Arbeidsovereenkomst

Zonder contract heeft jobstudent méér rechten

Nog steeds gaat 1 student op 5 aan de slag zonder geschreven contract, leert een Randstad-enquête. Wat wellicht weinigen beseffen, is dat deze studenten precies daardoor recht hebben op de gewone opzeggingstermijn (of overeenstemmende vergoeding) in plaats van op de verkorte. Ze werken immers met een mondelinge normale arbeidsovereenkomst. Professor Willy Van Eeckhoutte legt uit.

Werknemers vullen uurrooster zelf in: het kan

Arbeidsuren flexibiliseren, waar de federale regering op aanstuurt, kan ook gebeuren met medezeggenschap van de werkvloer. Dat is de ervaring bij Interparking - district Zaventem. De werknemer voert in wanneer hij wil werken, de vooraf geprogrammeerde software toont eventuele knelpunten, de werknemer corrigeert en het uurrooster is gereed.

Ploegenarbeid verhoogt risico op borstkanker

Vrouwen met een aangeboren aanleg voor borstkanker zouden beter geen ploegenarbeid doen. Dat advies volgt uit een Nederlandse studie die, werkend met een bepaalde muizensoort, voor het eerst aantoont dat de verstoring van de biologische klok en de bijhorende slaapstoornissen het aantal gevallen van borstkanker verhogen.

Schijnzelfstandige kan uw advocaat veel werk geven

De failliete bank Optima werkte naar verluidt met schijnzelfstandigen. Advocaat en hoogleraar arbeidsrecht Willy van Eeckhoutte besteedt op zijn blog een zeer grondige post aan de gevolgen van een herkwalificatie tot werknemer. Moraal van het verhaal: een loon "optimaliseren" door een bediende te laten factureren als zelfstandige, daar denkt u best meer dan twee keer over na.

Tabel over minimumlonen voor jobstudenten

Hoeveel bedraagt het minimimloon dat u aan een jobstudent moet betalen? Indien de overeenkomst slaat op minder dan een maand, bent u volledig vrij. In de andere gevallen is het minimumloon afhankelijk van de leeftijd van 'uw' student en van de sector waarin u actief bent. Securex heeft een overzichtstabel klaargestoomd.

Deeltijders functioneren prima, ook de chefs

Uitgezonderd de weinigen die geen 50% werken, functioneren deeltijders even goed als voltijders, zo leert een erg actuele Securex-studie. Opmerkelijk: part-time leiding geven hoeft geen probleem te zijn. Deeltijdse chefs zijn haast over de hele lijn meer tevreden, voelen zich beter thuis in de organisatie en gaan minder vaak uitgeput naar huis.

Facturen verboden terbeschikkingstelling waardeloos

Wanneer u als niet-uitzendbedrijf personeel ter beschikking stelt van een andere werkgever die er het gezag over uitoefent, dan overtreedt u een wet van openbare orde. Uw facturen zijn niet opeisbaar. Als de andere werkgever weigert te betalen, staat u dus met lege handen. Op deze manier zag een onwettige terbeschikkingsteller 217.000 euro verloren gaan.

Student is altijd 3 dagen op proef

Goed om te weten nu de grote vakantie in zicht komt: voor studenten is de proefperiode niet afgeschaft door het Eenheidsstatuut. Tot het einde van de derde effectief gepresteerde werkdag mag u zonder opzeg of vergoeding een einde maken aan de overeenkomst. De FOD Werk bevestigt dat deze proefperiode niet wordt geschorst door ziekte of een andere schorsing van de overeenkomst.

Mobiele deeltijders en "plaats van tewerkstelling"

Een kopie van de arbeidsovereenkomst van elke deeltijdse werknemer dient ter beschikking te zijn op de plaats van tewerkstelling. Maar soms is de plaats van tewerkstelling niet evident. Denk aan bouwvakkers, pizzabezorgers, taxichauffeurs of vrachtwagenbestuurders. Is uw deeltijdse werknemer veel onderweg, leg dan een kopie van de arbeidsovereenkomst in het voertuig, adviseert Securex.

Loongrens voor borgtocht eindelijk bepaald

De borgtocht - het bedrag dat sommige werknemers moeten blokkeren op een bankrekening - bedraagt in 2016 één maandloon indien het jaarloon niet hoger is dan 39.824 euro. Verdient de betrokken werknemer méér, dan moet hij het equivalent van drie maandlonen vastzetten. Details bij Securex, dat ook uitlegt hoe deze bedragen geïndexeerd zullen worden.

Onze partners