Arbeidsmarkt en economie

Pensioenwet vertraagt stijging vergrijzingskost

De kosten van de vergrijzing blijven stijgen, maar dankzij de pensioenhervorming zal dat gebeuren tegen een trager tempo dan voorheen. Dat becijferde de Studiecommissie voor de Vergrijzing. Op voorwaarde dat de hervorming volledig ten uitvoer wordt gebracht, zullen er in 2060 zowat 315.000 gepensioneerden minder zijn.

Studenten niet weg te denken uit arbeidsmarkt

Uit gegevens van de RSZ en van HR-dienstverlener Randstad blijkt opnieuw hoe belangrijk studerende jongeren geworden zijn voor de arbeidsmarkt. De cijfers stijgen jaar na jaar en bereiken in 2015 een nieuw record; bijna evenveel jongelui hebben een bijbaantje tijdens het schooljaar als tijdens de zomervakantie.

Uitzendpiek wordt niet omgezet in aanwervingen

Anders dan gewoonlijk, leidt de recente fikse stijging in de uitzendactiviteit nog niet tot een toename van de vaste aanwervingen. De jongste Manpower Barometer van de rekruteringsintenties blijft opnieuw hangen op een voorzichtige +2. Amper 4% van de werkgevers voorziet een uitbreiding van zijn personeel in het komende kwartaal.

Kleine werkgevers blijven voorzichtig

Het aantal kleine werkgevers dat zich voorneemt aan te werven in de komende drie maanden blijft dalen en bedraagt nu nog 23%, aldus de jongste prognose van SD Worx. 65% verwacht een status quo, het aantal pessismisten daalt. Opvallend is dat de KMO's in de secundaire sector al enkele kwartalen méér aan aanwerven denken dan in de tertiaire.

"Hardnekkige" knelpuntberoepen in Vlaanderen

De jongste VDAB-lijst van knelpuntberoepen in Vlaanderen verschilt weinig van de voorgaande. Opticiens en enkele artsenberoepen duiken voor het eerst op. Nieuw is de categorie "hardnekkige knelpunten". Hierin zitten tientallen functies waarvoor naar verwachting nog lang een tekort zal bestaan; opvallend is het grote aantal ICT-functies.

Uitzendarbeid op hoogste peil sinds 2008

Federgon meldt dat het aantal uren uitzendarbeid in april bijna 10% hoger lag dan een jaar eerder. De toename is zichtbaar in het hele land en zowel bij de bedienden als bij de arbeiders. De sector presteert opnieuw op het niveau van net voor het losbarsten van de crisis, in 2008. Dat wijst op een heropleving van de economie.

Klassiek arbeidscontract staat onder druk

Wereldwijd is een vast en voltijds arbeidscontract, dat inkomenszekerheid biedt voor een voorzienbare toekomst, hoogst zeldzaam. Maar volgens de Internationale Arbeidsorganisatie staat nu ook in de rijke landen deze vorm van arbeidsrelatie onder druk. De ILO wijst op de opkomst van fenomenen zoals de Duitse mini-jobs, het Nederlandse nulurencontract en andere vormen van arbeid op afroep.

Talentschaarste treft kwart van werkgevers

24% van de Belgische werkgevers vindt geen geschikte jobkandidaten. Dat is haast een verdubbeling in één jaar tijd. Als het een troost kan zijn: in de meeste andere landen is de talentschaarste nog nijpender. In België blijven het vooral de technische vaardigheden - de 'hard skills' - die ontbreken. Dat blijkt uit de jongste Talent Shortage Survey van Manpowergroup.

Migranten vervangen Vlaamse gepensioneerden

In Vlaanderen is het aantal loontrekkenden van buitenlandse herkomst (eerste en tweede generatie) in 5 jaar met 66.700 toegenomen, terwijl het aantal loontrekkenden van Belgische afkomst door de vergrijzing met 42.700 verminderde. Dat blijkt uit de Herkomstmonitor 2015, een studie door het Vlaamse departement Werk & Sociale Economie. De tendens is merkbaar in zowat alle sectoren.

Stijgende trend in onvrijwillig verloop

De werknemers klampen zich harder vast aan hun job, maar toch stijgt het totale personeelsverloop omdat de werkgevers om diverse redenen vaker een einde maken aan het contract. Dat blijkt uit de nieuwste studie van Securex. De forse toename van de tijdelijke contracten, een gevolg van het eenheidsstatuut, is de voornaamste nieuwe trend op de arbeidsmarkt.

Onze partners