Bedrijfswagens

CO2-bijdrage op firmawagens wordt geïndexeerd

Per 1 januari 2009 stijgt de zgn. solidariteitsbijdrage, beter gekend als CO2-taks, die werkgevers betalen voor voertuigen waarvan hun medewerkers ook buiten de arbeidstijd gebruik mogen maken. De zgn. indexeringscoëfficiënt wordt opgetrokken van 1,0407 naar 1,1085.

Bedrijfswagen en verplaatsing van exploitatiezetel

In een omzendbrief verduidelijkt de fiscale administratie enkele punten over de verhuis van een bedrijf. De gevolgen daarvan voor gebruikers van een bedrijfswagen worden uitgelegd. Een ander punt is de vergoeding die sommige werknemers na de verhuis ontvangen als compensatie voor een grotere woon-werk afstand. Op deze vergoeding is geen enkele tijdsbeperking van toepassing.

RECHTSPRAAK: Rijverbod negeren wettigt ontslag

Een salesmanager met anderhalf jaar anciënniteit had een rijverbod opgelopen, maar informeerde zijn werkgever niet en bleef de firmawagen gebruiken. Toen de werkgever dit vernam, gaf hij de man nog diezelfde dag ontslag om dringende reden. Hij was van oordeel dat het onverantwoordelijke gedrag van de salesmanager slecht was voor de faam van de firma indien de klanten het zouden vernemen.

Bedrijfswagen combineren met treinabonnement mag

Het kan voor de werkgever financieel interessant zijn aan een werknemer die over een bedrijfswagen beschikt ook een abonnement op het openbaar vervoer te schenken. De twee belastingvrijstellingen mogen nl. worden gecumuleerd, zo vernam het advocatenbureau Claeys & Engels bij de fiscus.

Fiscale en sociale behandeling van tankkaarten

Wanneer u een gratis tankkaart toekent die ook voor privé-verplaatsingen mag worden gebruikt, is het nuttig voor ogen te houden dat de fiscale en sociaalrechtelijke behandeling van dit voordeel verschillend is naargelang de werknemer zijn eigen auto gebruikt of over een bedrijfswagen beschikt. Voor de werkgever is de situatie gunstiger wanneer het om een bedijfswagen gaat.

Mag men de werknemers controleren met GPS?

Dankzij de GPS-technologie kan een werkgever zijn bedrijfswagens ten allen tijde lokaliseren. Dit biedt heel wat voordelen. Maar mag een werkgever dit systeem ook gebruiken om de prestaties van de werknemers en de naleving van de arbeidstijd te controleren? Securex wijdt een uitgebreide analyse aan deze kwestie.

Parkingkosten van personeel 100% aftrekbaar

De kosten die een werkgever maakt om parkeergelegenheid aan te bieden aan zijn personeel zijn 100 procent aftrekbaar. Dat is onlangs bekendgemaakt door de minister van Financiën. Het gaat hier om parking voor auto's die het persoonlijke bezit zijn van de personeelsleden.

Het aantal bedrijfswagens zal blijven groeien

Ondanks de stijgende kosten verwacht 40% van de Belgische fleet managers dat het aantal bedrijfswagens in hun onderneming zal blijven toenemen. De tendens is het sterkst in de ondernemingen met meer dan 500 werknemers. Slechts een zeer kleine minderheid verwacht een daling van hun autopark.

Firmawagens met kleinere motor vanwege dure diesel

De brandstofkosten rijzen de pan uit. Dat blijft niet zonder gevolgen voor de firmawagens, zo schrijft de online krant m24 na een rondvraag bij leasingbedrijven. Personeelsleden worden weliswaar nog zelden gedwongen vrede te nemen met een kleiner model, maar ze worden wel aangespoord te kiezen voor een kleinere motor, die minder verbruikt.

Nederlandse werknemer draait op voor sportblessures

Aan een werknemer die zelf verantwoordelijk is voor zijn herhaalde arbeidsongeschiktheid, hoeft de werkgever in Nederland niet langer het volledige gewaarborgd loon te betalen. 70% volstaat. Dat heeft een rechtbank beslist in een zaak van een chauffeur die bij herhaling kwetsuren had opgelopen bij het zaalvoetballen.

Onze partners