Bedrijfswagens

Kosten van wagenpark gaan binnenkort fors omhoog

Fleetwagens worden op 1 april duurder voor veruit de meeste bedrijven. De reden is dat op die dag de nieuwe fiscale aftrekbaarheidsregels van toepassing worden op alle bedrijfswagens. Securex legt de nieuwe situatie uit, wijst op de praktische gevolgen en biedt een geactualiseerd overzicht van de autokosten voor werkgevers.

Nieuwe bedragen voor privé-gebruik van bedrijfswagen

In het Belgisch Staatsblad zijn de officiële bedragen gepubliceerd voor de berekening van het fiscale voordeel in natura dat ontstaat door het privé-gebruik van een bedrijfswagen. Het laagste voordeel dat men kan aangeven (auto van 5 fiscale pk, 5000 km) is 987,50 euro; vorig jaar was dit 968 euro.

Franse HRD verdient gemiddeld 58.000 euro

In Frankrijk verdient een human resources directeur bruto per jaar tussen 40.000 en 80.000 euro. Het gemiddelde bedraagt 58.000 euro. Netto, na belastingen en sociale zekerheid, blijft van deze bedragen wel meer over dan in België. Acht procent heeft een bedrijfspensioenplan, 27 procent rijdt met een auto van de zaak en meer dan 60 procent krijgt een laptop en/of een gsm.

Fileprobleem kan jobhoppen doen toenemen

Velen die met de auto naar het werk rijden, zijn het vastlopende verkeer hartsgrondig beu. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van dagblad Het Nieuwsblad door IVOX. 1.050 inwoners van Vlaanderen werden ondervraagd. Eén op de acht staat minstens één keer per dag met zijn auto in de file. 35 procent van wie werk heeft, zou van job veranderen als dat zou helpen aan de files te ontsnappen.

RECHTSPRAAK: firmawagen afnemen niet zonder risico

Na een ongeval verloor een werknemer de beschikking over zijn bedrijfswagen en werd zijn loon verminderd. Het arbeidshof beschouwde dit als een eenzijdige en substantiële verbreking van een element van de arbeidsovereenkomst en veroordeelde de werkgever tot het betalen van een opzeggingsvergoeding.

Opkomende landen eldorado voor senior managers

Senior managers verdienen het meest in opkomende landen. In koopkracht uitgedrukt, en na belastingen, houdt een Turkse senior manager het dubbele over van een Zweedse senior manager. West-Europa scoort erg middelmatig. België staat op de 21ste plaats.

Werkgever kan woon-werk verkeer groener maken

Werkgevers kunnen wel degelijk het mobiliteitsgedrag van hun werknemers beïnvloeden in de richting van meer duurzame vervoersoplossingen. Zo blijkt uit een studie door de federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer. Werkgeversmaatregelen leiden tot meer gebruik van de fiets en van de trein, en minder gebruik van de auto.

Loonconcurrentie uit India kost IT'ers bedrijfswagen

Om de concurrentie van goedkope Indiase softwarebureaus het hoofd te bieden, heeft het grote Nederlandse IT-bedrijf Ordina Software Factory de bedrijfswagen afgeschaft voor een deel van zijn personeel. In de plaats daarvan krijgen deze mensen meer mogelijkheden om thuis te werken, of in een satellietkantoor. De besparing halveert volgens Ordina het kostenverschil met India.

48-urige werkweek en tijdsparen in Belgische autosector

In navolging van de Duitse auto-industrie zullen de werknemers van de Belgische autofabrieken en hun toeleveranciers wellicht een arbeidsregeling krijgen die werkdagen van 10 uren en werkweken van 48 uren mogelijk maakt; de "surplus"-uren worden achteraf omgezet in verlof. Tussen de werkgeversfederatie Agoria en de christelijke en socialistische metaalvakbonden is hierover een akkoord bereikt.

Bedrijfswagens: het belastbaar voordeel wordt verhoogd

Het Belgisch Staatsblad publiceert het traditionele KB met de aangepaste bedragen per afgelegde privé-kilometer waarop de gebruiker van een bedrijfswagen een belasting op "het voordeel van alle aard" moet betalen.

Onze partners