Bedrijfswagens

Bedrijfswagen combineren met treinabonnement mag

Het kan voor de werkgever financieel interessant zijn aan een werknemer die over een bedrijfswagen beschikt ook een abonnement op het openbaar vervoer te schenken. De twee belastingvrijstellingen mogen nl. worden gecumuleerd, zo vernam het advocatenbureau Claeys & Engels bij de fiscus.

Fiscale en sociale behandeling van tankkaarten

Wanneer u een gratis tankkaart toekent die ook voor privé-verplaatsingen mag worden gebruikt, is het nuttig voor ogen te houden dat de fiscale en sociaalrechtelijke behandeling van dit voordeel verschillend is naargelang de werknemer zijn eigen auto gebruikt of over een bedrijfswagen beschikt. Voor de werkgever is de situatie gunstiger wanneer het om een bedijfswagen gaat.

Mag men de werknemers controleren met GPS?

Dankzij de GPS-technologie kan een werkgever zijn bedrijfswagens ten allen tijde lokaliseren. Dit biedt heel wat voordelen. Maar mag een werkgever dit systeem ook gebruiken om de prestaties van de werknemers en de naleving van de arbeidstijd te controleren? Securex wijdt een uitgebreide analyse aan deze kwestie.

Parkingkosten van personeel 100% aftrekbaar

De kosten die een werkgever maakt om parkeergelegenheid aan te bieden aan zijn personeel zijn 100 procent aftrekbaar. Dat is onlangs bekendgemaakt door de minister van Financiën. Het gaat hier om parking voor auto's die het persoonlijke bezit zijn van de personeelsleden.

Het aantal bedrijfswagens zal blijven groeien

Ondanks de stijgende kosten verwacht 40% van de Belgische fleet managers dat het aantal bedrijfswagens in hun onderneming zal blijven toenemen. De tendens is het sterkst in de ondernemingen met meer dan 500 werknemers. Slechts een zeer kleine minderheid verwacht een daling van hun autopark.

Firmawagens met kleinere motor vanwege dure diesel

De brandstofkosten rijzen de pan uit. Dat blijft niet zonder gevolgen voor de firmawagens, zo schrijft de online krant m24 na een rondvraag bij leasingbedrijven. Personeelsleden worden weliswaar nog zelden gedwongen vrede te nemen met een kleiner model, maar ze worden wel aangespoord te kiezen voor een kleinere motor, die minder verbruikt.

Nederlandse werknemer draait op voor sportblessures

Aan een werknemer die zelf verantwoordelijk is voor zijn herhaalde arbeidsongeschiktheid, hoeft de werkgever in Nederland niet langer het volledige gewaarborgd loon te betalen. 70% volstaat. Dat heeft een rechtbank beslist in een zaak van een chauffeur die bij herhaling kwetsuren had opgelopen bij het zaalvoetballen.

Bedrijfsauto na verbreking: wie betaalt wat?

Wanneer een werknemer ontslagen wordt met uitbetaling van een verbrekingsvergoeding, mag de werknemer soms nog een tijd 'zijn' bedrijfswagen blijven gebruiken. Tijdens deze periode is er evenwel geen sprake meer van een arbeidsrelatie. Securex onderzoekt wat de sociaal- en fiscaal rechtelijke gevolgen zijn van zo'n terbeschikkingstelling na arbeidsovereenkomst.

Helft van de arbeidstijd wordt verbeuzeld

Een recent onderzoek in het Verenigd Koninkrijk bracht aan het licht dat zakenmensen er slechts in slagen 3 uur en 50 minuten per dag effectief werk te verrichten. Het gaat zover dat ze hun tijd het nuttigst besteden terwijl ze pendelen tussen woning en werk.

CO2-taks is fiscaal volledig aftrekbaar

De CO2-taks op bedrijfswagens is voor de werkgever voor de volle 100 procent fiscaal aftrekbaar, zo meldt Claeys & Engels. Tot voor kort wisten zelfs de belastingdiensten niet hoe ze zich in die kwestie moesten opstellen. De minister van Financiën heeft komaf gemaakt met de onduidelijkheid.

Onze partners