Absenteïsme

Wegwijs in formulieren ziekte en ongeval

Werknemers die door ziekte of ongeval (geen beroepsziekte of arbeidsongeval) of door een geboorte of adoptie een tijd lang buiten strijd zijn, hebben recht op een uitkering arbeidsongeschiktheid. Als werkgever dient u allerlei formaliteiten te vervullen. Het Riziv heeft een handig overzicht online gezet.

Nieuwe aanpak bij langdurige ziekte

Eén van de vele hervormingen waarmee HR momenteel wordt geconfronteerd heeft te maken met de arbeidsongeschiktheid. Een nieuwe visie op de herinschakeling van langdurig zieken wordt doorgevoerd. Ook hier krijgen we een intensere activering, gekoppeld aan strengere sancties. De grote lijnen van de hervorming liggen vast.

Dokters oneens: zieke terug aan de slag, of niet?

De controlearts van het ziekenfonds verklaart een zieke werknemer opnieuw arbeidsgeschikt, maar de huisarts attesteert dat de werknemer definitief arbeidsongeschikt is. Wat moet er dan gebeuren? Moet/mag de werknemer opnieuw aan de slag, of niet? Het antwoord blijkt af te hangen van de werknemer zelf.

Burn-out is een massaal probleem geworden

220.000 werknemers en 33.000 zelfstandigen in Vlaanderen kampen met acute psychische vermoeidheid of burn-out, zo blijkt uit een studie van de sociale partners. Hun verzuim is frequenter en langduriger, ze kijken meer uit naar een andere job en vrezen dat ze werken niet zullen volhouden tot de pensioenleeftijd. De studie onderzoekt enkele oorzaken.

Werf een vervanger aan zonder opzegtermijn

Het "vervangingscontract" is een tijdelijk arbeidscontract dat HR-verantwoordelijken nogal eens vergeten, schrijft Partena Professional. Er bestaan twee varianten. De vervangingsovereenkomst voor onbepaalde duur biedt een specifiek voordeel: u kan een clausule opnemen die voorziet in een korte of zelfs helemaal geen opzegtermijn.

Namen van zieke werknemers gestolen

Een afperser heeft uit een database een lijst gestolen van meer dan 1000 werknemers van tientallen bedrijven die zich ziek hebben gemeld en op wie hun baas de controlearts wil of wou afsturen. De lijst circuleert op het internet, inclusief de soms cassante opmerkingen van de betrokken werkgevers. Het bestolen bedrijf is Mensura. De gegevensdiefstal werd onthuld door beveiligingsblog Belsec.

Veel zieken komen toch werken

In 7 op de 10 gevallen komt een zieke werknemer toch tenminste één dag naar het werk, zo blijkt uit de jongste studie over presenteïsme. Bedenkelijk is dat sommigen veel langer aan de slag blijven hoewel ze beter thuis zouden uitzieken; 13% komt meer dan 10 dagen achter elkaar ziek naar het werk, en 6% zelfs langer dan 20 dagen.

Opzegvergoeding na deeltijdse hervatting

Een arbeidsongeschikte voltijdse werknemer die vrijwillig het werk deeltijds hervat, zonder dat de adviserend geneesheer is tussengekomen en zonder dat een geschrift is opgemaakt over de deeltijdse hervatting, heeft bij ontslag geen recht op een opzeggingsvergoeding die berekend is op zijn voltijds loon, aldus het Grondwettelijk Hof.

Verlenging gewaarborgd loon al afgevoerd

Nauwelijks te geloven: de verlenging van het gewaarborgd loon bij ziekte tot twee maanden is al afgevoerd. De nieuwe federale regering heeft ingezien dat ze de kosten voor de werkgevers schromelijk had onderschat. Er valt nu wel een prikkel weg om binnen de bedrijven een intenser preventiebeleid te voeren.

Naar twee maanden gewaarborgd loon bij ziekte

Binnenkort moeten werkgevers een zieke werknemer tot twee maanden gewaarborgd loon uitbetalen, in plaats van maximaal één maand vandaag. Dat staat te lezen in het regeerakkoord, zo meldt De Tijd. De nettokost voor de werkgevers zou ongeveer 180 miljoen euro per jaar bedragen.

Onze partners