Bedrijfswagens

Belasting op bedrijfswagen stijgt in 2015

De referentie-CO2-uitstoot voor bedrijfswagens is gedaald, wat gewoon betekent dat een schonere motor de nieuwe norm is geworden dankzij de technische vooruitgang. Maar dat brengt mee dat werknemers en bedrijfsleiders met ingang van 1 januari iets meer belasting moeten betalen op de bedrijfswagen waarmee zij rijden.

Veel onwetendheid over extralegale voordelen

Uw werknemers en kaderleden weten over hun extralegale voordelen minder dan zij zelf denken. Dat blijkt uit een studie van Vlerick. Frappantst is dat amper 1,3% van de gebruikers van een bedrijfswagen weet hoe hij daar op belast wordt. De voornaamste conclusie van de studie is dat de werknemers wat hun voordelen betreft meer flexibiliteit verlangen.

CO2-taks gaat licht omhoog in januari

De solidariteitsbijdrage (CO2-taks) die werkgevers betalen voor firmawagens die ook privé mogen worden gebruikt, stijgt heel licht na Nieuwjaar. Het minimumbedrag wordt opgetrokken naar 25,10 euro; het bedrag van de bedrijfsvoorheffing is nog niet bekend.

Bedrijven coachen gebruikers van firmawagens niet

Slechts 8% van de bedrijven kent een of andere vorm van beloning toe aan werknemers die ongevalvrij rijden met een bedrijfswagen; na een ongeval is er zelfs meestal geen sprake van opvolging. HR-managers hechten vaak veel belang aan een goed risicobeheer van de bedrijfsauto's, maar zelden krijgen ze gehoor bij het topmanagement, zo blijkt uit een onderzoek.

Bedrijfsauto na ontslag: denk aan RSZ en BV

Laat u een ontslagen werknemer nog een tijd gebruik maken van "zijn" firmawagen? Weet dan dat op dit voordeel zowel sociale bijdragen als bedrijfsvoorheffing van toepassing zijn. Ook geldt dat een opzegvergoeding een bedrag dient te omvatten dat de "genotswaarde" van de bedrijfsauto weergeeft; dit bedrag is dus niet gebaseerd op de gedeclareerde waarde van de wagen zelf.

België kampioen in voordelen voor bedrijfsauto's

De Belgische Staat 'subsidieert' elke bedrijfswagen met gemiddeld 230 euro per maand. Nergens anders is dat bedrag zo hoog, zo becijfert de Oeso. Volgens de organisatie leiden fiscale voordelen voor bedrijfsauto's tot meer luchtvervuiling, meer verkeersproblemen en meer klimaatopwarming.

Firmawagen minder populair vanwege files

Veel werknemers zijn de files zo beu, dat ze hun bedrijfswagen willen inruilen voor een mobiliteitsbudget. Dat blijkt uit een onderzoek door SD Worx. De tendens is het sterkst bij wie in Brussel werkt. Het is de werkgever die het initiatief moet nemen voor een mobiliteitsbudget. Wie lange woon-werk verplaatsingen doet, blijft doorgaans de voorkeur geven aan de auto.

Mag uw zieke werknemer zijn firmawagen houden?

In principe moet een langdurig zieke werknemer na de periode van gewaarborgd loon zijn bedrijfswagen en andere extralegale voordelen inleveren. Als werkgever mag u in bepaalde situaties ook de betaling van de premies van de groepsverzekering stopzetten. PartenaHR raadt aan een helder beleid over deze zaken op papier te zetten en goed te communiceren.

RSZ betaalt CO2-taks lichte vracht terug

U weet al dat u doorgaans geen CO2-taks meer verschuldigd bent voor het ter beschikking stellen van utilitaire voertuigen aan werknemers. Securex heeft nu vernomen dat werkgevers de in het verleden betaalde taksen, die volgens de huidige regels niet verschuldigd zouden zijn, kunnen terugvorderen bij de RSZ.

Ook op geleende auto vraagt RSZ bijdrage

Zodra een werknemer een bedrijfswagen gebruikt, dient de werkgever dit aan te geven bij de RSZ en de maandelijkse solidariteitsbijdrage te betalen - ook wanneer het voertuig eigendom is van een andere vennootschap die het al dan niet gratis uitleent. Dat besliste het Arbeidshof.

Onze partners