonen draagt een steentje bij tot de verbetering van de Belgische concurrentiekracht.

Onze partners