Bedrijfsstrategie

Veel hr-teams worstelen met data-analyse

In dit tijdperk van data-analyse weten toplui dat in loongegevens waardevolle informatie vervat zit, en zij stellen daar dan ook vragen over aan hun payroll- of hr-team. Helaas blijkt in België 42% van die teams het 'moeilijk' tot 'zeer moeilijk' te vinden de gevraagde data te leveren. Zij missen mogelijk een kans om een meer strategische rol op te nemen.
 

HR steeds nauwer betrokken bij strategie

Bijna 80% van de Belgische bedrijven heeft vandaag een HR-strategie op papier (62% in 2008). 44% betrekt HR bij het definiëren en implementeren van de algemene strategie. Omgekeerd wordt ook steeds vaker het personeelsbeleid uitdrukkelijk op de bedrijfsdoelen afgestemd. Dat blijkt uit een studie, die nog andere HR-trends in kaart brengt.

Eén op vier Vlaamse kmo’s in gevarenzone

Screening4You analyseerde 1808 Vlaamse ondernemingen. Ruim een kwart bleek dicht bij het faillissement te staan. 37% daarvan herpakte zich dankzij analyse en bijsturing. Terugkerende problemen zijn een gebrek aan kennis over subsidies en financieel beheer, mank lopend debiteurenbeheer, het gemis aan een visie en aan goede medewerkers en... de angst om te groeien.

MVO verhoogt rendement van klantenservice

Werknemers die rechtstreeks in contact staan met de klanten presteren meetbaar beter wanneer zij de waarden die de onderneming vooropstelt goed kennen en zij ervan overtuigd zijn dat hun bedrijf maatschappelijk verantwoord bezig is, zo blijkt uit een studie in de VS. Dit soort van motivering zou beter werken dan andere methoden, zoals loonsverhogingen.

Uw werkplek kost ruim 12.000 euro per jaar

12.368 euro per jaar, zoveel bedraagt de mediaankost van een kantoorwerkplek in België per voltijdse werknemer. Frankrijk is 17% duurder, maar Nederland is 18% goedkoper. Tegenover onze noorderburen vergroten deze kosten dus nog eens onze loonhandicap. Volgens adviesbedrijf AOS Studley kunnen Belgische werkgevers hun kantoorkosten nog gevoelig doen dalen.

Pensioenlast gaat omhoog voor werkgevers

Werkgevers die bij AG Insurance een groepsverzekering met vaste bijdrage (defined contribution) hebben, lopen een nieuw financieel risico. Voor alle stortingen vanaf 1 januari 2013, dus niet enkel voor nieuwe contracten, garandeert de marktleider nog slechts 2,25% rente, waardoor de werkgever wettelijk verplicht zal zijn zo nodig bij te passen.

In "groene" bedrijven wordt productiever gewerkt

Het personeel is 16% productiever in ondernemingen die voldoen aan de criteria om duurzaamheidslabels te mogen voeren, zo blijkt uit een groot onderzoek in Frankrijk. Vooral ISO 14001 is een indicator van hoge arbeidsopbrengsten, maar ook bedrijven met Fair Trade en "bio"-gerelateerde onafhankelijke labels scoren heel goed.

Hoofdelijke aansprakelijkheid wordt uitgebreid

Wanneer u via een (onder-)aannemer buitenlands personeel inzet, moet u voortaan extra waakzaam zijn om niet op te draaien voor onbetaalde lonen of sociale en fiscale schulden. Claeys & Engels verschaft uitleg bij de uitbreiding van het systeem van de hoofdelijke aansprakelijkheid en geeft advies.

Nieuwe golf van personeelsbesparingen bezig

Bij 40% van de bedrijven is opnieuw een besparingsronde aan de gang. Nog eens 20% zal op korte termijn dezelfde weg inslaan, zo blijkt uit een onderzoek van Vacature. Het vaakst wordt gesnoeid in de personeelskosten: geen aanwervingen, meer ontslagen, ingrepen in de loonmassa. Er gaat ook minder geld naar teamactiviteiten, zakenreizen en bedrijfswagens.

Big Data revolutie vindt stilaan weg naar HR

Big Data is nog niet doorgebroken in de HR-wereld. Maar onder de radar opereren er hier en daar human resources afdelingen die wel al geleerd hebben grote hoeveelheden gegevens te benutten om verbazende resultaten te behalen, zo meldt het zakenblad Forbes.

Onze partners