Arbeidsmarkt en economie

Weinig evolutie verwacht in lonen en bonussen

Wellicht legt de federale regering nog deze week de loonnorm vast. De Belgische HR-managers verwachten sowieso geen gevoelige loonstijgingen. Een kwart denkt dat de lonen van hun medewerkers zullen stijgen. 14% denkt dat de bonussen omhoog zullen gaan. Vergeleken met andere landen in Europa zijn dit erg bescheiden verwachtingen. Dat blijkt uit een peiling van Robert Half.

Arbeidsmarkt heeft crisis nog lang niet verteerd

De Belgische arbeidsmarkt is niet hersteld van de crisis die in 2008 uitbrak. In voltijd-equivalenten was er in 2013 een terugval met bijna 4% ten opzichte van vijf jaar voordien. Spectaculair is de achteruitgang in de chemie, de technische sectoren en de productiebedrijven, zo becijferde PwC.

HR tamelijk optimistisch over 2015

De Belgische HR-managers zien 2015 rooskleuriger in dan 2014, zowel voor de economie in haar geheel als voor de eigen onderneming. In de eerste zes maanden zal driekwart van de HR-managers overgaan tot aanwervingen. In veel gevallen worden vertrekkers effectief vervangen; meer dan een kwart van de bedrijven gaat extra mensen in dienst nemen.

Ook ouderen moeten in tewerkstellingscel

Sinds 1 januari 2015 moet de werkgever ook de oudere werknemers inschrijven in een tewerkstellingscel indien zij hun job verliezen door een herstructurering. U dient hen bijgevolg ook een inschakelingsvergoeding te betalen. Er is een zware sanctie voor de werknemers die geen ijver tonen om een nieuwe job te zoeken.

RVA sanctioneert 1000 werklozen per week

Elke week verliezen meer dan 1000 werklozen tijdelijk of definitief hun uitkering. Voor 2014 gaat het om in totaal ongeveer 62.000 sancties, een kwart méér dan het jaar voordien dat ook al een record was. Een bijkomende golf van uitsluitingen is op komst doordat de regels verstrengd zijn voor afgestudeerden die geen job vinden.

Di Rupo verkleinde de loonhandicap

De loonkostenhandicap van de Belgische ondernemingen is door de maatregelen van de regering-di Rupo teruggebracht tot 2,9%. Dat schrijft de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven. Maar dat is geen reden om achterover te leunen, oordeelt het VBO. Volgende week beginnen de cruciale onderhandelingen over de bepaling van een loonnorm voor 2015.

"Computers zullen veel kantoorjobs vernietigen"

60% van de Belgische werknemers en 54% van de bedrijfsleiders verwacht dat de oprukkende automatisering ook in de dienstensector massaal veel taken zal overnemen en dat daardoor heel veel jobs zullen verdwijnen. Dat blijkt uit een onderzoek door Tempo-Team. Sterker investeren in kennis en innovatie is het antwoord, maar dat gebeurt te weinig.

Lonen stijgen in 2015 met 1,3 procent

Hay Group heeft berekend dat de Belgische lonen volgend jaar gemiddeld 1,3% zullen omhooggaan. Zonder de indexsprong zou dat ongeveer 2% zijn geweest. In onze buurlanden verwacht men loonstijgingen tussen 2 en 3,2%, in de rest van de wereld zelfs meer dan 5%.  Voor het eerst sinds lang zal onze loonhandicap kleiner worden.

Arbeidsmarkt begint 2015 aarzelend

De bedrijven zullen in het eerste kwartaal van 2015 slechts een beperkt aantal bijkomende arbeidsplaatsen creëren. Anderzijds zijn ze niet van plan veel mensen af te danken. Dat blijkt uit de Manpower Barometer van de tewerkstellingsvooruitzichten. Het meest optimistisch zijn de werkgevers in de maakindustrie en in transport, logistiek en communicatie.

Helft heeft geen 1875 euro netto per maand

Het Belgische mediaanloon bedraagt tegenwoordig 1875 euro netto. Wie 5000 euro bruto verdient, houdt netto slechts twee keer zoveel over als wie 1900 euro bruto op zijn loonbrief ziet staan. Deze en andere interessante cijfers, ook over de startlonen, staan in de jongste Salarisenquête van Vacature en de KU Leuven.

Onze partners