Arbeidsmarkt en economie

HR-managers verwachten nog toename van brugpensioen

Ondanks de vergrijzing en het Generatiepact zijn slechts 30 procent van de bedrijven in België van plan 50-plussers aan te werven en veel HR-managers verwachten nog een groei van het brugpensioen. Dat blijkt uit een studie in opdracht van Vedior Senior Careers.

Eerste resultaten van de Faraometer

Begin 2004 presenteerde de staatssecretaris voor welzijn op het werk een actieplan voor de verlaging van het aantal ernstige arbeidsongevallen. Het plan kreeg de naam Farao. Het omvatte het uitwerken van een zgn.

Grenzen open voor knelpuntberoepen

De Belgische regering heeft besloten de grenzen nog niet volledig open te gooien voor arbeidskrachten uit de nieuwe EU-lidstaten. De regering wil eerst afdoende controlemechanismen uitwerken om misbruiken te voorkomen. Er is een belangrijke uitzondering: werkgevers die vacatures voor knelpuntberoepen niet ingevuld krijgen, mogen wel degelijk een beroep doen op Polen en andere Oost-Europeanen.

Vrouwen in EU verdienen 15 procent minder

Volgens de Europese Commissie verdienen vrouwen gemiddeld nog altijd 15 procent minder dan mannen. Bovendien hebben zij het moeilijker om de balans tussen werk en privé leefbaar te houden. Eén van de gevolgen is dat zij minder kinderen krijgen, noteert de Commissie, wat niet goed is voor de EU-economie.

Publicatie van nieuwe en recent verbeterde cao's

De federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg publiceert de lijst van de nieuwe en onlangs aangepaste collectieve arbeidsovereenkomsten. Ze hebben betrekking op een groot aantal sectoren.

Tot alles bereid om promotie te maken

Dat Cupido ook op kantoor zijn pijlen afschiet, is al lang geweten.

Arbeidsmigratie vanuit EU-10 stimuleert economie

De toestroom van arbeidskrachten uit de EU-10 naar de EU-15 is van beperktere omvang dan verwacht, en heeft overwegend positieve effecten.

De jongste cijfers over de werkloosheid

De federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg publiceert de meest recente statistieken over de werkloosheid.

Evaluatie van het Belgische werkgelegenheidsbeleid

In een lijvig rapport gaat de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg na of België in de jaren 2003-2004 een beleid heeft gevoerd dat het land dichter bij de verwezenlijking van de Europese richtsnoeren inzake tewerkstelling heeft gebracht. Het evaluatierapport is overhandigd aan de Europese Commissie en staat ook on line.

Het verband tussen anciënniteit en arbeidsproductiviteit

Wat is het best voor de economie: stabiele jobs of een flexibel verloop? Volgens een studie van de IAO bereikt een werknemer zijn hoogste productiviteit wanneer hij vijf tot tien jaar anciënniteit heeft in zijn job. De arbeidsproductiviteit kan lager zijn in het begin, en heeft de neiging af te nemen vanaf het dertiende jaar.

Onze partners