Arbeidsreglement

Model van aangepast AR staat online

Eind deze week dient uw arbeidsreglement aangepast te zijn aan de nieuwe regels inzake preventie van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. Bent u daar nog niet toe gekomen? Dan helpt de FOD Werk een handje door een model van aangepast AR online te zetten voor gratis download.

Deadline nadert voor aanpassing arbeidsreglement

Uiterlijk op 28 februari 2015 moet uw arbeidsreglement rekening houden met de jongste wetgeving inzake geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. Het AR dient onder meer de procedures uit te stippelen. Denk eraan de nieuwe regels mee te delen aan uw medewerkers.

Hoe loonkosten van stroomuitval beperken?

Hoe kan u voorkomen dat u moet betalen voor arbeidsuren die nooit gepresteerd werden omdat uw bedrijf zonder stroom viel? Een mirakeloplossing blijkt moeilijk te vinden. Pas in elk geval uw arbeidsreglement aan; vakantie laten opnemen op dagen van aangekondigde stroomonderbreking is voor sommige werkgevers een optie.

Download modelbericht vervangingsdagen 2015

De 10 feestdagen van 2015 liggen vast. 15 augustus valt op een zaterdag en 1 november op een zondag. U hebt tot 15 december om een bericht uit te hangen over de vervangingsdagen. Bij PartenaHR kunt u gratis een modelbericht downloaden, dat ook kan dienen als verplichte bijlage bij uw arbeidsreglement.

"Pas AR aan om stroomtekorten te counteren"

Ook de HR-functie wordt door de gevreesde stroomtekorten voor uitdagingen gesteld. SD Worx analyseert diverse pistes om de werkgeverskost te minimaliseren en komt tot de conclusie dat de creatie van bijkomende, alternatieve werkroosters via een - eventueel tijdelijke - aanpassing van het arbeidsreglement de aangewezen weg is.

Soepeler arbeidsuren door WK voetbal

De Duitse vakbonden vroegen enige tijd geleden latere ochtendshiften tijdens het WK voetbal, dat deze week van start gaat. Dat zit er voor werknemers van kmo’s in België echter niet in, zo blijkt uit een rondvraag van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen bij 433 kmo’s.

Staat nieuwe ontslagregeling al in uw AR?

De nieuwe ontslagregeling brengt een verplichte aanpassing van uw arbeidsreglement mee. De aanpassing niet doorvoeren kan tot diverse boetes leiden. Advocaten van Laga leggen uit hoe u de aanpassing best doorvoert.

Voorzichtig met geolocalisatie van werknemers

Als u bedrijfsvoertuigen uitrust met een geolocalisatiesysteem, dan volstaat een summier zinnetje daarover in het arbeidsreglement niet om in orde te zijn met de Wet Verwerking Persoonsgegevens. Bij een arbeidsrechtelijke betwisting kan u in het ongelijk worden gesteld. Uw beleid terzake moet op papier staan.

Verplichte aanpassing van uw arbeidsreglement

Vanaf 1 januari 2012 gelden nieuwe opzegtermijnen. U dient dus uw arbeidsreglement aan te passen en aan elke werknemer een exemplaar te overhandigen. Gelukkig kan u de aanpassing doen zonder de omslachtige procedure te volgen.

Onze partners