Arbeidsreglement

Belgische e-commerce mag 's nachts werken

Het verbod op nachtarbeid handicapt de Belgische e-commerce. Maar niet voor lang meer. Op sectorniveau zijn de kaderakkoorden ondertekend, zodat op bedrijfsniveau onderhandelingen kunnen beginnen. Het is nog even wachten op het KB dat het verbod op nachtarbeid zal afschaffen. Zodra dat KB er is, kan de nachtarbeid starten.

Hoofddoekenkwestie opnieuw actueel

Onlangs besloot de Brusselse arbeidsrechtbank dat een hoofddoekverbod onwettig is. Securex analyseert het vonnis grondig en benadrukt dat de werkgever in kwestie tot de overheidssector behoort. Privé-ondernemingen hebben meer vrijheid om uiterlijke tekenen van godsdienstige overtuiging te verbieden, maar er wordt wel uitgekeken naar wat het Hof van Justitie van de EU binnenkort zal zeggen.

Rechtbank schrapt hoofddoekverbod uit AR

In 2013 voerde een werkgever een hoofddoekverbod in, en kort daarop werd een ontslagprocedure ingezet tegen een werkneemster die al 23 jaar een hoofddoek droeg zonder dat daarover ooit opmerkingen waren gemaakt. De moslima trok naar de arbeidsrechtbank en won het pleit. De werkgever moet de betwiste bepaling uit het arbeidsreglement schrappen. Hij moet de ontslagprocedure stopzetten.

Te warm om te werken? Niet zo gauw

Een "gewone" hittegolf van enkele dagen is geen reden om het werk stil te leggen en geeft een werknemer niet het recht thuis te blijven. Als werkgever bent u er wel toe gehouden een aantal maatregelen te treffen wanneer de temperaturen bepaalde drempels bereiken. Maar die drempels liggen hoger dan men soms denkt. Tijd om het geheugen op te frissen.

Hoe betrapt u een dief op de werkvloer?

Wat mag u doen wanneer u een werknemer verdenkt van diefstal? Het is een erg delicate materie die streng gereglementeerd is. Wanneer u de kwestie verkeerd aanpakt, kan dat nare gevolgen krijgen. Securex zet de voornaamste regels op een rij.

Glijdende werkuren zitten in grijze zone

Wanneer een werknemer binnen zekere grenzen zelf zijn arbeidstijd kiest, spreekt men van glijdende werkuren. Verbazend genoeg is dat strikt genomen niet wettelijk. Indien u dit systeem invoert, neemt u best een aantal voorzorgen om geen problemen te krijgen met de sociale inspectie. Partena Professional maakt u wegwijs.

Model van aangepast AR staat online

Eind deze week dient uw arbeidsreglement aangepast te zijn aan de nieuwe regels inzake preventie van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. Bent u daar nog niet toe gekomen? Dan helpt de FOD Werk een handje door een model van aangepast AR online te zetten voor gratis download.

Deadline nadert voor aanpassing arbeidsreglement

Uiterlijk op 28 februari 2015 moet uw arbeidsreglement rekening houden met de jongste wetgeving inzake geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. Het AR dient onder meer de procedures uit te stippelen. Denk eraan de nieuwe regels mee te delen aan uw medewerkers.

Hoe loonkosten van stroomuitval beperken?

Hoe kan u voorkomen dat u moet betalen voor arbeidsuren die nooit gepresteerd werden omdat uw bedrijf zonder stroom viel? Een mirakeloplossing blijkt moeilijk te vinden. Pas in elk geval uw arbeidsreglement aan; vakantie laten opnemen op dagen van aangekondigde stroomonderbreking is voor sommige werkgevers een optie.

Download modelbericht vervangingsdagen 2015

De 10 feestdagen van 2015 liggen vast. 15 augustus valt op een zaterdag en 1 november op een zondag. U hebt tot 15 december om een bericht uit te hangen over de vervangingsdagen. Bij PartenaHR kunt u gratis een modelbericht downloaden, dat ook kan dienen als verplichte bijlage bij uw arbeidsreglement.

Onze partners