Bedrijfswagens

Fileprobleem kan jobhoppen doen toenemen

Velen die met de auto naar het werk rijden, zijn het vastlopende verkeer hartsgrondig beu. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van dagblad Het Nieuwsblad door IVOX. 1.050 inwoners van Vlaanderen werden ondervraagd. Eén op de acht staat minstens één keer per dag met zijn auto in de file. 35 procent van wie werk heeft, zou van job veranderen als dat zou helpen aan de files te ontsnappen.

RECHTSPRAAK: firmawagen afnemen niet zonder risico

Na een ongeval verloor een werknemer de beschikking over zijn bedrijfswagen en werd zijn loon verminderd. Het arbeidshof beschouwde dit als een eenzijdige en substantiële verbreking van een element van de arbeidsovereenkomst en veroordeelde de werkgever tot het betalen van een opzeggingsvergoeding.

Opkomende landen eldorado voor senior managers

Senior managers verdienen het meest in opkomende landen. In koopkracht uitgedrukt, en na belastingen, houdt een Turkse senior manager het dubbele over van een Zweedse senior manager. West-Europa scoort erg middelmatig. België staat op de 21ste plaats.

Werkgever kan woon-werk verkeer groener maken

Werkgevers kunnen wel degelijk het mobiliteitsgedrag van hun werknemers beïnvloeden in de richting van meer duurzame vervoersoplossingen. Zo blijkt uit een studie door de federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer. Werkgeversmaatregelen leiden tot meer gebruik van de fiets en van de trein, en minder gebruik van de auto.

Loonconcurrentie uit India kost IT'ers bedrijfswagen

Om de concurrentie van goedkope Indiase softwarebureaus het hoofd te bieden, heeft het grote Nederlandse IT-bedrijf Ordina Software Factory de bedrijfswagen afgeschaft voor een deel van zijn personeel. In de plaats daarvan krijgen deze mensen meer mogelijkheden om thuis te werken, of in een satellietkantoor. De besparing halveert volgens Ordina het kostenverschil met India.

48-urige werkweek en tijdsparen in Belgische autosector

In navolging van de Duitse auto-industrie zullen de werknemers van de Belgische autofabrieken en hun toeleveranciers wellicht een arbeidsregeling krijgen die werkdagen van 10 uren en werkweken van 48 uren mogelijk maakt; de "surplus"-uren worden achteraf omgezet in verlof. Tussen de werkgeversfederatie Agoria en de christelijke en socialistische metaalvakbonden is hierover een akkoord bereikt.

Bedrijfswagens: het belastbaar voordeel wordt verhoogd

Het Belgisch Staatsblad publiceert het traditionele KB met de aangepaste bedragen per afgelegde privé-kilometer waarop de gebruiker van een bedrijfswagen een belasting op "het voordeel van alle aard" moet betalen.

De nieuwe programmawet is gepubliceerd

Het Belgisch Staatsblad gedateerd 30 december 2005 bevat de programmawet, met daarin o.m. de jongste regels inzake het betaald educatief verlof, de begeleidingsuitkering, de sancties bij niet-aangifte van tewerkstelling van gepensioneerden, de sociale zekerheid, de bedrijfswagens en de arbeidsongeschiktheid.

BEST PRACTICE: milieuvriendelijk beheer van bedrijfswagens

Bij het bedrijf MSP kunnen werknemers een bedrijfswagen kiezen die weinig CO2 uitstoot. Wie dat doet, krijgt een premie van 10 euro per maand, om te zetten in optionele extra-uitrustingen op de wagen. Een kwart van de betrokken werknemers maakt gebruik van deze mogelijkheid, zo staat te lezen in Alter Business News.

Onze partners