Arbeidsovereenkomst

Wegwijs in RSZ-vrije eerste aanwerving

Voor zijn eerste aanwerving zal een nieuwe werkgever volledig vrijgesteld zijn van werkgeversbijdragen gedurende de hele duur van de arbeidsovereenkomst. Van deze nieuwigheid, die in principe op 1 januari 2016 van start gaat, wordt een zeer sterk effect op de tewerkstelling verwacht. Er komen nog meer uitbreidingen van de  doelgroepvermindering eerste aanwervingen.

U mag werkwilligen niet zomaar naar huis sturen

Tijdens een staking had een werkgever geweigerd aan de werkwilligen taken te geven. Hij had hen niet betaald. Zij spanden een proces aan wegens schending van de plicht tot werkverschaffing die wordt opgelegd door de wet op de arbeidsovereenkomst. Na het Arbeidshof stelde ook Cassatie vast dat er geen sprake was geweest van overmacht en dat de werkgever dus een fout had begaan.

WEP-plus definitief voorbij in Vlaanderen

Vlaanderen had de werkervaringsprojecten al afgeschaft en ze zijn nu ook op het terrein uitgedoofd. Nieuwe contracten kunnen niet meer. Voor de betrokken werkgevers is daarmee een einde gekomen aan een hele reeks loonkostverlagende voordelen. In de plaats zullen nieuwe vormen van werkplekleren voor langdurig werklozen komen.

Nieuwe "huurder" wordt soms werkgever

Wie enkel de handelshuur en de stock overneemt, kan in bepaalde gevallen ten onrechte menen dat hij het personeel van zijn voorganger niet in dienst moet houden, zo volgt uit een arrest van het Arbeidshof. Ook zonder overdracht van een eigendomsrecht kan er namelijk sprake zijn van overgang van onderneming.

Een werknemer straffen, hoe doet u dat?

De wet staat de werkgever toe een disciplinaire sanctie op te leggen aan een werknemer die zich ongeoorloofd gedraagt, ook als de onderneming daardoor geen schade lijdt. Maar de regels en de timing zijn erg strikt. Van cruciaal belang is dat u de juiste bepalingen opneemt in uw arbeidsreglement. Partena Professional maakt u wegwijs.

Klassiek arbeidscontract houdt stand

Het arbeidscontract van onbepaalde duur is niet op de terugweg. De opmars van arbeidscontracten van bepaalde duur om het wegvallen van de proefperiode op te vangen blijft beperkt. Dat schrijft Randstad in zijn jaarlijkse studie over flexibiliteit op de arbeidsmarkt; de studie weerlegt dus recente berichten. Het effect van het eenheidsstatuut is marginaal, luidt het.

Handige Werkpocket gratis te downloaden

De nieuwste Werkpocket van Randstad staat online (een papieren versie bestaat niet meer). U kan het handige en toegankelijke vademecum over arbeidsovereenkomsten downloaden in pdf (500 blz), of als een e-book op uw smartphone of tablet; wie zijn e-mailadres opgeeft, krijgt updates. Auteur is ook nu weer advocaat Filip Tilleman.

Vertraging voor genderneutrale functieclassificaties

De FOD Werk is er niet in geslaagd de nieuwe functieclassificaties van de paritaire comités binnen de deadline te toetsen aan de loonkloofwet, die genderneutraliteit oplegt. Daardoor zal het nog even duren vooraleer de bedrijven zullen weten welke werknemers en werkneemsters zij eventueel in een andere klasse moeten onderbrengen, met mogelijke hogere loonkosten tot gevolg.

Klassiek arbeidscontract staat onder druk

Wereldwijd is een vast en voltijds arbeidscontract, dat inkomenszekerheid biedt voor een voorzienbare toekomst, hoogst zeldzaam. Maar volgens de Internationale Arbeidsorganisatie staat nu ook in de rijke landen deze vorm van arbeidsrelatie onder druk. De ILO wijst op de opkomst van fenomenen zoals de Duitse mini-jobs, het Nederlandse nulurencontract en andere vormen van arbeid op afroep.

Arbeiders krijgen retroactief bediendestatuut

Vier voormalige arbeiders van Ford Genk hadden recht op een statuut van bediende, met alle voordelen daaraan verbonden. Zo luidt een eerste in een waarschijnlijk lange reeks van vonnissen van de arbeidsrechtbank. Aan het einde van de rit zal de werkgever mogelijk tientallen miljoenen euro's op tafel moeten leggen.

Onze partners