Bedrijfswagens

Bedrijfsauto na verbreking: wie betaalt wat?

Wanneer een werknemer ontslagen wordt met uitbetaling van een verbrekingsvergoeding, mag de werknemer soms nog een tijd 'zijn' bedrijfswagen blijven gebruiken. Tijdens deze periode is er evenwel geen sprake meer van een arbeidsrelatie. Securex onderzoekt wat de sociaal- en fiscaal rechtelijke gevolgen zijn van zo'n terbeschikkingstelling na arbeidsovereenkomst.

Helft van de arbeidstijd wordt verbeuzeld

Een recent onderzoek in het Verenigd Koninkrijk bracht aan het licht dat zakenmensen er slechts in slagen 3 uur en 50 minuten per dag effectief werk te verrichten. Het gaat zover dat ze hun tijd het nuttigst besteden terwijl ze pendelen tussen woning en werk.

CO2-taks is fiscaal volledig aftrekbaar

De CO2-taks op bedrijfswagens is voor de werkgever voor de volle 100 procent fiscaal aftrekbaar, zo meldt Claeys & Engels. Tot voor kort wisten zelfs de belastingdiensten niet hoe ze zich in die kwestie moesten opstellen. De minister van Financiën heeft komaf gemaakt met de onduidelijkheid.

RSZ controleert doorverkoop van firmawagens

Uit een proces in Antwerpen is gebleken dat de RSZ optreedt wanneer hij van mening is dat een werkgever een goed onder de prijs heeft doorverkocht aan een werknemer. Het verschil tussen de verkoopprijs en de werkelijke waarde wordt beschouwd als een verdoken loon waarop SZ-bijdragen verschuldigd zijn. In dit concrete geval ging het om een firmawagen.

Bedrijfsauto en 40-dagen regel: veel extra werk

Naar aanleiding van een nieuwe verduidelijking door de minister van Financiën publiceert Securex een cijfervoorbeeld over de toepassing van de 40-dagen regel inzake bedrijfswagens.

RECHTSPRAAK: Brokkenrijder moet betalen

Een chauffeur in loondienst had vijf ongevallen gehad met de vrachtwagen van het bedrijf. De werkgever pikte dit niet langer en vorderde de schade terug. Hij kreeg gelijk van het Arbeidshof. Voor twee ongevallen kon de werkgever geen schuld van de werknemer aantonen.

Bedrijfswagens: 40-dagen regel in de praktijk

De minister van Financiën verduidelijkte de toepassing van de 40-dagen regel die gehanteerd wordt bij de berekening van het fiscaal voordeel dat voortvloeit uit het privé-gebruik van een bedrijfswagen. Zo blijkt dat dit voordeel in sommige gevallen pro rata moet worden berekend.

Kosten van wagenpark gaan binnenkort fors omhoog

Fleetwagens worden op 1 april duurder voor veruit de meeste bedrijven. De reden is dat op die dag de nieuwe fiscale aftrekbaarheidsregels van toepassing worden op alle bedrijfswagens. Securex legt de nieuwe situatie uit, wijst op de praktische gevolgen en biedt een geactualiseerd overzicht van de autokosten voor werkgevers.

Nieuwe bedragen voor privé-gebruik van bedrijfswagen

In het Belgisch Staatsblad zijn de officiële bedragen gepubliceerd voor de berekening van het fiscale voordeel in natura dat ontstaat door het privé-gebruik van een bedrijfswagen. Het laagste voordeel dat men kan aangeven (auto van 5 fiscale pk, 5000 km) is 987,50 euro; vorig jaar was dit 968 euro.

Franse HRD verdient gemiddeld 58.000 euro

In Frankrijk verdient een human resources directeur bruto per jaar tussen 40.000 en 80.000 euro. Het gemiddelde bedraagt 58.000 euro. Netto, na belastingen en sociale zekerheid, blijft van deze bedragen wel meer over dan in België. Acht procent heeft een bedrijfspensioenplan, 27 procent rijdt met een auto van de zaak en meer dan 60 procent krijgt een laptop en/of een gsm.

Onze partners