Arbeidsmarkt en economie

Decent loon verhoogt werklust laagstbetaalden

De invoering van een minimumloon in Groot-Brittannië, 17 jaar geleden, verhoogde de productiviteit in de laagst betalende sectoren met 6,5%. Bij de grote ondernemingen zelfs met 15%. Volgens onderzoekers presteren arbeiders beter wanneer zij het gevoel hebben dat zij een correct loon ontvangen in verhouding tot hun inzet en vaardigheden.

Netto van Belg niet veel boven Spanjaard

Een gemiddelde alleenstaande werknemer kost zijn werkgever in België 66.000 euro. Dat is evenveel als in Zwitserland. De Zwitser ziet wel 78% van dat bedrag op zijn bankrekening verschijnen terwijl de Belg het moet doen met 45%. De gemiddelde maandelijkse koopkracht van de Belg ligt daarmee amper 200 euro boven die van een Spanjaard. Of 330 euro boven die van een Griek...

22/3 wordt voor Brussel economische ramp

Na de aanslagen dreigt in Brussel een vloedgolf van faillissementen, met een verlies van mogelijk 10.000 jobs. De RSZ, de RSVZ en de RVA komen de getroffen werkgevers en zelfstandigen tegemoet met betalingsfaciliteiten. 35% van de Vlaamse ondernemers verwacht minder bezoek van buitenlandse klanten, partners en leveranciers. Een kwart vermijdt te vliegen vanuit Zaventem.

"Tijd om voluit voor digitaal te gaan"

In HR en andere ondersteunende functies zijn nog aanzienlijke efficiëntiewinsten te realiseren dank zij de digitale revolutie. Dat zeggen de toplui van vier werkgeversorganisaties, het VBO op kop, in een oproep tot de overheden en de bedrijfsleiders om de jobs van de toekomst te redden door vandaag voluit de weg van de digitalisering in te slaan.

Amper 1 op 20 gaat nog zelf weg

Het vrijwillige verloop blijft dalen, zo blijkt uit de jaarlijkse studie van Securex. Slechts 1 medewerker op 20 vertrok in 2015 uit eigen beweging. Er zijn meer ouderen op de werkvloer en die jobhoppen minder, maar men merkt ook dat meer medewerkers zich vastklampen. Ook het onvrijwillig verloop was laag. De mobiliteit op de arbeidsmarkt bereikte een dieptepunt.

Belgische e-commerce mag 's nachts werken

Het verbod op nachtarbeid handicapt de Belgische e-commerce. Maar niet voor lang meer. Op sectorniveau zijn de kaderakkoorden ondertekend, zodat op bedrijfsniveau onderhandelingen kunnen beginnen. Het is nog even wachten op het KB dat het verbod op nachtarbeid zal afschaffen. Zodra dat KB er is, kan de nachtarbeid starten.

"Meer vaste contracten door taxshift"

De taxshift leidt wellicht niet alleen tot lichtjes hogere nettolonen. In een recente peiling zegt ongeveer een kwart van de ondervraagde financieel directeurs te verwachten dat een groter aantal tijdelijke contracten zullen worden omgezet in vaste contracten, en dat de taxshift bijkomende arbeidsplaatsen zal creëren.

Geen aanwervingsgolf in zicht

Ondanks positieve berichten uit de economie en de arbeidsmarkt blijven de Belgische werkgevers zeer voorzichtig met aanwerven. Dat blijkt uit de jongste Manpower Barometer. Regionale verschillen zijn er nauwelijks. De bedrijfstakken waar dan toch aan rekruteren wordt gedacht zijn de groot- en kleinhandel, de financiële sector, en de sector van het transport, de logistiek en de communicatie.

Verrassend veel 55-plussers zoeken andere job

Een kwart van de 55-plussers zegt actief op zoek te zijn naar een nieuwe werkgever en velen zijn bereid daarbij loon in te leveren. Dit onderzoeksresultaat druist in tegen het beeld van de oudere werknemer die wil uitbollen in afwachting van zijn pensioen. 30% van de 55-plussers denkt na zijn 65ste nog altijd aan de slag te zullen zijn.

Eén op twee wil weg voor hoger loon

Welke factoren kunnen uw medewerkers de stap doen zetten naar een andere werkgever? In de antwoorden die 1000 bedienden op deze vraag gaven, staat een hoger loon (51%) met stip op nummer één. Daarna volgen een beter evenwicht tussen werk en gezin, de carrièremogelijkheden, de bedrijfscultuur, de ligging van het bedrijf en de relatie met de chef en/of de collega's.

Onze partners