Absenteïsme

RECHTSPRAAK: Het ontslaan van een langdurig zieke

Een arbeider ontslaan op grond van veelvuldige afwezigheid wegens ziekte kan enkel indien de werkgever op een afdoende manier kan aantonen dat de afwezigheid de werking van de onderneming of de dienst heeft verstoord. Anders zal het ontslag als willekeurig worden beschouwd en moet de werkgever een schadevergoeding betalen van zes maanden loon.

België telt meeste werkspijbelaars

Zich ziek melden en wegblijven van het werk zonder dat men ziek is, gebeurt opvallend vaak in België. Dat blijkt uit een online peiling door jobsite Monster in een aantal Europese landen. Bijna één op twee (47 % om precies te zijn) verklaart in het voorbije jaar minstens één dag gespijbeld te hebben; alleen Ierland (46 %) komt in de buurt.

Pesterijen verhogen absenteïsme en verloop

13% van de Belgische werknemers was het voorbije jaar slachtoffer van pesterijen op het werk. In de helft van de gevallen werd de leidinggevende als dader aangeduid. De gevolgen zijn verstrekkend: een lagere arbeidstevredenheid, meer fysische en psychische gezondheidsklachten, een hoger ziekteverzuim en een grotere verloopintentie.

Inflexibele werkomgeving verlengt ziekteverzuim

Een zieke werknemer blijft minder gauw thuis als hij de mogelijkheid ziet zijn taken, zijn werkritme en zijn uren aan te passen aan zijn verminderde capaciteiten. Als hij dan toch in ziekteverlof diende te gaan, zal hij ook vroeger terugkeren indien hij weet dat hij er niet meteen 100 procent zal moeten tegenaan gaan.

Vlaanderen stimuleert seniorvriendelijk HR-beleid

Op initiatief van Vlaams minister van Werk Frank Vandenbroucke is in Antwerpen het Expertisecentrum Leeftijd en Werk uit de startblokken gegaan. De bedoeling is mee te helpen aan een mentaliteitswijziging door vooroordelen tegen oudere werknemers te lijf te gaan.

Meerderheid verzuimt enkel bij ernstige ziekte

Op de vraag "ga je ook werken wanneer je ziek bent" antwoordde 37 procent van de Belgische respondenten van een online-peiling van StepStone bevestigend. Ze vrezen hun job te verliezen, of vinden hun werk gewoon erg belangrijk. Nog eens 52 procent gaat toch maar werken als hun ziekte niet al te erg is. 11 procent blijft altijd thuis bij ziekte.

Verwacht u maandag aan een recordaantal zieken

Als de geschiedenis zich herhaalt, mag u volgende maandag ongewoon veel ziektemeldingen verwachten. Drie en een halve keer zoveel als op een gemiddelde dag, om precies te zijn. Het Securex Research Center heeft een hitparade van de ziektemeldingen in 2006 opgesteld en daarin is de eerste maandag van het paasverlof (dus niet paasmaandag) de topper.

Verzuim is stabiel maar kostprijs stijgt

Volgens ZebraZone bedroeg vorig jaar het ziekteverzuim in de privé-sector 5,11 procent, en leidden arbeidsongevallen tot een afwezigheid van 0,44 procent. Voor het eerst in vijf jaar zijn deze percentages niet toegenomen. De totale kost voor de werkgevers is evenwel opgelopen tot 8,2 miljard euro, en dat is een toename met 3,5 procent tegenover het jaar voordien.

Waalse arbeider is één dag op vier afwezig

De doorsnee arbeider in Wallonië is één werkdag op vier afwezig, zo blijkt uit een grootschalige studie door Partena en de Union wallonne des Entreprises. Vakanties en feestdagen staan voor 10 procent van het aantal werkdagen op een jaar.

Publicatie: Beknopt overzicht van de SZ in België

De editie 2006 van het ‘Beknopt overzicht van de sociale zekerheid in België’ is verschenen. Het document biedt een samenvatting van de hele reglementering inzake sociale zekerheid voor werknemers, zelfstandigen, ambtenaren en zeelieden ter koopvaardij. Thema’s die aan bod komen zijn o.m.

Onze partners