Arbeidsovereenkomst

Uberchauffeurs vallen door mazen van arbeidsrecht

Zijn Uberchauffeurs voor het Belgische recht werknemers of zelfstandigen? Stefan Nerinckx, een advocaat die gespecialiseerd is in arbeidsrecht, vindt met de huidige criteria geen duidelijk antwoord in de wet. Hij denkt dat ook de Sociale Inspectie daar moeite zou mee hebben. Om rechtszekerheid te creëren is een verfijning van de wettelijke criteria aangewezen.
 

Thuiswerken toestaan? Let op de valkuilen

Telethuiswerken toestaan opent mogelijkheden tot loonoptimalisatie, zo legt Partena Professional uit. Maar zonder formele overeenkomst loopt de werkgever twee risico's: de werknemer kan een forfaitaire onkostenvergoeding claimen gelijk aan 10% van zijn brutoloon, en hij kan de arbeidsovereenkomst onmiddellijk beëindigen. 

Tips om eeuwige telaatkomers aan te pakken

Als een of meer werknemers regelmatig te laat opdagen, moet de werkgever in actie schieten. Partena Professional legt uit hoe u dat op een doordachte en gefaseerde manier kan aanpakken, inbegrepen hoe u een geding op basis van "kennelijk onredelijk ontslag" kan voorkomen. Een interessante suggestie is de loonbonus (cao 90) in te zetten.

Uitzendcontract moet vooraf ondertekend zijn

Nu de wet is goedgekeurd moet vanaf 1 oktober 2016 een arbeidscontract voor interimwerk ondertekend zijn voor het begin van de prestaties. De 48-urenregel, die misbruiken mogelijk maakte, is afgeschaft. Opmerkelijk: de ondertekening mag elektronisch gebeuren. Deze elektronisch ondertekende overeenkomst geldt dan als een normaal arbeidscontract.

FAQ rond overdracht van onderneming

Wanneer uw onderneming wordt overgenomen of zelf een ander bedrijf overneemt, roept dat meestal vele vragen op bij de medewerkers. Zij willen weten wat er voor hen verandert. Partena Professional behandelt de voornaamste van hun vragen. Essentieel is dat de bestaande overeenkomsten en arbeidsvoorwaarden gewoon voortlopen. 

Opeenvolgende contracten: werkgever verliest pleit

Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd (AOBT) mogen niet. De wet kent uitzonderingen, maar de rechters zijn doorgaans streng. Voor het Arbeidshof van Luik vormen weersomstandigheden geen "bijzondere omstandigheid" waarop een werkgever zich mag beroepen. De betrokken werknemer wordt dus geacht een contract van onbepaalde duur te hebben.

54.000 werkgevers stelden studenten te werk

Studentenarbeid blijft toenemen. Vorig jaar steeg het aantal werkende studenten met 4% tot bijna 478.700. Bijna 54.000 werkgevers tekenden arbeidsovereenkomsten voor in totaal 400.000 jobs; via de uitzendkantoren werden nog eens 267.000 studentenjobs ingevuld.

Vlaanderen hervormt tewerkstelling van leerlingen

Voor werkgevers in Vlaanderen geldt met ingang van 1 september 2016 een nieuw stelsel voor de deeltijdse tewerkstelling van leerlingen. In plaats van 11 zijn er voortaan slechts 2 overeenkomsten. Enerzijds de bezoldigde “overeenkomst alternerende opleiding” en anderzijds de onbezoldigde “stageovereenkomst alternerende opleiding”.

Bij Colruyt begint werkdag in de kantoorbus

Vanaf september zet supermarktketen Colruyt tussen Gent en de hoofdzetel in Halle een kantoor-autocar in die verbonden is met het internet. Ongeveer 100 personeelsleden komen in aanmerking om er gebruik van te maken. Zodra zij aan boord stappen, begint hun betaalde arbeidstijd. Lange verplaatsingstijden doen werknemers steeds vaker uitkijken naar een job dichter bij huis.

Checklist: jobstudent aanwerven zoals het moet

Als u deze zomer studenten aan het werk zet, en gebruik wil maken van de gunstige RSZ-voorwaarden, moet u strikt binnen de lijntjes kleuren. Securex heeft een handige checklist online gezet. De 7 vragen en antwoorden bestrijken alle belangrijke onderwerpen, gaande van de overeenkomst tot het verplichte voorafgaandelijk medisch onderzoek van minderjarige jobstudenten.

Onze partners