Absenteïsme

Afschaffing carensdag raakt goede werkgevers niet

De afschaffing van de carensdag verhoogt globaal de absenteïsmekost met 2%. Maar er zijn grote verschillen tussen de werkgevers. Wie een goed beleid heeft om stress, demotivatie en kleine gezondheidsproblemen te voorkomen, ziet die inspanning beloond met minder korte afwezigheden en hoeft dus minder vaak de extra dag gewaarborgd loon te betalen.

Pesten en agressie kosten werkgever bom geld

Elke werknemer die klaagt over pesten is jaarlijks ruim tweemaal meer dagen afwezig dan een andere werknemer. Hij/zij kost gemiddeld minstens 3.600 euro extra aan de werkgever en de indirecte meerkost loopt zelfs op tot 12.500 euro. Dat berekende Securex. Een geval van agressie op de werkvloer leidt tot een meerkost in dezelfde orde van grootte.

"Werkgever, anticipeer creatief op stroomuitval"

De voor deze winter gevreesde onderbrekingen van de elektrische stroom doen ook bij de werkgevers vragen rijzen. PartenaHR herinnert eraan dat de werkgever verplicht is arbeid te verschaffen (en dus loon te betalen) en adviseert voorbereidingen te treffen, onder meer door vervangende taken en activiteiten te voorzien.

Meer blijvers, maar zijn ze wel productief?

Vorig jaar diende amper 7% van de werknemers zijn ontslag in, zo berekende Securex. Dat klinkt als goed nieuws voor de werkgevers. Maar de blijvers zijn wel steeds vaker of langer afwezig door ziekte en er duiken vragen op over de productiviteit. Ondertussen blijft het aantal niet-vrijwillige ontslagen stijgen in Vlaanderen, waardoor het nationale gemiddelde toenam tot 12,25% in 2013.

Ontslag wegens ziekte bij korte contracten

Het eenheidsstatuut maakt het mogelijk bepaalde arbeidsovereenkomsten vanaf de 8ste dag van ononderbroken arbeidsongeschiktheid te beëindigen zonder opzegging of vergoeding, maar de regels zijn erg ingewikkeld. Wanneer u iemand aanwerft voor een duidelijk omschreven werk, kan u alvast discussies voorkomen door de geschatte duurtijd in de overeenkomst te stipuleren.

Senioren langer ziek omdat ze te veel wegen

Eerder deze week bleek hoe groot het probleem van het langdurig verzuim van 50-plussers is geworden. Eén van de verklaringen is simpelweg de Body Mass Index, zo zegt een Nederlands rapport over de transportsector. Obesitas en licht overgewicht veroorzaken aantoonbaar meer langdurig absenteïsme en komen vaker voor bij oudere werknemers.

Stress en vergrijzing doen ziekteverzuim pieken

Door de toenemende werkstress en het stijgende aantal 50-plussers op de werkvloer heeft het ziekteverzuim vorig jaar in de privésector nog maar eens een nieuw record bereikt, zo stelt Securex vast. Taakbeschrijvingen op maat van het individu kunnen langdurig absenteïsme voorkomen en allerlei kosten voor de werkgever verminderen.

Te vaak afwezig is geen ontslagreden

Een werkgever werd veroordeeld tot de betaling van zes maanden loon aan een arbeider die hij had ontslagen omdat de man te vaak afwezig was. Volgens Cassatie had de werkgever nagelaten te bewijzen dat de afwezigheden de werking van de onderneming hadden gehinderd; er was dus sprake van willekeurig ontslag.

Protestactie tegen landschapskantoren

Brusselse ambtenaren zijn gekant tegen hun verhuizing naar een landschapskantoor omdat zij vrezen voor extra stress. Open werkomgevingen hebben nadelen, bleek recent nog, zoals verlies van concentratie en daardoor lagere productiviteit. Net zoals het gehypte multitasken is om de haverklap onderbroken worden nefast, legt professor Theo Compernolle uit in De Tijd.

Online wegwijs naar talentontwikkeling

De competentie-hiaten opvullen die ontstaan door de vergrijzing en door burn-outs en andere lange afwezigheden is voor de Vlaamse regering mogelijk, als de HR-managers focussen op de ontwikkeling van het talent dat zij in huis hebben. De regering stelt een website ter beschikking om de personeelsverantwoordelijken daarbij te helpen.

Onze partners