Arbeidsmarkt en economie

"Meer vaste contracten door taxshift"

De taxshift leidt wellicht niet alleen tot lichtjes hogere nettolonen. In een recente peiling zegt ongeveer een kwart van de ondervraagde financieel directeurs te verwachten dat een groter aantal tijdelijke contracten zullen worden omgezet in vaste contracten, en dat de taxshift bijkomende arbeidsplaatsen zal creëren.

Geen aanwervingsgolf in zicht

Ondanks positieve berichten uit de economie en de arbeidsmarkt blijven de Belgische werkgevers zeer voorzichtig met aanwerven. Dat blijkt uit de jongste Manpower Barometer. Regionale verschillen zijn er nauwelijks. De bedrijfstakken waar dan toch aan rekruteren wordt gedacht zijn de groot- en kleinhandel, de financiële sector, en de sector van het transport, de logistiek en de communicatie.

Verrassend veel 55-plussers zoeken andere job

Een kwart van de 55-plussers zegt actief op zoek te zijn naar een nieuwe werkgever en velen zijn bereid daarbij loon in te leveren. Dit onderzoeksresultaat druist in tegen het beeld van de oudere werknemer die wil uitbollen in afwachting van zijn pensioen. 30% van de 55-plussers denkt na zijn 65ste nog altijd aan de slag te zullen zijn.

Eén op twee wil weg voor hoger loon

Welke factoren kunnen uw medewerkers de stap doen zetten naar een andere werkgever? In de antwoorden die 1000 bedienden op deze vraag gaven, staat een hoger loon (51%) met stip op nummer één. Daarna volgen een beter evenwicht tussen werk en gezin, de carrièremogelijkheden, de bedrijfscultuur, de ligging van het bedrijf en de relatie met de chef en/of de collega's.

Kennis van het Engels: we verliezen terrein

Wat hebben onder meer de Roemenen, Polen, Slovenen en Esten gemeen? Dat ze beter Engels spreken dan de inwoners van België. Binnen Europa zijn wij intussen naar de weinig roemloze 14de plaats gezakt in de jaarlijkse rangschikking van EF. De Fransen, Italianen en Zwitsers doen het nog minder goed. Op de website van EF kunt u ook uw eigen kennis testen.

Wegwijs in RSZ-vrije eerste aanwerving

Voor zijn eerste aanwerving zal een nieuwe werkgever volledig vrijgesteld zijn van werkgeversbijdragen gedurende de hele duur van de arbeidsovereenkomst. Van deze nieuwigheid, die in principe op 1 januari 2016 van start gaat, wordt een zeer sterk effect op de tewerkstelling verwacht. Er komen nog meer uitbreidingen van de  doelgroepvermindering eerste aanwervingen.

Professionals niet bang voor verandering

De meeste professionals verwachten dat hun job er over een jaar of vijf behoorlijk anders zal uitzien. 81% is er gerust in dat zij die verandering zullen aankunnen. Dat blijkt uit een enquête van Kluwer bij ruim 2500 HR-verantwoordelijken, managers en medewerkers. Er zijn wel verschillen tussen Vlamingen en Walen.

Download gratis de Salarisgids 2016

Adviesbedrijf Robert Half heeft zijn Salarisgids 2016 online geplaatst. De gids staat tjokvol informatie over de huidige trends, die in de richting gaan van hogere startlonen voor topkandidaten en loonsverhogingen voor huidig personeel op basis van individuele prestaties. Op bladzijde 33 staat een tabel met de richtbedragen voor HR-medewerkers.

50-jarige jobkandidaat heeft groot probleem

Een jongere jobkandidaat krijgt systematisch de voorkeur boven iemand van 50 jaar, tenzij die 50-jarige aantoont dat het leeftijdsverschil volledig wordt opgevuld door de juiste ervaring; dan heeft hij gelijke kansen. Dat blijkt uit onderzoek door de U Gent. Een 50-jarige met enkele inactieve jaren, bijvoorbeeld door huishoudtaken, of niet-relevante ervaring, staat er dus slecht voor.

Elk jaar opnieuw 500 ingenieurs te weinig

Per jaar levert het Franstalig hoger onderwijs 1300 ingenieurs af. Dat is 500 te weinig, zeggen drie belangrijke beroepsverenigingen. "Er is nu al een tekort aan ingenieurs in Brussel en Wallonië, en de situatie dreigt nog te verslechteren doordat er steeds meer ingenieurs nodig zijn." Het aantal afstuderende ingenieurs gaat in Franstalig België al 20 jaar in dalende lijn.

Onze partners