Bedrijfswagens

Nieuwe fiscale bedragen zijn officieel

Financiën heeft in het Staatsblad een lange lijst gepubliceerd van geïndexeerde bedragen. Twee voorbeelden: het minimumvoordeel voor het privé-gebruik van een firmawagen en het vrijgesteld bedrag van bezoldigingen en vergoedingen bij ontslag.

Bedrijfsauto na ontslag: opletten geblazen

Als u een werknemer na zijn ontslag met verbrekingsvergoeding nog een tijd 'zijn' firmawagen laat gebruiken, neemt u best enkele schriftelijke voorzorgen, aldus Liesbeth Overmeire van Partena - HDP. Wat als de auto beschadigd wordt? Als de ex-werknemer hem niet komt inleveren?

Auto voor vrouw van de baas: wie betaalt?

Stel dat uw vennootschap een bedrijfsauto ter beschikking stelt van iemand die niet voor de onderneming werkt, bijv. de echtgenoot of een ander gezinslid van de bedrijfsleider of van een werknemer. Wie betaalt dan de diverse belastingen? Over die kwestie heeft de Belastingdienst een nieuwe circulaire uitgevaardigd.

Bedrijfswagens: de truc met de tankkaart

Als uw bedrijfswagenbeleid geen tankkaart omvat, kan u toch een tankkaart ter beschikking stellen en aan de werknemer een bijdrage vragen die gelijk is aan de brandstofkosten. Het interessante fiscale gevolg daarvan is dat uw werknemer de bijdrage in mindering kan brengen van het voordeel van alle aard voor die bedrijfswagen.

Solidariteitstaks op bedrijfswagens in 2014

De UCM signaleert onder voorbehoud dat de indexeringscoëfficiënt van de CO2-bijdrage in 2014 is bepaald op 1,2048 (dit jaar was dat 1,1920). Die coëfficiënt maakt deel uit van de formule waarmee men de sociale bijdrage berekent, de zgn. solidariteitsbijdrage, die de werkgever verschuldigd is als hij bedrijfswagens ook privé laat gebruiken.

Het verschil tussen "echte" en "valse" lichte vracht

Wie als bedrijfsvoertuig een luxejeep koopt die door de Dienst Inschrijvingen Voertuigen als "lichte vracht" wordt beschouwd, houdt er best rekening mee dat de belastingdiensten een eigen definitie hanteren. Het interessante fiscale regime geldt enkel voor "echte" lichte vracht. Securex legt in detail uit hoe de vork aan de steel zit.

Belastingvrij rijden met een Porsche, het kan

Een bedrijfsleider die zijn kantoor thuis heeft, en dus geen woon-werk verplaatsingen doet, bekwam bij de fiscus een ruling die hem vrijstelt van VAA-belasting op de Porsche Carrera waarmee hij zijn professionele verplaatsingen doet. Het is de fiscus die moet aantonen dat een bedrijfswagen ook privé wordt gebruikt.

Firmawagens: aanpassing pas vanaf 1 april

Volgens staatssecretaris Bogaert is het "nooit de bedoeling geweest" de aanpassing van het voordeel alle aard bedrijfswagen retroactief toe te passen. Er zal dus geen herberekening van de lonen moeten gebeuren. De aangepaste schaal zal voor het eerst in de bedrijfsvoorheffing worden toegepast vanaf 1 april 2013.

Firmawagens: de soap blijft duren

Zonder bron te vermelden signaleert SD Worx dat de fiscale CO2-uitstootnorm voor diesels onveranderd zou blijven en dat die voor de auto's op benzine of LPG lichtjes zou stijgen, wat goed nieuws zou zijn voor de gebruikers van een bedrijfswagen. De vrees van de sociale secretariaten voor een hogere belasting zou dus voorbarig zijn.

Gebruikers van firmawagen krijgen te veel loon

Andermaal heeft het regeringsgeklungel met de bedrijfswagens voor gevolg dat 400.000 lonen moeten herberekend worden, op zijn minst al voor januari en februari. Vele gebruikers van een firmawagen mogen zich verwachten aan een verlaging van hun nettoloon met terugwerkende kracht, aldus de boze Unie van Sociale Secretariaten.

Onze partners