Arbeidsovereenkomst

Wallonië geeft geen gouden parachutes meer

Sogepa is de jongste in de rij van Waalse financiële (semi-) overheidsinstellingen die haar vertrekkende toplui geen gouden parachute meer zal meegeven. In het verleden ging het soms over een miljoen euro voor een topfunctionaris die met pensioen vertrok. Sogepa zal gewoonweg binnen de 15 dagen na de beëindiging afzien van het concurrentiebeding in hun arbeidsovereenkomst.

Download modelcontract voor jobstudenten

De paasvakantie komt eraan en misschien gaat u studenten aan het werk zetten. Om te genieten van de voordelen die daaraan verbonden zijn, moet u specifieke regels volgen en zorgen voor een aangepaste arbeidsovereenkomst; een model kan u kosteloos downloaden.

Werknemers vragen glijdende uren en thuiswerk

Er is een toenemende vraag naar glijdende arbeidsuren, naar thuis mogen werken tijdens de kantooruren en naar een werklast die haalbaar is in de normale werktijd. Dat blijkt uit de jongste arbeidsmarktstudie van Randstad. Het percentage dat werk en gezin goed kan combineren is in 6 jaar gedaald van 51 naar 40%.

Werkgever moet groepsverzekering blijven betalen

Het reglement van een groepsverzekering kan de werkgever niet toestaan eenzijdig de betaling van de werkgeversbijdrage op te schorten indien bepaalde externe voorwaarden zijn vervuld, zoals een verslechterde marktsituatie. De werkgeversbijdrage is loon en vormt dus een essentiële arbeidsvoorwaarde. Dat besliste het Arbeidshof in Brussel.

Fors gunstregime voor witte horeca-werkgevers

De horeca heeft substantiële fiscale en sociale voordelen bedongen in ruil voor de invoering van de witte kassa's. Dat blijkt uit het Horecaplan dat de federale regering heeft goedgekeurd en dat nog dit jaar zou in voege treden. Er komt ook geen "heksenjacht", want de inspectiediensten zullen geen systematische controles uitvoeren naar het verleden.

Gids in de wetgeving over arbeidsovereenkomsten

Dit is er een voor uw bookmarks. De FOD Werk heeft het onderdeel Arbeidsovereenkomsten op zijn website grondig herwerkt. Acht uitgebreide hoofdstukken geven de essentie weer van de wetgeving over het sluiten, uitvoeren, schorsen en beëindigen van een arbeidsovereenkomst, en over outplacement, bijzondere overeenkomsten, uitzendarbeid en terbeschikkingstelling.

De nieuwe loonbedragen voor 2015

Op 1 januari 2015 worden de bedragen verhoogd die gelden in het kader van de wet over de arbeidsovereenkomsten. De nieuwe jaarloongrenzen zijn 33.203 euro en 66.406 euro. Zij bepalen de wettelijkheid van concurrentiebedingen (arbeiders en bedienden) en van het scheidsrechterlijk geding (bedienden), en de modaliteiten van het scholingsbeding. Uitleg bij Securex.

Werf een vervanger aan zonder opzegtermijn

Het "vervangingscontract" is een tijdelijk arbeidscontract dat HR-verantwoordelijken nogal eens vergeten, schrijft Partena Professional. Er bestaan twee varianten. De vervangingsovereenkomst voor onbepaalde duur biedt een specifiek voordeel: u kan een clausule opnemen die voorziet in een korte of zelfs helemaal geen opzegtermijn.

Hoe u telewerk het best inzet bij stakingen

De lopende stakingsacties, die soms ook het woon-werkverkeer bemoeilijken, verhogen de aandacht voor telewerken als een manier om werkwillige medewerkers aan de slag te houden. Dat kunt u maar beter meteen regelen zoals het hoort, legt Securex uit: stel voor elke telewerker een individuele overeenkomst op, die de wettelijke vermeldingen bevat.

Wanneer mag u ingrijpen in het arbeidscontract?

Als werkgever kunt u eenzijdig de arbeidsvoorwaarden van een werknemer wijzigen, zoals de arbeidstijden of de plaats van tewerkstelling. Maar de maneuvreerruimte is smal, zelfs als de arbeidsovereenkomst een clausule zou bevatten die dit soort wijzigingen mogelijk maakt. Partena Professional (de nieuwe naam van de HR-gerichte diensten van Partena) geeft enkele tips.

Onze partners