Absenteïsme

Veel zieken komen toch werken

In 7 op de 10 gevallen komt een zieke werknemer toch tenminste één dag naar het werk, zo blijkt uit de jongste studie over presenteïsme. Bedenkelijk is dat sommigen veel langer aan de slag blijven hoewel ze beter thuis zouden uitzieken; 13% komt meer dan 10 dagen achter elkaar ziek naar het werk, en 6% zelfs langer dan 20 dagen.

Opzegvergoeding na deeltijdse hervatting

Een arbeidsongeschikte voltijdse werknemer die vrijwillig het werk deeltijds hervat, zonder dat de adviserend geneesheer is tussengekomen en zonder dat een geschrift is opgemaakt over de deeltijdse hervatting, heeft bij ontslag geen recht op een opzeggingsvergoeding die berekend is op zijn voltijds loon, aldus het Grondwettelijk Hof.

Verlenging gewaarborgd loon al afgevoerd

Nauwelijks te geloven: de verlenging van het gewaarborgd loon bij ziekte tot twee maanden is al afgevoerd. De nieuwe federale regering heeft ingezien dat ze de kosten voor de werkgevers schromelijk had onderschat. Er valt nu wel een prikkel weg om binnen de bedrijven een intenser preventiebeleid te voeren.

Naar twee maanden gewaarborgd loon bij ziekte

Binnenkort moeten werkgevers een zieke werknemer tot twee maanden gewaarborgd loon uitbetalen, in plaats van maximaal één maand vandaag. Dat staat te lezen in het regeerakkoord, zo meldt De Tijd. De nettokost voor de werkgevers zou ongeveer 180 miljoen euro per jaar bedragen.

Burn-out tegengaan: 5 creatieve oplossingen

De werkgevers beginnen de kosten van burn-out in te zien en sommige bedenken creatieve oplossingen. De Washington Post geeft vijf voorbeelden. Eén ervan is het Amsterdamse designbureau Heldergroen. Stipt om 18u verdwijnen daar alle meubels en computers richting plafond; de vrijgekomen vloer wordt gratis uitgeleend aan buurtinitiatieven.

Blijven werken helpt depressie overwinnen

Een medewerker zal sneller genezen van zijn depressie indien u hem toestaat te blijven werken - eventueel op een meer flexibele manier of met andere taken - dan wanneer hij thuisblijft. Dat is de conclusie van een Australisch onderzoek.

Afschaffing carensdag raakt goede werkgevers niet

De afschaffing van de carensdag verhoogt globaal de absenteïsmekost met 2%. Maar er zijn grote verschillen tussen de werkgevers. Wie een goed beleid heeft om stress, demotivatie en kleine gezondheidsproblemen te voorkomen, ziet die inspanning beloond met minder korte afwezigheden en hoeft dus minder vaak de extra dag gewaarborgd loon te betalen.

Pesten en agressie kosten werkgever bom geld

Elke werknemer die klaagt over pesten is jaarlijks ruim tweemaal meer dagen afwezig dan een andere werknemer. Hij/zij kost gemiddeld minstens 3.600 euro extra aan de werkgever en de indirecte meerkost loopt zelfs op tot 12.500 euro. Dat berekende Securex. Een geval van agressie op de werkvloer leidt tot een meerkost in dezelfde orde van grootte.

"Werkgever, anticipeer creatief op stroomuitval"

De voor deze winter gevreesde onderbrekingen van de elektrische stroom doen ook bij de werkgevers vragen rijzen. PartenaHR herinnert eraan dat de werkgever verplicht is arbeid te verschaffen (en dus loon te betalen) en adviseert voorbereidingen te treffen, onder meer door vervangende taken en activiteiten te voorzien.

Meer blijvers, maar zijn ze wel productief?

Vorig jaar diende amper 7% van de werknemers zijn ontslag in, zo berekende Securex. Dat klinkt als goed nieuws voor de werkgevers. Maar de blijvers zijn wel steeds vaker of langer afwezig door ziekte en er duiken vragen op over de productiviteit. Ondertussen blijft het aantal niet-vrijwillige ontslagen stijgen in Vlaanderen, waardoor het nationale gemiddelde toenam tot 12,25% in 2013.

Onze partners