Arbeidsovereenkomst

Educatief verlof: voor wie wel, voor wie niet?

Niet alle werknemers kunnen aanspraak maken op betaald educatief verlof. Het basisprincipe is dat men een voltijds arbeidscontract in de privé-sector moet hebben. Sommige deeltijders hebben een proportioneel recht, en ook uitzendkrachten kunnen aanspraak maken. Andere groepen vallen uit de boot. Ingewikkeld? Securex frist jouw geheugen op.

Wegwijs in werkhervatting en re-integratie

De FOD Werk publiceert een gedetailleerde brochure over werkhervatting na ziekte of ongeval in het privé-leven. Verantwoordelijkheden, re-integratie, werkhervattingstrajecten, subsidies en de gevolgen voor de arbeidsovereenkomst bij gedeeltelijke hervatting of bij medische overmacht: het passeert allemaal de revue, inbegrepen met flowcharts.

Wegwijs in het nieuwe werkplekleren

Vlaanderen heeft sinds deze maand een nieuw stelsel rond leren op de werkvloer. Het omvat 6 formules, bovenop de activeringsstage en de werkervaringsstage die onveranderd bleven. Voor de werkgever is het even wennen. Nieuw is dat de VDAB de verplaatsingskosten van alle cursisten voor zijn rekening neemt.

Werkplekleren: verzekering arbeidsongevallen of niet?

Een kat vindt haar jongen niet. 7 (sic) soorten stagiairs en werkplekcursisten kent de jongste regelgeving in het Vlaamse Gewest. Voor wie moet u als werkgever een verzekering arbeidsongevallen afsluiten? Voor wie niet? Gelukkig brengt Wolters Kluwer een duidelijk overzicht.

Vrijwillige overuren: check hernieuwingsdatum

Telt uw onderneming werknemers die vrijwillige overuren presteren op basis van een schriftelijke overeenkomst? Dan mag u niet uit het oog verliezen dat dit schriftelijke akkoord slechts voor 6 maanden geldt. De eerste overeenkomsten die afgesloten werden na de invoering van de wet zijn dus aan hernieuwing toe.

Sommige leervergoedingen gaan omhoog

Het nieuwe schooljaar begint, en de overschrijding van de spilindex duwt het GMMI omhoog. Dat zijn twee redenen om dringend te checken of de vergoedingen die jouw onderneming betaalt aan leerlingen en stagiairs nog correct zijn. Securex publiceert een tabel van de overeenkomsten waar het over gaat.

Wijs externen op vertrouwelijkheidsplicht

België heeft zijn wetten aangepast aan de EU-richtlijn inzake bedrijfsgeheimen. Dat was vooral een formele kwestie, want de Arbeidsovereenkomstenwet biedt de werkgever dezelfde garanties. Het is een goed idee een vertrouwelijkheidsclausule te hanteren wanneer je met externen samenwerkt.

Voordeel achteraf stiekem verminderen kan niet

Een kaderlid ontving slechts 25% van de beloofde commissie. Na het afronden van het contract in kwestie, en zonder de betrokkene in te lichten, had de directie geconcludeerd dat zijn rol niet doorslaggevend was geweest. Het Arbeidshof veroordeelde de firma tot de betaling van de ontbrekende 300.000 dollar. 

Meer flexi-jobs, minder vaste contracten

Horeca-werkgevers zullen dit jaar gemiddeld 8,5 medewerkers in dienst hebben, dat is 0,7 méér dan twee jaar geleden. Eén op 5 zal een flexi-jobber zijn, het dubbele van twee jaar geleden. Het aandeel van de 'normale' voltijdse en deeltijdse arbeidsontracten daalt fors, van 48,7 naar 42,4%. De grootste groep is die van de jobstudenten.

Wanneer loon voor zieke jobstudent?

Jobstudenten vallen onder de Arbeidsovereenkomstenwet en dus onder de regels voor gewaarborgd loon. In de praktijk zal u niet erg vaak loon verschuldigd zijn aan een zieke student. Is hij arbeider, dan moet hij 1 maand ononderbroken in dienst zijn. Idem dito als hij bediende is, tenzij hij een contract heeft van langer dan 3 maanden of van onbepaalde duur.

Onze partners