Arbeidsmarkt en economie

2,9% van alle jobs geraakt niet ingevuld

Van alle Europese bedrijven slaagden de Belgische er in het tweede kwartaal van dit jaar het slechtst in om hun vacatures gevuld te krijgen.  Voor 2,9% van alle bestaande jobs wordt niemand gevonden. Enkel in Duitsland hadden de werkgevers het even lastig. Dat blijkt uit cijfers van Eurostat. Op jaarbasis is de "job vacancy rate" in België de op 3 na hoogste in de EU.

Loonkost per eenheid product op de goede weg

De Belgische loonkost per eenheid product is volgens de Oeso vorig kwartaal met 0,4% gedaald in vergelijking met Q1, terwijl hij in Duitsland steeg met 0,5% en in Frankrijk met 0,4%. Voor exporterende bedrijven is dit belangrijk. Langere cijferreeksen zijn evenwel nog wisselvallig, en het is dus wat afwachten.

Mediaanloon 450 euro hoger dan voor de crisis

Het jongste officiële overzicht van de bruto maandlonen van voltijdse werknemers, met tabellen en grafieken, staat online. In oktober 2013 lag de helft van de lonen tussen 2000 en 3000 euro. De helft van alle loontrekkenden verdiende minder dan 2854 euro; in 2006, voor de crisis, lag de mediaan op 2402 euro. Vrouwen ontvangen gemiddeld 7% minder.

Mag u een Syrische lasser of ingenieur aanwerven?

De oorlogen in Syrië en elders veroorzaken een ontzettende brain drain richting West-Europa, dat om demografische redenen geschoolde arbeidskrachten goed kan gebruiken. Ook bij ons willen veel werkgevers oorlogsvluchtelingen aanwerven, en vandaag houdt het VBO daarover een grote bijeenkomst. Wat is de juridische toestand precies? Tekst en uitleg bij SD Worx.

Vlaamse jobmachine lijkt zich te herpakken

De VDAB noteerde onlangs een toename van het aantal vacatures in Vlaanderen met 20%. De jongste Manpower Barometer bevestigt dat de Vlaamse werkgevers de nabije toekomst eerder positief tegemoetzien. Hun Brusselse collega's blijven voorzichtiger, terwijl de Waalse werkgevers eerder een daling van de tewerkstelling verwachten.

Klassiek arbeidscontract houdt stand

Het arbeidscontract van onbepaalde duur is niet op de terugweg. De opmars van arbeidscontracten van bepaalde duur om het wegvallen van de proefperiode op te vangen blijft beperkt. Dat schrijft Randstad in zijn jaarlijkse studie over flexibiliteit op de arbeidsmarkt; de studie weerlegt dus recente berichten. Het effect van het eenheidsstatuut is marginaal, luidt het.

Pensioenwet vertraagt stijging vergrijzingskost

De kosten van de vergrijzing blijven stijgen, maar dankzij de pensioenhervorming zal dat gebeuren tegen een trager tempo dan voorheen. Dat becijferde de Studiecommissie voor de Vergrijzing. Op voorwaarde dat de hervorming volledig ten uitvoer wordt gebracht, zullen er in 2060 zowat 315.000 gepensioneerden minder zijn.

Studenten niet weg te denken uit arbeidsmarkt

Uit gegevens van de RSZ en van HR-dienstverlener Randstad blijkt opnieuw hoe belangrijk studerende jongeren geworden zijn voor de arbeidsmarkt. De cijfers stijgen jaar na jaar en bereiken in 2015 een nieuw record; bijna evenveel jongelui hebben een bijbaantje tijdens het schooljaar als tijdens de zomervakantie.

Uitzendpiek wordt niet omgezet in aanwervingen

Anders dan gewoonlijk, leidt de recente fikse stijging in de uitzendactiviteit nog niet tot een toename van de vaste aanwervingen. De jongste Manpower Barometer van de rekruteringsintenties blijft opnieuw hangen op een voorzichtige +2. Amper 4% van de werkgevers voorziet een uitbreiding van zijn personeel in het komende kwartaal.

Kleine werkgevers blijven voorzichtig

Het aantal kleine werkgevers dat zich voorneemt aan te werven in de komende drie maanden blijft dalen en bedraagt nu nog 23%, aldus de jongste prognose van SD Worx. 65% verwacht een status quo, het aantal pessismisten daalt. Opvallend is dat de KMO's in de secundaire sector al enkele kwartalen méér aan aanwerven denken dan in de tertiaire.

Onze partners