Bedrijfswagens

Het aantal bedrijfswagens zal blijven groeien

Ondanks de stijgende kosten verwacht 40% van de Belgische fleet managers dat het aantal bedrijfswagens in hun onderneming zal blijven toenemen. De tendens is het sterkst in de ondernemingen met meer dan 500 werknemers. Slechts een zeer kleine minderheid verwacht een daling van hun autopark.

Firmawagens met kleinere motor vanwege dure diesel

De brandstofkosten rijzen de pan uit. Dat blijft niet zonder gevolgen voor de firmawagens, zo schrijft de online krant m24 na een rondvraag bij leasingbedrijven. Personeelsleden worden weliswaar nog zelden gedwongen vrede te nemen met een kleiner model, maar ze worden wel aangespoord te kiezen voor een kleinere motor, die minder verbruikt.

Nederlandse werknemer draait op voor sportblessures

Aan een werknemer die zelf verantwoordelijk is voor zijn herhaalde arbeidsongeschiktheid, hoeft de werkgever in Nederland niet langer het volledige gewaarborgd loon te betalen. 70% volstaat. Dat heeft een rechtbank beslist in een zaak van een chauffeur die bij herhaling kwetsuren had opgelopen bij het zaalvoetballen.

Bedrijfsauto na verbreking: wie betaalt wat?

Wanneer een werknemer ontslagen wordt met uitbetaling van een verbrekingsvergoeding, mag de werknemer soms nog een tijd 'zijn' bedrijfswagen blijven gebruiken. Tijdens deze periode is er evenwel geen sprake meer van een arbeidsrelatie. Securex onderzoekt wat de sociaal- en fiscaal rechtelijke gevolgen zijn van zo'n terbeschikkingstelling na arbeidsovereenkomst.

Helft van de arbeidstijd wordt verbeuzeld

Een recent onderzoek in het Verenigd Koninkrijk bracht aan het licht dat zakenmensen er slechts in slagen 3 uur en 50 minuten per dag effectief werk te verrichten. Het gaat zover dat ze hun tijd het nuttigst besteden terwijl ze pendelen tussen woning en werk.

CO2-taks is fiscaal volledig aftrekbaar

De CO2-taks op bedrijfswagens is voor de werkgever voor de volle 100 procent fiscaal aftrekbaar, zo meldt Claeys & Engels. Tot voor kort wisten zelfs de belastingdiensten niet hoe ze zich in die kwestie moesten opstellen. De minister van Financiën heeft komaf gemaakt met de onduidelijkheid.

RSZ controleert doorverkoop van firmawagens

Uit een proces in Antwerpen is gebleken dat de RSZ optreedt wanneer hij van mening is dat een werkgever een goed onder de prijs heeft doorverkocht aan een werknemer. Het verschil tussen de verkoopprijs en de werkelijke waarde wordt beschouwd als een verdoken loon waarop SZ-bijdragen verschuldigd zijn. In dit concrete geval ging het om een firmawagen.

Bedrijfsauto en 40-dagen regel: veel extra werk

Naar aanleiding van een nieuwe verduidelijking door de minister van Financiën publiceert Securex een cijfervoorbeeld over de toepassing van de 40-dagen regel inzake bedrijfswagens.

RECHTSPRAAK: Brokkenrijder moet betalen

Een chauffeur in loondienst had vijf ongevallen gehad met de vrachtwagen van het bedrijf. De werkgever pikte dit niet langer en vorderde de schade terug. Hij kreeg gelijk van het Arbeidshof. Voor twee ongevallen kon de werkgever geen schuld van de werknemer aantonen.

Bedrijfswagens: 40-dagen regel in de praktijk

De minister van Financiën verduidelijkte de toepassing van de 40-dagen regel die gehanteerd wordt bij de berekening van het fiscaal voordeel dat voortvloeit uit het privé-gebruik van een bedrijfswagen. Zo blijkt dat dit voordeel in sommige gevallen pro rata moet worden berekend.

Onze partners