Arbeidsovereenkomst

RECHTSPRAAK: opzegvergoeding tijdens loopbaanonderbreking

Moet de opzegvergoeding voor een werknemer die zijn arbeidsprestaties verminderd heeft in het kader van een loopbaanonderbreking berekend worden op zijn huidige, deeltijdse loon of op het volle loon dat zij zou verdienen indien hij zijn prestaties niet had verminderd?

Jobstudent verdient 1500 euro voor dertig dagen

Jobstudenten verdienen gemiddeld iets meer dan 1500 euro voor dertig werkdagen. Dat blijkt uit het jongste onderzoek door Randstad. Drie studenten op vier werken, in de grote vakantie en/of daarbuiten. Dat is een historisch record. Bijklussende studerende jongeren zijn een onderdeel van de arbeidsmarkt geworden.

Arbeidsongeschiktheid geen voldoende reden tot ontslag

Een gloednieuw artikel in de Arbeidsovereenkomstenwet bepaalt dat de definitieve arbeidsongeschiktheid van een werknemer geen geval is van overmacht die een einde maakt aan de arbeidsovereenkomst. De werkgever blijft in principe verplicht de betrokkene aan het werk te houden door aangepaste taken te geven.

Verloning op basis van leeftijd mag niet meer

Van Europa mogen er geen leeftijdscriteria staan in sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten. Minister van Werk Peter Vanvelthoven heeft laten weten dat dergelijke cao’s onder bepaalde voorwaarden nog een laatste keer algemeen verbindend zullen worden verklaard. Voorwaarde is onder meer dat een stappenplan voorzien wordt om de discriminaties tegen 2009 weg te werken.

RECHTSPRAAK: Tergend geding is een dringende reden

Bij een incident tijdens een staking duwde de directeur een beschermde werknemer opzij om toegang te krijgen tot het bedrijf. De beschermde werknemer diende een strafklacht in, waarop de werkgever de man ontsloeg om dringende reden. De beschermde werknemer vocht zijn ontslag aan voor de rechtbank, maar verloor het pleit.

Taalopleidingen kunnen exportverliezen tegengaan

Duizenden EU-ondernemingen laten kansen schieten en verliezen contracten door een gebrek aan talenkennis. Voor ruim één bedrijf op tien kan het verlies worden geraamd op gemiddeld 325.000 euro over een periode van drie jaar. Zo luidt de conclusie van een grootscheepse studie op last van de Europese Commissie.

Het psychologisch contract als uitdaging voor HR

Metena, het studiecentrum van de christelijke werkgeversorganisatie BKW, publiceert een studie van het team rond prof. Dirk Buyens (Vlerick Leuven Gent Management School) over het "psychologische contract" dat tot stand komt tussen werknemers en werkgevers.

Arbeidsongeschiktheid en einde arbeidsovereenkomst

In de strijd tegen de sociale fraude trof de ministerraad een maatregel die bepaalt dat de werkgever de werknemer aan het werk moet houden door zijn werk aan te passen of hem ander werk te geven. Enkel wanneer dat onmogelijk is, kan men de overeenkomst wegens overmacht beëindigen na de bekrachtiging door de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer.

Vertrekvakantiegeld voor bedienden

Vervroegd vakantiegeld of vertrekvakantiegeld bevat de opgebouwde vakantierechten die de werkgever bij het einde van de arbeidsovereenkomst aan een bediende moet uitbetalen. De regeling ondergaat een grondige wijziging sinds 1 januari 2007 zowel inzake percentages, RSZ-bijdragen en vakantieattest.

Trend in Canada: de deeltijdse HR-directeur

Niet elk bedrijf kan zich een full-time HR-directeur of externe HR-consultant van hoog niveau veroorloven. Soms ook heeft een onderneming tijdelijk bijkomende HR-ondersteuning nodig, bijv. in tijden van reorganisatie.

Onze partners