Arbeidsmarkt en economie

Meer migranten nodig om vergrijzing op te vangen

Met zijn allen meer uren presteren en later met pensioen gaan zal niet volstaan om de vergrijzing op te vangen. Daarvoor zijn meer migranten nodig dan de netto 60.000 per jaar waarmee onderzoekers rekening houden. In het aantrekken van hoogopgeleide nieuwkomers doet België het echter niet goed. Dat blijkt uit een Europese studie in opdracht van Randstad.

Meer werkgevers negeren startbaanverplichting

Elke werkgever met 50 of meer werknemers is verplicht 3% jongeren in dienst te hebben.  22% van de betrokken werkgevers was in 2015 niet in orde. Dat is een nieuwe stijging. Het ABVV klaagt aan dat amper 1 procent van alle werkende jongeren van buitenlandse afkomst is of een beperking heeft, ook al tellen die dubbel in het kader van de aanwervingsquota.

Werkgevers rekruteren meer 55-plussers

55-plussers waren vorig jaar goed voor 6% van alle aanwervingen, terwijl dit in 2011 amper 4% was. Dit gaat niet ten koste van de jongeren, want in absolute cijfers vinden die even vaak een job als vroeger. De toename in de aanwerving van 55-plussers is sterker bij de vrouwen (+74%) dan bij de mannen (+30%). Brussel en Wallonië maken een inhaalbeweging.

Misschien is de Grote Recessie echt voorbij

Meer mensen aan het werk dan in 2006, het jaar vooraleer de recessie losbarstte, dalende werkloosheidscijfers, minder tijdelijke werkloosheid... De terugblik op 2016 die Federgon maakte is overwegend positief. Het VBO is na zijn halfjaarlijkse ledenenquête al even gunstig gestemd. De werkgeversorganisatie acht een exportgeleide economische groei van 2% niet onmogelijk.

Techrevolutie komt harder aan dan globalisering

Meer nog dan de globalisering is het de technologische revolutie die de middenklasse ter plaatse doet trappelen, de ongelijkheid vergroot en het populisme aanwakkert, zo schrijft de Oeso. Want computers vervangen vooral jobs voor middengeschoolden. Onverwacht: de denktank pleit nu voor een sociaal overlegmodel op zijn Belgisch, want dat blijkt de schade voor de middengroepen te beperken.

Werkgevers in privé-sector blijven jobs creëren

Volgens de nieuwe Barometer van ManpowerGroup zal de netto tewerkstelling in Vlaanderen en Brussel deze zomer licht toenemen, hoofdzakelijk dank zij de private ondernemingen. De positieve verwachting geldt voor alle sectoren uitgezonderd de maakindustrie. De Brusselse economie, die zwaar getroffen werd door de aanslagen, toont tekenen van herstel.

Trend naar meer deeltijdwerk niet te stuiten

Werknemers zien steeds meer redenen om niet fulltime aan de slag te gaan of te blijven. Dat geldt voor alle leeftijdsgroepen, niet enkel wie dicht bij zijn pensioen staat of weet dat hij tot 67 zal moeten arbeiden. De jongste Barometer van de Arbeidsmarkt ziet de verschuiving van voltijds naar deeltijds werk al in de nieuwe contracten.
 

Tijdelijke contracten bepalen helft van verloop

Arbeidscontracten worden nog maar zelden vrijwillig of onvrijwillig stopgezet. Het is nu zelfs zo, dat de helft van het personeelsverloop in de Belgische bedrijven te maken heeft met tijdelijke contracten. De toename van het langdurig absenteïsme is slechts één van de verklaringen. Securex analyseert de voordelen en de risico's van deze ontwikkelingen voor de werkgevers.

1 op 3 gaat personeelsbestand uitbreiden

Het aantal aanwervingen neemt sterker toe dan het aantal beëindigingen van overeenkomsten, zo blijkt uit de Barometer van de Arbeidsmarkt. Bovendien is 1 werkgever op 3 van plan in de komende zes maanden zijn personeelsbestand uit te breiden. Opvallend: het aantal ontslagen wegens dringende reden is in een jaar tijd haast verdubbeld.

Vooral jonge dertigers verlangen naar jobwissel

Twintigers leven vandaag in onzekerheid. Zij vrezen voor hun job, en tijdelijke contracten zijn vooral voor hen bedoeld. De jonge dertigers, daarentegen, zijn onrustiger dan voorheen. De helft droomt van een andere job. Ook bij hooggeschoolden is de verloopintentie hoog. Cijfers staan in een Securex-studie over de toestand van de arbeidsmarkt.

Onze partners