Arbeidsovereenkomst

Werf een vervanger aan zonder opzegtermijn

Het "vervangingscontract" is een tijdelijk arbeidscontract dat HR-verantwoordelijken nogal eens vergeten, schrijft Partena Professional. Er bestaan twee varianten. De vervangingsovereenkomst voor onbepaalde duur biedt een specifiek voordeel: u kan een clausule opnemen die voorziet in een korte of zelfs helemaal geen opzegtermijn.

Hoe u telewerk het best inzet bij stakingen

De lopende stakingsacties, die soms ook het woon-werkverkeer bemoeilijken, verhogen de aandacht voor telewerken als een manier om werkwillige medewerkers aan de slag te houden. Dat kunt u maar beter meteen regelen zoals het hoort, legt Securex uit: stel voor elke telewerker een individuele overeenkomst op, die de wettelijke vermeldingen bevat.

Wanneer mag u ingrijpen in het arbeidscontract?

Als werkgever kunt u eenzijdig de arbeidsvoorwaarden van een werknemer wijzigen, zoals de arbeidstijden of de plaats van tewerkstelling. Maar de maneuvreerruimte is smal, zelfs als de arbeidsovereenkomst een clausule zou bevatten die dit soort wijzigingen mogelijk maakt. Partena Professional (de nieuwe naam van de HR-gerichte diensten van Partena) geeft enkele tips.

Korte wegwijs over schijnzelfstandigheid

Als de RSZ uw samenwerking met een zelfstandige herkwalificeert tot een gewone arbeidsovereenkomst, kan dat zeer duur uitvallen; u moet immers verhoogde persoonlijke en patronale sociale bijdragen betalen op alle bezoldigingen tot 3 jaar terug.  Ook andere sancties dreigen. PartenaHR heeft de regelgeving samengevat in een handig overzichtsartikel.

Zware procedure voor werkgeversgroeperingen

Met terugwerkende kracht heeft een KB nu toch vastgelegd hoe een werkgeversgroepering de toelating moet aanvragen om werknemers ter beschikking te stellen. De procedure is zwaar en de betrokken overheden geven zichzelf in totaal 126 dagen (!) om een antwoord te geven.

Tips en nieuws over werken met studenten

Met de grote vakantie voor de deur treffen opnieuw duizenden werkgevers schikkingen om studenten aan het werk te zetten. Daarom geven sociale secretariaten overzichten van de specifieke regelgeving en de bijzondere aandachtspunten; We zochten enkele interessante artikels voor u bij elkaar.

Vlaanderen aanvaardt anderstalige contracten

Vlaanderen heeft zijn Taaldecreet aangepast. In specifieke gevallen mag vanaf 2 mei 2014 naast de Nederlandstalige arbeidsovereenkomst rechtsgeldig ook een overeenkomst in bepaalde andere talen worden opgesteld. Voor een werknemer die uit Brussel of Wallonië komt, verandert er echter niets; hij kan dus geen contract in het Frans vragen.

Ontslag wegens ziekte bij korte contracten

Het eenheidsstatuut maakt het mogelijk bepaalde arbeidsovereenkomsten vanaf de 8ste dag van ononderbroken arbeidsongeschiktheid te beëindigen zonder opzegging of vergoeding, maar de regels zijn erg ingewikkeld. Wanneer u iemand aanwerft voor een duidelijk omschreven werk, kan u alvast discussies voorkomen door de geschatte duurtijd in de overeenkomst te stipuleren.

Interim niet enige alternatief voor proefperiode

Sinds de afschaffing van de proefperiode voelen werkgevers nieuwkomers steeds vaker aan de tand door hen eerst als uitzendkracht in te zetten. PartenaHR legt de voorwaarden uit, en wijst ook op andere oplossingen zoals de test bij aanwerving, het proefbeding of de mogelijkheid om opeenvolgende overeenkomsten voor bepaalde tijd te sluiten.

Werkgevers vervangen proeftijd door interim

Bedrijven laten nieuwkomers steeds vaker eerst aan de slag gaan met een uitzendcontract, liever dan hen meteen een vast contract aan te bieden. De afschaffing van de proefperiode speelt een rol, want die afschaffing heeft de minimale opzegtermijn verhoogd van 7 dagen naar 4 weken. Ook de sinds kort langere opzegtermijnen voor arbeiders en de eenvoud van een uitzendcontract spelen mee.

Onze partners