Absenteïsme

Zieke werknemer is gemiddeld drie weken out

Werknemers meldden zich in 2014 minder vaak ziek, onder meer door de erg korte griepepidemie en wellicht ook omdat het fenomeen van het presenteïsme toeneemt. Maar wie zich dan toch ziek meldde, bleef gemiddeld drie werkweken afwezig, wat een forse stijging is. Dat blijkt uit de jongste absenteïsmestudie van Securex.

Ziekteverzuim bereikt alweer nieuwe records

De werkgevers krijgen maar geen vat op het ziekteverzuim. De cijfers blijven al 12 jaar stijgen en voor het eerst is het langdurig verzuim (meer dan een maand) omvangrijker dan het kortdurend. 5,12% van de arbeidstijd gaat verloren, zo berekent SD Worx. Vooral bij 55-plussers en in de social profit gaan de cijfers snel de verkeerde kant uit.

30% geeft valse ziekmelding toe

30% van de respondenten van een poll door vacaturesite Monster.be geeft toe zich ooit al eens ziek te hebben gemeld om niet te moeten werken. Jongeren doen dat vaker dan ouderen, en Vlamingen doen het vaker dan Brusselaars en Walen. Valse ziekmeldingen kunnen wijzen op een slechte sfeer op het werk.

Griep: de verplichtingen van de werkgever

De griep is in het land, en werknemers die ziek worden dienen u te verwittigen. Goed om te weten: een medisch attest kan u enkel eisen als dat in het arbeidsreglement staat. De werkgever, van zijn kant, moet gewaarborgd (dag)loon betalen. Maar de toepassing is niet voor iedereen gelijk.

Wegwijs in formulieren ziekte en ongeval

Werknemers die door ziekte of ongeval (geen beroepsziekte of arbeidsongeval) of door een geboorte of adoptie een tijd lang buiten strijd zijn, hebben recht op een uitkering arbeidsongeschiktheid. Als werkgever dient u allerlei formaliteiten te vervullen. Het Riziv heeft een handig overzicht online gezet.

Nieuwe aanpak bij langdurige ziekte

Eén van de vele hervormingen waarmee HR momenteel wordt geconfronteerd heeft te maken met de arbeidsongeschiktheid. Een nieuwe visie op de herinschakeling van langdurig zieken wordt doorgevoerd. Ook hier krijgen we een intensere activering, gekoppeld aan strengere sancties. De grote lijnen van de hervorming liggen vast.

Dokters oneens: zieke terug aan de slag, of niet?

De controlearts van het ziekenfonds verklaart een zieke werknemer opnieuw arbeidsgeschikt, maar de huisarts attesteert dat de werknemer definitief arbeidsongeschikt is. Wat moet er dan gebeuren? Moet/mag de werknemer opnieuw aan de slag, of niet? Het antwoord blijkt af te hangen van de werknemer zelf.

Burn-out is een massaal probleem geworden

220.000 werknemers en 33.000 zelfstandigen in Vlaanderen kampen met acute psychische vermoeidheid of burn-out, zo blijkt uit een studie van de sociale partners. Hun verzuim is frequenter en langduriger, ze kijken meer uit naar een andere job en vrezen dat ze werken niet zullen volhouden tot de pensioenleeftijd. De studie onderzoekt enkele oorzaken.

Werf een vervanger aan zonder opzegtermijn

Het "vervangingscontract" is een tijdelijk arbeidscontract dat HR-verantwoordelijken nogal eens vergeten, schrijft Partena Professional. Er bestaan twee varianten. De vervangingsovereenkomst voor onbepaalde duur biedt een specifiek voordeel: u kan een clausule opnemen die voorziet in een korte of zelfs helemaal geen opzegtermijn.

Namen van zieke werknemers gestolen

Een afperser heeft uit een database een lijst gestolen van meer dan 1000 werknemers van tientallen bedrijven die zich ziek hebben gemeld en op wie hun baas de controlearts wil of wou afsturen. De lijst circuleert op het internet, inclusief de soms cassante opmerkingen van de betrokken werkgevers. Het bestolen bedrijf is Mensura. De gegevensdiefstal werd onthuld door beveiligingsblog Belsec.

Onze partners