Bedrijfswagens

In periode zonder loon geen recht op firmawagen

Wanneer een werknemer geen loon ontvangt omdat zijn arbeidsovereenkomst geschorst is, dan moet hij in principe zijn bedrijfsauto inleveren. Dat gaat dan om ziekte na de periode van gewaarborgd loon, voltijds tijdskrediet, ouderschapsverlof, thematische verloven en tijdelijke werkloosheid.

Fiscus herschrijft regels over bedrijfsauto

De FOD Financiën krabbelt terug wat de catalogusprijs betreft van firmawagens die ook privé worden gebruikt. De wijziging met terugwerkende kracht is in het voordeel van veel gebruikers. Er zijn nog andere aanpassingen. Details in de grondig bijgewerkte versie van de FAQ van de belastingadministratie.

Werkgeversbijdrage op firmawagens in 2013

SD Worx publiceert de berekeningsformules die in 2013 zullen gelden voor de maandelijkse solidariteitstaks op firmawagens die ook privé mogen worden gebruikt. De indexeringscoëfficiënt is verhoogd van 1,1641 tot 1,1920. Voor elektrische auto's geldt enkel het forfaitaire minimum van 24,83 euro per maand.

Kilometerforfait op 1 juli naar 0,3456 euro

Vanaf 1 juli wordt het hoogst toegelaten kilometerforfait voor dienstverplaatsingen met de eigen auto opgetrokken naar 0,3456 euro, zo melden enkele sociale secretariaten onder voorbehoud van publicatie in het Staatsblad.

Elektrische bedrijfsauto vaak voordelig

Werkgevers en werknemers kunnen voortaan de totale kosten, fiscaliteit meegerekend, van elektrische auto's vergelijken met die van andere auto's. De online calculator TCO Berekenen klaart de klus in enkele seconden. Verrassend vaak komt de elektrische auto als interessanter uit de vergelijking.

Bedrijfswagens: alle nieuwigheden op een rij

U weet het, het wetgevend werk rond bedrijfsauto's en de communicatie errond waren zo warrig dat haast niemand klaar ziet. Partena HR doet een poging om alle nieuwigheden op een rij te zetten die sinds begin dit jaar van kracht zijn. Zet u schrap voor een lang verhaal met cijfervoorbeelden.

Nieuwe fiscale regels rond carpooling

Een werknemer die met zijn bedrijfswagen een of meer collega's van en naar het werk vervoert, hoeft helemaal geen belasting te betalen op zijn voordeel van alle aard indien hij slechts 20% van de afstand alleen in de wagen zit. Dat is een nasleep van de nieuwe fiscaliteit op bedrijfsauto's.

Belasting op firmawagen: never ending story

De nieuwe fiscaliteit van de bedrijfswagens blijft aanleiding geven tot een stroom van artikels en berichten. Hebt u nog vragen, dan vindt u ongetwijfeld de antwoorden in de informatiebronnen die we voor u op een rij hebben gezet.

Bedrijfsauto: alles over de nieuwe berekening

Met ingang van 1 mei start opnieuw een andere berekening van het fiscaal voordeel bedrijfswagen. Als uw werknemers een "eigen bijdrage" betalen die is afgestemd op het vroegere fiscaal voordeel, zal u deze bijdrage misschien moeten herberekenen om te voorkomen dat uw werknemer toch nog wordt getakseerd in de personenbelasting.

Bedrijfsauto's: commerciëlen hardst getroffen

De weerslag van de nieuwe regels over bedrijfswagens op het vaste jaarsalaris is het sterkst voor de commerciële buitenfuncties, en dus niet voor de directie en het hoger kader. Dat becijferden SD Worx en LeasePlan. "Alsof IT-specialisten zwaar zouden worden belast omdat ze een computer gebruiken."

Onze partners