Arbeidsmarkt en economie

Kleine werkgevers blijven voorzichtig

Het aantal kleine werkgevers dat zich voorneemt aan te werven in de komende drie maanden blijft dalen en bedraagt nu nog 23%, aldus de jongste prognose van SD Worx. 65% verwacht een status quo, het aantal pessismisten daalt. Opvallend is dat de KMO's in de secundaire sector al enkele kwartalen méér aan aanwerven denken dan in de tertiaire.

"Hardnekkige" knelpuntberoepen in Vlaanderen

De jongste VDAB-lijst van knelpuntberoepen in Vlaanderen verschilt weinig van de voorgaande. Opticiens en enkele artsenberoepen duiken voor het eerst op. Nieuw is de categorie "hardnekkige knelpunten". Hierin zitten tientallen functies waarvoor naar verwachting nog lang een tekort zal bestaan; opvallend is het grote aantal ICT-functies.

Uitzendarbeid op hoogste peil sinds 2008

Federgon meldt dat het aantal uren uitzendarbeid in april bijna 10% hoger lag dan een jaar eerder. De toename is zichtbaar in het hele land en zowel bij de bedienden als bij de arbeiders. De sector presteert opnieuw op het niveau van net voor het losbarsten van de crisis, in 2008. Dat wijst op een heropleving van de economie.

Klassiek arbeidscontract staat onder druk

Wereldwijd is een vast en voltijds arbeidscontract, dat inkomenszekerheid biedt voor een voorzienbare toekomst, hoogst zeldzaam. Maar volgens de Internationale Arbeidsorganisatie staat nu ook in de rijke landen deze vorm van arbeidsrelatie onder druk. De ILO wijst op de opkomst van fenomenen zoals de Duitse mini-jobs, het Nederlandse nulurencontract en andere vormen van arbeid op afroep.

Talentschaarste treft kwart van werkgevers

24% van de Belgische werkgevers vindt geen geschikte jobkandidaten. Dat is haast een verdubbeling in één jaar tijd. Als het een troost kan zijn: in de meeste andere landen is de talentschaarste nog nijpender. In België blijven het vooral de technische vaardigheden - de 'hard skills' - die ontbreken. Dat blijkt uit de jongste Talent Shortage Survey van Manpowergroup.

Migranten vervangen Vlaamse gepensioneerden

In Vlaanderen is het aantal loontrekkenden van buitenlandse herkomst (eerste en tweede generatie) in 5 jaar met 66.700 toegenomen, terwijl het aantal loontrekkenden van Belgische afkomst door de vergrijzing met 42.700 verminderde. Dat blijkt uit de Herkomstmonitor 2015, een studie door het Vlaamse departement Werk & Sociale Economie. De tendens is merkbaar in zowat alle sectoren.

Stijgende trend in onvrijwillig verloop

De werknemers klampen zich harder vast aan hun job, maar toch stijgt het totale personeelsverloop omdat de werkgevers om diverse redenen vaker een einde maken aan het contract. Dat blijkt uit de nieuwste studie van Securex. De forse toename van de tijdelijke contracten, een gevolg van het eenheidsstatuut, is de voornaamste nieuwe trend op de arbeidsmarkt.

Werkgevers autohandel staren in de afgrond

Federauto, de groepering van de 2200 werkgevers in de autoverkoop en -herstelling, vreest dat in de komende 5 jaar 20.000 jobs zullen verloren gaan, dat is 20% van het totaal. De winstmarges zijn flinterdun of onbestaande en de schuldenlast is zwaar. Veel bedrijven uit de sector zullen gewoonweg verdwijnen, tenzij ze zich snel aanpassen aan de veranderde marktomstandigheden.

Poetshulpsector zwicht voor racistische klanten

Adecco moet een forse morele schadevergoeding betalen in het Bleu-Blanc-Belge schandaal dat het uitzendbedrijf al 14 jaar achtervolgt. Uitgerekend nu komt een wijder verspreide discriminatie aan de oppervlakte. De meeste dienstenchequebedrijven in Vlaanderen sturen geen allochtone poetsvrouw naar een klant die dat niet wil.

Weinig evolutie verwacht in lonen en bonussen

Wellicht legt de federale regering nog deze week de loonnorm vast. De Belgische HR-managers verwachten sowieso geen gevoelige loonstijgingen. Een kwart denkt dat de lonen van hun medewerkers zullen stijgen. 14% denkt dat de bonussen omhoog zullen gaan. Vergeleken met andere landen in Europa zijn dit erg bescheiden verwachtingen. Dat blijkt uit een peiling van Robert Half.

Onze partners