Arbeidsovereenkomst

Handige Werkpocket gratis te downloaden

De nieuwste Werkpocket van Randstad staat online (een papieren versie bestaat niet meer). U kan het handige en toegankelijke vademecum over arbeidsovereenkomsten downloaden in pdf (500 blz), of als een e-book op uw smartphone of tablet; wie zijn e-mailadres opgeeft, krijgt updates. Auteur is ook nu weer advocaat Filip Tilleman.

Vertraging voor genderneutrale functieclassificaties

De FOD Werk is er niet in geslaagd de nieuwe functieclassificaties van de paritaire comités binnen de deadline te toetsen aan de loonkloofwet, die genderneutraliteit oplegt. Daardoor zal het nog even duren vooraleer de bedrijven zullen weten welke werknemers en werkneemsters zij eventueel in een andere klasse moeten onderbrengen, met mogelijke hogere loonkosten tot gevolg.

Klassiek arbeidscontract staat onder druk

Wereldwijd is een vast en voltijds arbeidscontract, dat inkomenszekerheid biedt voor een voorzienbare toekomst, hoogst zeldzaam. Maar volgens de Internationale Arbeidsorganisatie staat nu ook in de rijke landen deze vorm van arbeidsrelatie onder druk. De ILO wijst op de opkomst van fenomenen zoals de Duitse mini-jobs, het Nederlandse nulurencontract en andere vormen van arbeid op afroep.

Arbeiders krijgen retroactief bediendestatuut

Vier voormalige arbeiders van Ford Genk hadden recht op een statuut van bediende, met alle voordelen daaraan verbonden. Zo luidt een eerste in een waarschijnlijk lange reeks van vonnissen van de arbeidsrechtbank. Aan het einde van de rit zal de werkgever mogelijk tientallen miljoenen euro's op tafel moeten leggen.

Wallonië geeft geen gouden parachutes meer

Sogepa is de jongste in de rij van Waalse financiële (semi-) overheidsinstellingen die haar vertrekkende toplui geen gouden parachute meer zal meegeven. In het verleden ging het soms over een miljoen euro voor een topfunctionaris die met pensioen vertrok. Sogepa zal gewoonweg binnen de 15 dagen na de beëindiging afzien van het concurrentiebeding in hun arbeidsovereenkomst.

Download modelcontract voor jobstudenten

De paasvakantie komt eraan en misschien gaat u studenten aan het werk zetten. Om te genieten van de voordelen die daaraan verbonden zijn, moet u specifieke regels volgen en zorgen voor een aangepaste arbeidsovereenkomst; een model kan u kosteloos downloaden.

Werknemers vragen glijdende uren en thuiswerk

Er is een toenemende vraag naar glijdende arbeidsuren, naar thuis mogen werken tijdens de kantooruren en naar een werklast die haalbaar is in de normale werktijd. Dat blijkt uit de jongste arbeidsmarktstudie van Randstad. Het percentage dat werk en gezin goed kan combineren is in 6 jaar gedaald van 51 naar 40%.

Werkgever moet groepsverzekering blijven betalen

Het reglement van een groepsverzekering kan de werkgever niet toestaan eenzijdig de betaling van de werkgeversbijdrage op te schorten indien bepaalde externe voorwaarden zijn vervuld, zoals een verslechterde marktsituatie. De werkgeversbijdrage is loon en vormt dus een essentiële arbeidsvoorwaarde. Dat besliste het Arbeidshof in Brussel.

Fors gunstregime voor witte horeca-werkgevers

De horeca heeft substantiële fiscale en sociale voordelen bedongen in ruil voor de invoering van de witte kassa's. Dat blijkt uit het Horecaplan dat de federale regering heeft goedgekeurd en dat nog dit jaar zou in voege treden. Er komt ook geen "heksenjacht", want de inspectiediensten zullen geen systematische controles uitvoeren naar het verleden.

Gids in de wetgeving over arbeidsovereenkomsten

Dit is er een voor uw bookmarks. De FOD Werk heeft het onderdeel Arbeidsovereenkomsten op zijn website grondig herwerkt. Acht uitgebreide hoofdstukken geven de essentie weer van de wetgeving over het sluiten, uitvoeren, schorsen en beëindigen van een arbeidsovereenkomst, en over outplacement, bijzondere overeenkomsten, uitzendarbeid en terbeschikkingstelling.

Onze partners