Arbeidsovereenkomst

Jobkandidaat afwijzen wegens ziekte mag niet

Een sollicitant afwijzen omwille van een gezondheidsprobleem mag niet, indien niet is aangetoond dat het gezondheidsprobleem het vervullen van de taak in de weg staat. Zo besliste de arbeidsrechtbank van Brussel. Het wettelijk verbod van discriminatie bij de aanwerving op basis van gezondheidsoverwegingen is hiermee voor het eerst daadwerkelijk afgedwongen voor een rechtbank.

Regering tekent krijtlijnen voor scholingsbeding

Over het scholingsbeding ontstaan wel eens disputen, en de rechtspraak is niet eenduidig. De regering probeert hier orde te scheppen en heeft een wetsontwerp klaar. Het ontwerp onderwerpt het scholingsbeding aan een reeks geldigheidsvoorwaarden. Eén ervan is bijv. dat een werknemer niet kan gebonden zijn door een scholingsbeding indien zijn loon niet hoger is dan 27.597 euro.

Eindejaarspremie is geen wettelijke verplichting

Anders dan soms wordt gedacht is het toekennen van een eindejaarspremie geen wettelijke verplichting. Een werknemer heeft er wel recht op indien dit zo is vastgelegd in een cao, in het arbeidsreglement van de onderneming, in een individuele overeenkomst tussen de werkgever en de werknemer, of indien er binnen de onderneming een gebruik is ontstaan.

PUBLICATIE: De verbreking van de arbeidsovereenkomst

Bij Larcier is een overzicht verschenen van de recente rechtspraak over de verbreking van de arbeidsovereenkomst. Het gaat om de vertaling in het Frans van een boek door het advocatenkantoor Claeys & Engels. Het richt zich niet enkel tot juristen, maar ook tot bedrijfsverantwoordelijken en hr-managers.

Europeanen niet gekant tegen meer flexibele arbeidscontracten

Zeven op tien inwoners van de EU vinden dat arbeidscontracten flexibeler mogen zijn om de creatie van arbeidsplaatsen te vergemakkelijken. Zelf zijn ze er gerust in dat ze hun huidige job zullen behouden, of dat ze er een nieuwe zouden vinden mocht dat nodig zijn. Dit blijkt uit een enquête in opdracht van de Europese Commissie.

Controle op werknemers gaat in stijgende lijn

Het Brusselse kantoor van het internationale advocatenkabinet Bird & Bird heeft een onderzoek gevoerd naar de controle die Belgische werkgevers uitoefenen op hun werknemers. Daaruit blijkt dat de controle toeneemt.

IBO Interim is uit de startblokken

Het IBO Interim stelsel is gepubliceerd in het Staatsblad en intussen van kracht geworden. Het is bedoeld om kansengroepen naar de arbeidswereld te begeleiden. Concreet gaat het om 50-plussers en sommige groepen allochtonen en mindervaliden. De betrokkene komt binnen in de onderneming in een uitzendstatuut en krijgt een opleiding op de werkvloer.

Opeenvolgende arbeidscontracten van bepaalde duur

Het aanbieden van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur voor het uitvoeren van een duidelijk omschreven werk is niet toegestaan, tenzij enkele strikte regels worden gerespecteerd. Securex brengt deze regels in herinnering.

Cao-op-maat te ingewikkeld voor sommige werknemers

Het is geen goed idee de werknemers inzake arbeidsvoorwaarden een te groot aantal keuzes aan te bieden. Dat zegt Rien Huiskamp, adviseur van het onderzoekscentrum TNO in Tilburg en docent en consultant inzake collectieve arbeidsovereenkomsten.

IBO-interim biedt kansengroepen uitzicht op beroepsopleiding

De Vlaamse regering heeft het startsein gegeven voor de Individuele Beroepsopleiding-interim (IBO-interim), een speciale regeling die voor mensen uit kansengroepen de toegang tot de individuele beroepsopleiding vergemakkelijkt.

Onze partners