Arbeidsovereenkomst

54.000 werkgevers stelden studenten te werk

Studentenarbeid blijft toenemen. Vorig jaar steeg het aantal werkende studenten met 4% tot bijna 478.700. Bijna 54.000 werkgevers tekenden arbeidsovereenkomsten voor in totaal 400.000 jobs; via de uitzendkantoren werden nog eens 267.000 studentenjobs ingevuld.

Vlaanderen hervormt tewerkstelling van leerlingen

Voor werkgevers in Vlaanderen geldt met ingang van 1 september 2016 een nieuw stelsel voor de deeltijdse tewerkstelling van leerlingen. In plaats van 11 zijn er voortaan slechts 2 overeenkomsten. Enerzijds de bezoldigde “overeenkomst alternerende opleiding” en anderzijds de onbezoldigde “stageovereenkomst alternerende opleiding”.

Bij Colruyt begint werkdag in de kantoorbus

Vanaf september zet supermarktketen Colruyt tussen Gent en de hoofdzetel in Halle een kantoor-autocar in die verbonden is met het internet. Ongeveer 100 personeelsleden komen in aanmerking om er gebruik van te maken. Zodra zij aan boord stappen, begint hun betaalde arbeidstijd. Lange verplaatsingstijden doen werknemers steeds vaker uitkijken naar een job dichter bij huis.

Checklist: jobstudent aanwerven zoals het moet

Als u deze zomer studenten aan het werk zet, en gebruik wil maken van de gunstige RSZ-voorwaarden, moet u strikt binnen de lijntjes kleuren. Securex heeft een handige checklist online gezet. De 7 vragen en antwoorden bestrijken alle belangrijke onderwerpen, gaande van de overeenkomst tot het verplichte voorafgaandelijk medisch onderzoek van minderjarige jobstudenten.

Zonder contract heeft jobstudent méér rechten

Nog steeds gaat 1 student op 5 aan de slag zonder geschreven contract, leert een Randstad-enquête. Wat wellicht weinigen beseffen, is dat deze studenten precies daardoor recht hebben op de gewone opzeggingstermijn (of overeenstemmende vergoeding) in plaats van op de verkorte. Ze werken immers met een mondelinge normale arbeidsovereenkomst. Professor Willy Van Eeckhoutte legt uit.

Werknemers vullen uurrooster zelf in: het kan

Arbeidsuren flexibiliseren, waar de federale regering op aanstuurt, kan ook gebeuren met medezeggenschap van de werkvloer. Dat is de ervaring bij Interparking - district Zaventem. De werknemer voert in wanneer hij wil werken, de vooraf geprogrammeerde software toont eventuele knelpunten, de werknemer corrigeert en het uurrooster is gereed.

Ploegenarbeid verhoogt risico op borstkanker

Vrouwen met een aangeboren aanleg voor borstkanker zouden beter geen ploegenarbeid doen. Dat advies volgt uit een Nederlandse studie die, werkend met een bepaalde muizensoort, voor het eerst aantoont dat de verstoring van de biologische klok en de bijhorende slaapstoornissen het aantal gevallen van borstkanker verhogen.

Schijnzelfstandige kan uw advocaat veel werk geven

De failliete bank Optima werkte naar verluidt met schijnzelfstandigen. Advocaat en hoogleraar arbeidsrecht Willy van Eeckhoutte besteedt op zijn blog een zeer grondige post aan de gevolgen van een herkwalificatie tot werknemer. Moraal van het verhaal: een loon "optimaliseren" door een bediende te laten factureren als zelfstandige, daar denkt u best meer dan twee keer over na.

Tabel over minimumlonen voor jobstudenten

Hoeveel bedraagt het minimimloon dat u aan een jobstudent moet betalen? Indien de overeenkomst slaat op minder dan een maand, bent u volledig vrij. In de andere gevallen is het minimumloon afhankelijk van de leeftijd van 'uw' student en van de sector waarin u actief bent. Securex heeft een overzichtstabel klaargestoomd.

Deeltijders functioneren prima, ook de chefs

Uitgezonderd de weinigen die geen 50% werken, functioneren deeltijders even goed als voltijders, zo leert een erg actuele Securex-studie. Opmerkelijk: part-time leiding geven hoeft geen probleem te zijn. Deeltijdse chefs zijn haast over de hele lijn meer tevreden, voelen zich beter thuis in de organisatie en gaan minder vaak uitgeput naar huis.

Onze partners