Bedrijfswagens

Maandag flitsmarathon: soms betaalt de werkgever

Volgende maandag, 3 oktober, vindt andermaal een flitsmarathon plaats in het hele land. Er zullen weer vele duizenden werknemers op overdreven snelheid worden betrapt. In sommige gevallen moet de werkgever de boete betalen, maar kan hij het bedrag achteraf terugvorderen bij de werknemer.

Wat u zeker moet weten over carpoolen

Juist toegepast, kan carpoolen naar het werk erg interessant zijn. Wordt een privéwagen gebruikt, dan mag u zowel de chauffeur als zijn passagier(s) een vergoeding betalen; de vergoeding is belastingvrij zolang zij niet hoger is dan de prijs van een treinticket in eerste klasse. Organiseert u zelf carpooling met een bedrijfsauto, dan wordt die auto een vrijgesteld sociaal voordeel.

Fiscus aanvaardt loonsubstitutie

De Rulingcommissie heeft ingestemd met een loonsysteem waarin tot 10% van het loon wordt vervangen door voordelen van alle aard die fiscaal gunstig behandeld worden. In dit concrete geval ging het om een zorgvuldig opgebouwd en geargumenteerd mobiliteitsbudget voor werknemers zonder bedrijfswagen. De beslissing van de Rulingcommissie kan cafetariaplannen een nieuwe impuls geven.

"Bedrijfsauto afschaffen? Ja, mits voorwaarden"

Bedrijfswagens veroorzaken gedragsveranderingen, onder meer extra privé verplaatsingen, die de samenleving elk jaar 900 miljoen euro kosten bovenop de andere kosten van het systeem. Dat becijferde het Planbureau. De minister van Werk heeft meteen gereageerd: hij wil de afschaffing van de firmawagens enkel overwegen als een ander, gelijkwaardig voordeel in de plaats zou komen.

"Files? Werkgevers moeten thuiswerk promoten"

Voor elke bedrijfsauto staan er in de files meer dan 5 privéwagens. De firmawagens "aanpakken" zal dus niet erg veel veranderen aan het tergende mobiliteitsprobleem, zo blijkt uit een Securex-onderzoek. Wat dan wel? "Thuiswerk promoten en snel werk maken van een wettelijk kader voor glijdende uren."

Privégebruik firmawagen zwaarder belast

Het privégebruik van een bedrijfswagen wordt fiscaal iets duurder. Een voorbeeld: wie rijdt met een diesel van 25.000 euro met een CO2-uitstoot van 105 g/km zal in 2016 belast worden op een voordeel alle aard van 1521 euro, 43 euro meer dan dit jaar. Het Staatsblad heeft gisteren de nieuwe coëfficiënten gepubliceerd die dienen voor de berekening.

Firmawagen voor iedereen, ook de arbeiders

Het Belgische systeem, dat werken zwaarder belast dan files veroorzaken, is bezig zich vast te rijden. Nu biedt ook Arcelor-Mittal aan zijn 3300 arbeiders en 1400 bedienden de mogelijkheid een stuk brutoloon in te ruilen voor een firmawagen zonder tankkaart. Voor de staalreus is de operatie kostenneutraal. De werknemers zien hun nettoloon slechts een beetje dalen.

Verre verplaatsingen en de fiscus

Wie een bedrijfswagen gebruikt voor zijn woon-werkverkeer geniet van een fiscaal voordeel waarvan een deel wordt afgesplitst als een niet-belaste in natura tussenkomst van de werkgever. Interessant is dat deze onbelaste tussenkomst cumuleerbaar is met een andere aftrekpost: het specifieke forfait voor verre verplaatsingen (meer dan 100 km enkele richting, 1 keer per week volstaat).

Schade aan bedrijfswagen: wie betaalt?

Voor verkeersboetes is de gebruiker van een bedrijfswagen zelf aansprakelijk. Maar moet de werknemer ook zelf de kosten dragen als de auto krassen vertoont of beschadigd werd bij een ongeval tijdens de werkuren? Het antwoord in een notendop: neen, tenzij u bedrog, zware fout of gewoonlijke lichte fout kan aantonen. Maar er zijn nuances.

Schandaal zonder gevolg voor CO2-bijdrage

Door het VW-schandaal weten we dat auto's vaak meer CO2 uitstoten dan de constructeur beweert. Vijf belastingen zouden in veel concrete gevallen stijgen indien de overheid de werkelijke uitstootcijfers zou hanteren, maar zij heeft besloten dit niet te doen. Daardoor blijft de zaak ook zonder gevolg voor de solidariteitsbijdrage op firmawagens, waarvan de formule voor 2016 nu gekend is.

Onze partners