Bedrijfswagens

Privégebruik firmawagen zwaarder belast

Het privégebruik van een bedrijfswagen wordt fiscaal iets duurder. Een voorbeeld: wie rijdt met een diesel van 25.000 euro met een CO2-uitstoot van 105 g/km zal in 2016 belast worden op een voordeel alle aard van 1521 euro, 43 euro meer dan dit jaar. Het Staatsblad heeft gisteren de nieuwe coëfficiënten gepubliceerd die dienen voor de berekening.

Firmawagen voor iedereen, ook de arbeiders

Het Belgische systeem, dat werken zwaarder belast dan files veroorzaken, is bezig zich vast te rijden. Nu biedt ook Arcelor-Mittal aan zijn 3300 arbeiders en 1400 bedienden de mogelijkheid een stuk brutoloon in te ruilen voor een firmawagen zonder tankkaart. Voor de staalreus is de operatie kostenneutraal. De werknemers zien hun nettoloon slechts een beetje dalen.

Verre verplaatsingen en de fiscus

Wie een bedrijfswagen gebruikt voor zijn woon-werkverkeer geniet van een fiscaal voordeel waarvan een deel wordt afgesplitst als een niet-belaste in natura tussenkomst van de werkgever. Interessant is dat deze onbelaste tussenkomst cumuleerbaar is met een andere aftrekpost: het specifieke forfait voor verre verplaatsingen (meer dan 100 km enkele richting, 1 keer per week volstaat).

Schade aan bedrijfswagen: wie betaalt?

Voor verkeersboetes is de gebruiker van een bedrijfswagen zelf aansprakelijk. Maar moet de werknemer ook zelf de kosten dragen als de auto krassen vertoont of beschadigd werd bij een ongeval tijdens de werkuren? Het antwoord in een notendop: neen, tenzij u bedrog, zware fout of gewoonlijke lichte fout kan aantonen. Maar er zijn nuances.

Schandaal zonder gevolg voor CO2-bijdrage

Door het VW-schandaal weten we dat auto's vaak meer CO2 uitstoten dan de constructeur beweert. Vijf belastingen zouden in veel concrete gevallen stijgen indien de overheid de werkelijke uitstootcijfers zou hanteren, maar zij heeft besloten dit niet te doen. Daardoor blijft de zaak ook zonder gevolg voor de solidariteitsbijdrage op firmawagens, waarvan de formule voor 2016 nu gekend is.

Impact van uitstootfraude op bedrijfswagens

Het schandaal met de sjoemelsoftware van de Volkswagengroep kan sommige - en indirect zelfs alle - gebruikers van bedrijfsauto's en hun werkgever geld kosten omdat de uitstootwaarden meespelen in de berekening van het voordeel alle aard, de CO2-bijdrage, de aftrekbare beroepskosten en de BIV.

Boetes rechtstreeks naar bestuurders firmawagen

Wie met een leasingwagen rijdt, zal dankzij een nieuw informatica-systeem na een verkeersinbreuk meteen zelf de boete toegestuurd krijgen, en niet, eventueel, na een lange omweg. De eerste "slachtoffers" zijn deze week gevallen. Op relatief korte termijn treden alle leasingfirma's toe tot het systeem. De bestuurders van leasingwagens zijn goed voor een miljoen boetes per jaar.

Bedrijfswagen gaat mee op vakantie

Ruim 40% van de gezinnen die een bedrijfswagen ter beschikking heeft, gebruikt die wagen om de vakantiebestemming te bereiken, ook al hebben ze daarnaast ook een eigen auto. Voor gezinnen met enkel een bedrijfswagen loopt dit cijfer op tot 54%. Dat blijkt uit een onderzoek door Securex.

Vrouwen krijgen minder vaak een bedrijfswagen

Drie kwart van alle bedrijfswagens hebben een man achter het stuur. Op alle functieniveaus, van hoog tot laag, is er een merkbaar verschil in het nadeel van de vrouwen. Dat becijferde SD Worx. Als je alle verloningscomponenten meerekent, dus ook variabel loon, bedrijfswagen en andere extralegale voordelen, bedraagt de totale loonkloof in België geen 20 maar 27%.

Helft hoogopgeleiden krijgt meteen bedrijfsauto

De helft van de hoogopgeleiden krijgt bij zijn eerste werkgever al meteen een bedrijfswagen aangeboden, zo becijferde adviesbureau Hay Group. Mede daardoor blijft het aantal firmawagens op de Belgische wegen voortdurend stijgen. Het zijn er nu 650.000. De strijd om talent speelt een rol, maar ook de gunstige fiscaliteit.

Onze partners