Absenteïsme

Explosie van het langdurig ziekteverzuim

Het langdurig absenteïsme, waarbij werknemers minstens één jaar thuis blijven, kende in 2015 een nooit geziene stijging met 14%. Dat meldt Securex. De oorzaken zijn de verstrenging van de pensioenregels en de halsoverkop toenemende chronische stress. Meer dan de helft van de KMO-bedrijfsleiders gelooft niet in re-integratie na een burn-out. Dat is geen hoopvol nieuws voor de Wetstraat.

Uw jonge veertigers staan dichtst bij uitputting

Belgische werknemers voelen zich geëngageerd en zijn bereid hard te werken. Maar een kwart signaleert een hoge herstelnood. Verrassend: de herstelbehoefte is het sterkst bij de 35- tot 45-jarigen. Sleutelen aan het werktempo en aan de emotionele belasting kan helpen. Dat blijkt uit een onderzoek van Attentia, waarvan gedetailleerde resultaten online staan.

Langdurige ziekten worden onbetaalbare last

Ook in het Verenigd Koninkrijk neemt het aantal langdurig zieke werknemers toe. Wetenschappers onderzochten de impact van zes aandoeningen. Zij komen tot de conclusie dat de financiële last op de sociale zekerheid en op de gehele economie ondraaglijk zal worden. Zij doen voorstellen aan de werkgevers en aan de overheden om zo'n scenario af te wenden.

Waalse arbeider 7 dagen op 10 aan de slag

In Wallonië waren de loontrekkenden vorig jaar bijna 17% van hun normale werktijd afwezig, vooral wegens ziekte. 54% van die afwezigheden was ten laste van de werkgever. Vakanties meegerekend waren arbeiders 31% van de tijd niet op het werk, bedienden 22%. Langdurige ziekte wordt een gigantisch probleem. Dat blijkt allemaal uit een grondige studie van Partena Professional en de UWE.

Niemand lijkt nog nog veilig voor instorting

Een recente en veelbetekenende ontwikkeling is dat er in het ziekteverzuim van meer dan 1 maand nog nauwelijks verschillen bestaan tussen mannen en vrouwen, of tussen arbeiders en bedienden, of naargelang de sectoren. "Dit is een signaal dat we de manier van werken moeten bijsturen," zegt SD Worx. Het langdurig ziekteverzuim bereikte vorig jaar een record.

e-Attesten voor arbeidsongeschiktheid

Attesten van arbeidsongeschiktheid zullen vanaf 2017 elektronisch zijn. Dat staat in het geactualiseerde Actieplan e-Gezondheid dat onze negen bevoegde ministers deze week presenteerden.

Kwart van depressieven 3 jaar of langer afwezig

Als een personeelslid getroffen wordt door een depressie, is er 27% kans dat hij 3 opeenvolgende jaren arbeidsongeschikt blijft. 17% is zelfs inactief gedurende 5 opeenvolgende jaren. Per betrokken medewerker bedraagt de kostprijs van de afwezigheid op het werk ongeveer 13.400 euro per jaar. Depressie treft elk jaar 7% van de bevolking.

Cao over "medisch huisarrest" in metaalsector

In de metaalbedrijven (PC nr. 111) zonder syndicale afvaardiging moeten werknemers voortaan van 9u30 tot 13u30 thuis zijn op de tweede en de derde dag van hun arbeidsongeschiktheid om het bezoek van de controlearts mogelijk te maken. De mogelijkheid tot "medisch huisarrest" compenseert de afschaffing van de carensdag in het kader van het eenheidsstatuut.

Aangifte ASR werkloosheid weldra enkel online

Voor bepaalde aangiften van sociaal risico in de sector werkloosheid zal u vanaf 2016 niet langer een papieren vergoedbaarheidsformulier mogen gebruiken. Securex schetst de context van deze hervorming. Op de site van de Sociale Zekerheid vindt u alle technische details en het tijdpad van de digitalisering van de aangiften.

Gids over werkhervatting na lang verzuim

Als u wil voorkomen dat een medewerker na een langdurige afwezigheid snel hervalt, dan dient u zijn werkhervatting goed aan te pakken. De FOD Werk heeft een brochure samengesteld, die u kosteloos kunt downloaden; ze bevat onder meer een handige checklist, een voorbeeldbrief aan de medewerker en formuleringen van bedrijfsvisies.

Onze partners