Absenteïsme

Burn-out is een massaal probleem geworden

220.000 werknemers en 33.000 zelfstandigen in Vlaanderen kampen met acute psychische vermoeidheid of burn-out, zo blijkt uit een studie van de sociale partners. Hun verzuim is frequenter en langduriger, ze kijken meer uit naar een andere job en vrezen dat ze werken niet zullen volhouden tot de pensioenleeftijd. De studie onderzoekt enkele oorzaken.

Werf een vervanger aan zonder opzegtermijn

Het "vervangingscontract" is een tijdelijk arbeidscontract dat HR-verantwoordelijken nogal eens vergeten, schrijft Partena Professional. Er bestaan twee varianten. De vervangingsovereenkomst voor onbepaalde duur biedt een specifiek voordeel: u kan een clausule opnemen die voorziet in een korte of zelfs helemaal geen opzegtermijn.

Namen van zieke werknemers gestolen

Een afperser heeft uit een database een lijst gestolen van meer dan 1000 werknemers van tientallen bedrijven die zich ziek hebben gemeld en op wie hun baas de controlearts wil of wou afsturen. De lijst circuleert op het internet, inclusief de soms cassante opmerkingen van de betrokken werkgevers. Het bestolen bedrijf is Mensura. De gegevensdiefstal werd onthuld door beveiligingsblog Belsec.

Veel zieken komen toch werken

In 7 op de 10 gevallen komt een zieke werknemer toch tenminste één dag naar het werk, zo blijkt uit de jongste studie over presenteïsme. Bedenkelijk is dat sommigen veel langer aan de slag blijven hoewel ze beter thuis zouden uitzieken; 13% komt meer dan 10 dagen achter elkaar ziek naar het werk, en 6% zelfs langer dan 20 dagen.

Opzegvergoeding na deeltijdse hervatting

Een arbeidsongeschikte voltijdse werknemer die vrijwillig het werk deeltijds hervat, zonder dat de adviserend geneesheer is tussengekomen en zonder dat een geschrift is opgemaakt over de deeltijdse hervatting, heeft bij ontslag geen recht op een opzeggingsvergoeding die berekend is op zijn voltijds loon, aldus het Grondwettelijk Hof.

Verlenging gewaarborgd loon al afgevoerd

Nauwelijks te geloven: de verlenging van het gewaarborgd loon bij ziekte tot twee maanden is al afgevoerd. De nieuwe federale regering heeft ingezien dat ze de kosten voor de werkgevers schromelijk had onderschat. Er valt nu wel een prikkel weg om binnen de bedrijven een intenser preventiebeleid te voeren.

Naar twee maanden gewaarborgd loon bij ziekte

Binnenkort moeten werkgevers een zieke werknemer tot twee maanden gewaarborgd loon uitbetalen, in plaats van maximaal één maand vandaag. Dat staat te lezen in het regeerakkoord, zo meldt De Tijd. De nettokost voor de werkgevers zou ongeveer 180 miljoen euro per jaar bedragen.

Burn-out tegengaan: 5 creatieve oplossingen

De werkgevers beginnen de kosten van burn-out in te zien en sommige bedenken creatieve oplossingen. De Washington Post geeft vijf voorbeelden. Eén ervan is het Amsterdamse designbureau Heldergroen. Stipt om 18u verdwijnen daar alle meubels en computers richting plafond; de vrijgekomen vloer wordt gratis uitgeleend aan buurtinitiatieven.

Blijven werken helpt depressie overwinnen

Een medewerker zal sneller genezen van zijn depressie indien u hem toestaat te blijven werken - eventueel op een meer flexibele manier of met andere taken - dan wanneer hij thuisblijft. Dat is de conclusie van een Australisch onderzoek.

Afschaffing carensdag raakt goede werkgevers niet

De afschaffing van de carensdag verhoogt globaal de absenteïsmekost met 2%. Maar er zijn grote verschillen tussen de werkgevers. Wie een goed beleid heeft om stress, demotivatie en kleine gezondheidsproblemen te voorkomen, ziet die inspanning beloond met minder korte afwezigheden en hoeft dus minder vaak de extra dag gewaarborgd loon te betalen.

Onze partners