Preventieadviseur valt onder collectief ontslag

Version imprimableEnvoyer à un ami

Preventieadviseurs genieten van een bescherming tegen ontslag. Ook wanneer de werkgever overgaat tot collectief ontslag? In principe niet, antwoordt het Grondwettelijk Hof. De preventieadviseur rest enkel de mogelijkheid voor de rechter aan te tonen dat in zijn geval het ontslag wel degelijk te maken had met de onafhankelijkheid van zijn functie.

Grondwettelijk Hof, arrest 2018-073 dd. 7 juni 2018 (pdf, 17 blz., rechtstreekse download)

Analyse in de Nieuwsbrief Arbeidsrecht van de KU Leuven

Nos partenaires