Arbeidsmarkt en economie

Kennis van het Engels: we verliezen terrein

Wat hebben onder meer de Roemenen, Polen, Slovenen en Esten gemeen? Dat ze beter Engels spreken dan de inwoners van België. Binnen Europa zijn wij intussen naar de weinig roemloze 14de plaats gezakt in de jaarlijkse rangschikking van EF. De Fransen, Italianen en Zwitsers doen het nog minder goed. Op de website van EF kunt u ook uw eigen kennis testen.

Wegwijs in RSZ-vrije eerste aanwerving

Voor zijn eerste aanwerving zal een nieuwe werkgever volledig vrijgesteld zijn van werkgeversbijdragen gedurende de hele duur van de arbeidsovereenkomst. Van deze nieuwigheid, die in principe op 1 januari 2016 van start gaat, wordt een zeer sterk effect op de tewerkstelling verwacht. Er komen nog meer uitbreidingen van de  doelgroepvermindering eerste aanwervingen.

Professionals niet bang voor verandering

De meeste professionals verwachten dat hun job er over een jaar of vijf behoorlijk anders zal uitzien. 81% is er gerust in dat zij die verandering zullen aankunnen. Dat blijkt uit een enquête van Kluwer bij ruim 2500 HR-verantwoordelijken, managers en medewerkers. Er zijn wel verschillen tussen Vlamingen en Walen.

Download gratis de Salarisgids 2016

Adviesbedrijf Robert Half heeft zijn Salarisgids 2016 online geplaatst. De gids staat tjokvol informatie over de huidige trends, die in de richting gaan van hogere startlonen voor topkandidaten en loonsverhogingen voor huidig personeel op basis van individuele prestaties. Op bladzijde 33 staat een tabel met de richtbedragen voor HR-medewerkers.

50-jarige jobkandidaat heeft groot probleem

Een jongere jobkandidaat krijgt systematisch de voorkeur boven iemand van 50 jaar, tenzij die 50-jarige aantoont dat het leeftijdsverschil volledig wordt opgevuld door de juiste ervaring; dan heeft hij gelijke kansen. Dat blijkt uit onderzoek door de U Gent. Een 50-jarige met enkele inactieve jaren, bijvoorbeeld door huishoudtaken, of niet-relevante ervaring, staat er dus slecht voor.

Elk jaar opnieuw 500 ingenieurs te weinig

Per jaar levert het Franstalig hoger onderwijs 1300 ingenieurs af. Dat is 500 te weinig, zeggen drie belangrijke beroepsverenigingen. "Er is nu al een tekort aan ingenieurs in Brussel en Wallonië, en de situatie dreigt nog te verslechteren doordat er steeds meer ingenieurs nodig zijn." Het aantal afstuderende ingenieurs gaat in Franstalig België al 20 jaar in dalende lijn.

2,9% van alle jobs geraakt niet ingevuld

Van alle Europese bedrijven slaagden de Belgische er in het tweede kwartaal van dit jaar het slechtst in om hun vacatures gevuld te krijgen.  Voor 2,9% van alle bestaande jobs wordt niemand gevonden. Enkel in Duitsland hadden de werkgevers het even lastig. Dat blijkt uit cijfers van Eurostat. Op jaarbasis is de "job vacancy rate" in België de op 3 na hoogste in de EU.

Loonkost per eenheid product op de goede weg

De Belgische loonkost per eenheid product is volgens de Oeso vorig kwartaal met 0,4% gedaald in vergelijking met Q1, terwijl hij in Duitsland steeg met 0,5% en in Frankrijk met 0,4%. Voor exporterende bedrijven is dit belangrijk. Langere cijferreeksen zijn evenwel nog wisselvallig, en het is dus wat afwachten.

Mediaanloon 450 euro hoger dan voor de crisis

Het jongste officiële overzicht van de bruto maandlonen van voltijdse werknemers, met tabellen en grafieken, staat online. In oktober 2013 lag de helft van de lonen tussen 2000 en 3000 euro. De helft van alle loontrekkenden verdiende minder dan 2854 euro; in 2006, voor de crisis, lag de mediaan op 2402 euro. Vrouwen ontvangen gemiddeld 7% minder.

Mag u een Syrische lasser of ingenieur aanwerven?

De oorlogen in Syrië en elders veroorzaken een ontzettende brain drain richting West-Europa, dat om demografische redenen geschoolde arbeidskrachten goed kan gebruiken. Ook bij ons willen veel werkgevers oorlogsvluchtelingen aanwerven, en vandaag houdt het VBO daarover een grote bijeenkomst. Wat is de juridische toestand precies? Tekst en uitleg bij SD Worx.

Onze partners