Arbeidsmarkt en economie

50-jarige jobkandidaat heeft groot probleem

Een jongere jobkandidaat krijgt systematisch de voorkeur boven iemand van 50 jaar, tenzij die 50-jarige aantoont dat het leeftijdsverschil volledig wordt opgevuld door de juiste ervaring; dan heeft hij gelijke kansen. Dat blijkt uit onderzoek door de U Gent. Een 50-jarige met enkele inactieve jaren, bijvoorbeeld door huishoudtaken, of niet-relevante ervaring, staat er dus slecht voor.

Elk jaar opnieuw 500 ingenieurs te weinig

Per jaar levert het Franstalig hoger onderwijs 1300 ingenieurs af. Dat is 500 te weinig, zeggen drie belangrijke beroepsverenigingen. "Er is nu al een tekort aan ingenieurs in Brussel en Wallonië, en de situatie dreigt nog te verslechteren doordat er steeds meer ingenieurs nodig zijn." Het aantal afstuderende ingenieurs gaat in Franstalig België al 20 jaar in dalende lijn.

2,9% van alle jobs geraakt niet ingevuld

Van alle Europese bedrijven slaagden de Belgische er in het tweede kwartaal van dit jaar het slechtst in om hun vacatures gevuld te krijgen.  Voor 2,9% van alle bestaande jobs wordt niemand gevonden. Enkel in Duitsland hadden de werkgevers het even lastig. Dat blijkt uit cijfers van Eurostat. Op jaarbasis is de "job vacancy rate" in België de op 3 na hoogste in de EU.

Loonkost per eenheid product op de goede weg

De Belgische loonkost per eenheid product is volgens de Oeso vorig kwartaal met 0,4% gedaald in vergelijking met Q1, terwijl hij in Duitsland steeg met 0,5% en in Frankrijk met 0,4%. Voor exporterende bedrijven is dit belangrijk. Langere cijferreeksen zijn evenwel nog wisselvallig, en het is dus wat afwachten.

Mediaanloon 450 euro hoger dan voor de crisis

Het jongste officiële overzicht van de bruto maandlonen van voltijdse werknemers, met tabellen en grafieken, staat online. In oktober 2013 lag de helft van de lonen tussen 2000 en 3000 euro. De helft van alle loontrekkenden verdiende minder dan 2854 euro; in 2006, voor de crisis, lag de mediaan op 2402 euro. Vrouwen ontvangen gemiddeld 7% minder.

Mag u een Syrische lasser of ingenieur aanwerven?

De oorlogen in Syrië en elders veroorzaken een ontzettende brain drain richting West-Europa, dat om demografische redenen geschoolde arbeidskrachten goed kan gebruiken. Ook bij ons willen veel werkgevers oorlogsvluchtelingen aanwerven, en vandaag houdt het VBO daarover een grote bijeenkomst. Wat is de juridische toestand precies? Tekst en uitleg bij SD Worx.

Vlaamse jobmachine lijkt zich te herpakken

De VDAB noteerde onlangs een toename van het aantal vacatures in Vlaanderen met 20%. De jongste Manpower Barometer bevestigt dat de Vlaamse werkgevers de nabije toekomst eerder positief tegemoetzien. Hun Brusselse collega's blijven voorzichtiger, terwijl de Waalse werkgevers eerder een daling van de tewerkstelling verwachten.

Klassiek arbeidscontract houdt stand

Het arbeidscontract van onbepaalde duur is niet op de terugweg. De opmars van arbeidscontracten van bepaalde duur om het wegvallen van de proefperiode op te vangen blijft beperkt. Dat schrijft Randstad in zijn jaarlijkse studie over flexibiliteit op de arbeidsmarkt; de studie weerlegt dus recente berichten. Het effect van het eenheidsstatuut is marginaal, luidt het.

Pensioenwet vertraagt stijging vergrijzingskost

De kosten van de vergrijzing blijven stijgen, maar dankzij de pensioenhervorming zal dat gebeuren tegen een trager tempo dan voorheen. Dat becijferde de Studiecommissie voor de Vergrijzing. Op voorwaarde dat de hervorming volledig ten uitvoer wordt gebracht, zullen er in 2060 zowat 315.000 gepensioneerden minder zijn.

Studenten niet weg te denken uit arbeidsmarkt

Uit gegevens van de RSZ en van HR-dienstverlener Randstad blijkt opnieuw hoe belangrijk studerende jongeren geworden zijn voor de arbeidsmarkt. De cijfers stijgen jaar na jaar en bereiken in 2015 een nieuw record; bijna evenveel jongelui hebben een bijbaantje tijdens het schooljaar als tijdens de zomervakantie.

Onze partners